SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

RASPISAN KONKURS ZA IZBOR GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA PČELARDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.791

Raspisan je konkurs za izbor glavnog i odgovornog urednika časopisa Pčelar, koji će časopis uređivati od julskog broja ove godine.

 

Izvršni odbor Saveza pčelarskih organizacija Srbije, na sednici održanoj 5. aprila 2010.godine, na osnovu člana 23 Statuta SPOS-a, doneo je odluku da se objavi sledeći

 

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE HONORARNOG

GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA „PČELAR“

za period od 2 godine

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće, posebneuslove: da ima visoku stručnu spremu,da se bavio uređivanjem javnih glasila, da je višegodišnjipčelar i da se služi jednim svetskim jezikom.

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti program uređivanja časopisa i dokaze o ispunjavanjunavedenih uslova. Rok za podnošenje kompletnih prijava je najkasnije do 15.00 sati 14. maja 2010. godine. Prijava se može doneti i lično. Nepotpune i neblagovremene prijave ili prijave pristigle u SPOS nakon navedenog termina neće se razmatrati. Svi prijavljeni kandidati biće pozvani na razgovor sa Izvršnim odborom SPOS-a, kome će usmeno prezentovati svoj program i odgovarati na eventualna pitanja. Prijave slati na adresu: SPOS, Ul. Molerova 13, 11000Beograd, sa naznakom „Za konkurs za urednika“.


MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien