SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

AVIO TRETIRANjE GUBARA POČEĆE TOKOM OVE NEDELjEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.297

U cilju redovnog sprovođenja mera zaštite šuma u toku ove nedelje, a u zavisnosti od vremenskih uslova, na teritoriji JP „NP Đerdap“ i JP “Srbijašume“ počeće akcija aviotretiranja  štetnog insekta gubara biološkim preparatom.

 

Tačan datum aviotretiranja odrediće Posebna radna grupa za praćenje gradacije i akcije suzbijanja štetnog insekta gubara u 2014. godini, koju je 25.04.2014. godine formiralo tadašnje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Suzbijanjem će biti obuhvaćeno ukupno 55.000 hektara državnih šuma. Na području NP Đerdap biće tretirano 33.000 ha, a na području JP  Srbijašume 22.000 ha. Za akciju će se  koristiti  aerodromi u Boru i Trsteniku. Državne šume kojima gazduju javna preduzeća, a u vlasništvu su Republike Srbije sertifikovane su i akcija suzbijanja gubara vršiće se biološkim preparatom, koji nije opasan po „neciljane“ vrste insekata, ptice, šumske životinje, vodu i živi svet u vodi, i potpuno je bezopasan po ljude ( Forey 48 B).

 

Aviotretiranje će izvršiti  JP „Privredna avijacija“ a uz podršku ekipa preduzeća „Visan“. 

 

Gubar je najveća štetočina lišćarskih šuma i voćnjaka. Brojnost gubara je već četiri godine na području Republike Srbije u porastu. Posledica prenamnoženja gubara je golobrst. Gubar potpuno obrsti lišće, tako da šume u vreme pune vegetacije izgledaju kao u zimu (bez lišća), što izaziva ogroman gubitak u prirastu drveta i  dovodi do sušenja slabijih stabala,odnosno  do smanjenja uroda i sušenja stabala voća. 

 

Pored ekonomskih šteta, daleko veće su ekološke štete – poremećaj ekološke ravnoteže i ukupno narušavanje stabilnosti osetljivih šumskih ekosistema.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien