SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

JAVNO OBRAĆANJE SPOS-a VETERINARIMA SRBIJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.970

Problemi pčelara sa veterinarskom službom se nastavljaju i ovih dana, tokom redovnog oktobarskog prijavljivanja stanja na pčelinjacima.

Glavni problem je što neke veterinarske stanice (manji broj) naplaćuju pčelarima izdavanje potvrda nakon prijavljivanja stanja na pčelinjacima, iako u Programu mera zdravstvene zaštite životinja jasno i glasno piše:

"Sredstva za unos podataka u Centralnu bazu obezbeđena su u budžetu Republike Srbije". Teza da država pokriva samo unos (radnika koji to radi, pre svega), ne drži vodu bolje od rešeta, jer unos NIJE ZAVRŠEN dok se ne izda potvrda, što znači da je izdavanje potvrde ITEKAKO deo unosa. Ovo tumačenje gde se izdavanje potvrde ne smatra delom "unosa", SPOS smatra uvredom zdravog razuma. Posebno kada neko SAMO ZA USLUGU ŠTAMPANJA POTVRDE TRAŽI I VIŠE OD 500 DINARA, a mi po prvi put čujemo da štampanje jednog papira košta toliko, čak i kad to ne bi bio deo unosa!!!

Ovom prilikom pohvaljujemo većinu veterinarskih stanica u Srbiji koje izdavanje potvrde ne naplaćuju, shodno propisima!

One koje naplaćuju, podsećamo na Preporuku etičkog komiteta Veterinarske komore Srbije od 5. aprila 2012. godine, koji je osudio veterinarske stanice koje ne poštuju obaveze preuzete ugovorom sa Upravom za veterinu, i pozvao ih da, ako nisu zadovoljne odredbama ugovora, jednostavno ne konkurišu kod Uprave za veterinu, i ne potpisuju ugovor (OVDE)!

Pošto je ovih dana, kako saznajemo iz vrha Ministarstva poljoprivrede, poništen ovogodišnji Konkurs Uprave za veterinu za dobijanje poslova iz Programa mera, ovo je PRAVA prilika da sve veterinarske stanice dobro razmisle pre nego što ponovo konkurišu, te da se ne izlažu troškovima konkurisanja, ako ne žele da poštuju odredbe ugovora u celosti, kao i zakonske propise.

Evo celog teksta Preporuke etičkog komiteta Veterinarske komore Srbije:

 


PREPORUKA ETIČKOG KOMITETA

( U vezi sa poslovima iz Programa mera)

U proteklom periodu Uprava za veterinu je podnela Komori nekoliko prijava protiv odgovornih lica u veterinarskim stanicama koje obavljaju poslove iz Programa mera.      

Etički komitet je ovu pojavu definisao kao ozbiljan problem, pa tim povodom članovima VKS, a posebno vlasnicima i direktorima veterinarskih stanica, daje sledeću preporuku:

Poštovane koleginice i kolege, svi znamo da su poslovi iz oblasti Programa mera  stručni, zahtevni i veoma odgovorni. Kroz ove poslove naša struka pokazuje celom društvu koliko je neophodna i važna, kako u procesu zaštite zdravlja životinja, tako i u procesu zaštite zdravlja ljudi.

Program mera nije obaveza za sve veterinare, već se za učešće u njemu konkuriše prema sopstvenom nahođenju. Iznos nadoknade za svaki od poslova iz Programa mera poznat je unapred. Visina tih nadoknada u najvećem broju slučajeva  realno ne odgovara obimu angažovanja veterinara, a posebno ne veterinara u brdsko-planinskim oblastima.

Svaki doktor veterinarske medicine koji prihvati ponudu države, potpiše ugovor i preuzme na sebe da obavlja poslove iz oblasti Programa mera, ima stručnu i moralnu obavezu da:

    U potpunosti ispoštuje sve odredbe potpisanog ugovora.
    Poslove koje mu je poverila država obavi stručno i savesno, u skladu sa zakonskim propisima i principima dobre veterinarske prakse.

Ko nije spreman da za ponuđeni iznos radi poslove iz Programa mera u skladu sa zakonskim propisima i načelima dobre veterinarske prakse, ne treba ni da potpisuje ugovor. U slučaju kršenja ugovora, ili kršenja zakonskih propisa i načela dobre veterinarske prakse tokom obavljanja poslova iz Programa mera, Uprava za veterinu može raskinuti ugovor, a protiv prekršioca podneti krivičnu prijavu redovnom sudu, i/ili prijavu Veterinarskoj komori Srbije. Komora u disciplinskom postupku, koji vodi Etički komitet, u zavisnosti od obima kršenja Kodeksa, ukoliko postoji, može tuženom veterinaru izreći neku disciplinsku meru, od opomene pa sve do privremenog, odnosno trajnog oduzimanja licence.

Predsednik Etičkog komiteta

Aleksandar Spasović, dr vet. med.

U Beogradu, 05.04.2012. godine.

 

 

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien