SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.386

Kako javlja TANJUG, Asocijacija potrošaca Srbije (APOS) preporučila je potrošačima da bilo kakve velike izdatke ili sklapanje ugovora na duži period, odlože za period posle 21. septembra kada počinje da se primenjuje novi Zakon o zašiti potrošača jer se nove odredbe odnose isključivo na kupovinu od dana primene.

Novim zakonom o zaštiti potrošača predviđeno je da rok za odgovor trgovca potrošaču, na izjavljenu reklamaciju bude osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajuci od datuma podnošenja reklamacije.

Ukoliko se nesaobraznost robe ili usluge javi u prvih šest meseci, potrošač ima pravo da zahteva da se ona otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili izjavom da raskida ugovor.

Popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača, a nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće moći da bude uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Predložene su posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na nacin sa kojima se potrošac saglasio.

Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih ce se videti čitav tok dešavanja, navodi se u saopštenju APOS-a.

Oblast usluga od opšteg ekonomskog interesa će biti jasna i precizno definisana u pojmovnom smislu (elektronske komunikacije, snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom, vodom za piće, prevoz putnika u javnom prevozu, odlaganje otpada…)

Odluke koje donose trgovci kao davaoci usluga, odnosno javna i javno-komunalna preduzeća donosiće se nakon mišljenja savetodavnog tela uz saglasnost predstavnika evidentiranih udruženja i saveza udruženja potrošaca.

Davaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa biće u obavezi da formiraju posebne komisije za rešavanje reklamacija, a u kojima će svoje mesto imati predstavnici potrošackih organizacija koje se nalaze na evidenciji ministarstva.

Pružaoci ovih usluga ce moći da obustave pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ako potrošač ne izmiri potraživanja u roku od dva meseca od dana dospelosti obaveze.

Ali, ako potrošac ospori postojanje ili visinu obaveze i nastavi da uplaćuje racune za tekuće obaveze, neće moći da bude isključen sa mreže do okoncanja sudskog postupka koji je pokrenuo trgovac i koji za predmet ima obavezu koju je potrošač osporio po osnovu ili visini.

Novim zakonom definisaće se pojam „kolektivni interes potrošaca“, a kolektivna zaštita potrošača će se odnositi na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi.
Ukinuće se sudske takse za potrošacke sporove do vrednosti od 500. 000 dinara.

TANJUG

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien