SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

U TOKU JE IZRADA ID ČLANSKE KARTE ZA ČLANOVE SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.629

U toku je izrada ID članskih kartica za članove SPOS-a, i one će se do Nove godine naći u SPOS-u, kada kreće njihova distribucija pčelarima.

O ID članskoj kartici već smo pisali. To je plastična kartica veličine i kvaliteta kao svaka platna kartica. Na sebi ima ime, prezime i adresu pčelara, identifikacioni broj i kontrolni broj.

Identifikacioni broj je lični broj svakog člana SPOS-a, kojim će ostvarivati mnogobrojna svoja prava u budućnosti, počev već od početka 2014. godine. Kartica ima trajnu vrednost, što znači da ako ste ove godine član, a naredne niste, već od 1. januara 2014. godine vaš identifikacioni broj postaje neaktivan, samim tim njime ne možete ostvarivati svoja prava. Ako se 2015. opet učlanite, vaš ID broj postaje opet aktivan, i opet ostvarujete svoja prava, a karticu ne menjate.

Kartica sadrži bar kod i QR kod, koji u sebi ne sadrže apsolutno nikakve lične podatke, već samo identifikacioni broj. Tokom nekih korišćenja prava, moraćete da koristite i kontrolni broj, koji znatno povećava sigurnost od razbijanja šifre od strane neovlašćenih lica. Čitanje ovih kodova moguće je i putem pametnih mobilnih telefona uz pomoć besplatnih aplikacija, kao i putem web kamera vašeg kompjutera. Ova primena će vremenom tek uzimati maha, čime će se uprostiti korišćenje kartice u ostvarivanju određenih prava. Prvo korišćenje kartice u praksi moći ćete da ostvarite na VI Državnom pčelarskom sajmu, kada ćete uz pomoć kartice, kao član SPOS-a, na sajam ući besplatno.

Kako se koje novo pravo bude dodavalo spisku prava članova SPOS-a, tako ćete o tome biti obaveštavani, a kartica će lagano vremenom povećavati svoju vrednost.

VEOMA je važno da svoju karticu ne dajete drugima u ruke, kako ne bi preuzeli vaš identifikacioni broj, i ostvarili neko vaše pravo umesto vas. Ovo stalno imajte na umu.

Ako dođe do krađe kartice ili gubtika, troškove izrade snosi član SPOS-a, i tom prilikom on će dobiti novi ID i kontrolni broj.

Kartice će tokom januara u zatvorenim kovertama biti poslate na adrese predsednika društava i udruženja pčelara članova SPOS-a, koji će ih deliti članovima. Otvaranje koverte možete samo vi lično da obavite. AKo je koverta otvorena, nemojte uzimati karticu, i zahtevajte od svog predsednika da pokrene proceduru izrade nove kartice, jer on nije smeo da otvori vašu kovertu.

Evo kako izgleda SPOS-ova ID članska karta (ime prezime i adresa pčelara su izmišljeni, kao i ID i kontrolni broj): 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien