SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBRAZAC ZA UČLANJENJE U SPOS ZA 2014. GODINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.964

Iako će se obrazac za učlanjenje u SPOS štampati na omotnici časopisa Pčelar u četiri broja (od oktobra 2013. do januara 2014. godine), objavljujemo ga i ovde u elektronskom obliku, u PDF formatu.

Obrazac možete preuzeti OVDE.

Da podsetimo na neke važne informacije:

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2014. GODINI nalaze se na omotnici svakog broja Pčelara od oktobra 2013. do januara 2014. godine (bez svih podataka NE MOŽETE postati član)! Traže se potpuno isti podaci kao i prošle godine.
SPOS je već uz oktobarski broj, na omotnici časopisa, odštampao kompletan obrazac za učlanjivanje u SPOS. Dosadašnjim članovima ostaje samo da taj obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac sami popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da učlani u SPOS, tj. unese ga u bazu podataka.
Ako neko društvo baš nema nikakve mogućnosti da u okviru društva, a ni van njega, nađe bar jedno jedino lice koje ume da radi sa kompjuterom i ima vezu sa internetom, onda će PRIKUPLJENE OBRASCE SA SVIM PODACIMA, poslati SPOS-u na adresu: SPOS, ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd. ALI, ako obrasci ne sadrže neki podatak, SPOS neće zvati društvo koje je dostavilo obrasce radi ispravljanja nedostataka, a taj član neće biti unet u bazu, i to lice do slanja svih podataka ne može se smatrati članom SPOS-a čak i ako je uplatilo članarinu, jer članarina nije jedina obaveza, obaveza je dati i sve tražene podatke. Tu je sva odgovornost na licu koje te podatke šalje SPOS-u, jer kako smo i rekli, lice koje preuzima obrasce od članova, DUŽNO JE DA PROVERI da li su svi traženi podaci uneti ili ne. Društva su dužna da ovaj obrazac iskopiraju za one članove koji se po prvi put učlanjuju u SPOS u 2013. godini (pa nisu mogli da obrazac dobiju uz časopis, jer nisu dobijali časopis), kako bi i oni popunili obrazac sa svim traženim podacima. Pošto će se obrazac štampati na svim brojevima časopisa do januara, članovi SPOS-a višak primeraka mogu dati svojim prijateljima koji žele da se učlane u SPOS.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE