SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA IZBOR GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA PČELARDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.650

Pošto mandat urednika časopisa Pčelar ističe zaključno sa junskim brojem, IO SPOS-a je shodno Statutu SPOS-a doneo odluku da se objavi Konkurs za izbor i imenovanje glavnog i odgovornog urednika časopisa Pčelar u narednom mandatnom periodu.

 

 

 

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE HONORARNOG

 

 

 

GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA „PČELAR“

 

za period od 2 godine

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće, posebne uslove: da ima visoku stručnu spremu, iskustvo u pčelarenju i novinarsko iskustvo ili da je bio urednik štampanih medija, i da ima veći broj objavljenih naučnih ili stručnih radova iz oblasti pčelarstva. Uz prijavu na konkurs treba dostaviti program uređivanja časopisa i dokaze o ispunjavanju uslova.

Kandidati moraju da obezbede da se njihove prijave nađu u prostorijama SPOS-a najkasnije do 15.00 sati 20. maja 2014. godine. Prijava se može doneti i lično. Nepotpune i neblagovremene prijave ili prijave pristigle u SPOS nakon navedenog termina neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: SPOS, ul. Dr Agostina Neta 30A, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Za konkurs za urednika“.

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE