SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

STRUČNI SEMINAR ZA PČELARE U PROKUPLJUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.600

Savez pčelarskih organizacija Srbije i Katedra za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu u okviru naučno-istraživačkog projekta ev. br. III 46002, kojim rukovodi prof. dr Zoran Stanimirović, a finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, pod pokroviteljstvom kompanije Bayer d. o. o,  u saradnji sa Udruženjima pčelara “Pčelica” i “Jastrebac” iz Prokuplja, organizuju 

 

STRUČNI SEMINAR ZA PČELARE 
„PRAVILNO ZAZIMLJAVANJE I ZDRAVSTVENO STANJE PČELA“

1. Prokuplje, 18. 10. 2014. u 10:00 časova – Visoka poljoprivredno prehrambena škola – Veliki amfiteatar, Ćirila i Metodija 1.

Na predavanjima će biti obrađene sledeće teme:

1. Zazimljavanje i klinički pregled pčelinjih društava – Prof. dr Zoran Stanimirović

Najčešće greške i propusti koje pčelari prave prilikom zazimljavanja pčelinjih društava, kao i prikazivanje načina za pravilno zazimljavanje. Kvalitetna ishrana kao imperativ dobrog zdravstvenog stanja i dobrog prinosa pčelinjih zajednica, kao i pravilan pregled društava i prevencija bolesti pčela (nozemoze, varoze, askosferoze, američke i evropske truleži pčelinjeg legla i dr).

2. Virusi kao krajnji egzekutori pčelinjih društava – Asistent Uroš Glavinić dr vet. med.

Virusne infekcije pčela (virusi akutne i hronične paralize pčela, mešinastog legla i deformisanih krila), ostali patogeni i nespecifični faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kondiciju pčelinjih zajednica.

SPOS

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien