SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a I PRETPLATA NA ČASOPIS PČELAR U 2014. GODINIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.711

IO SPOS-a doneo je odluku o visini članarine i pretplate na časopis Pčelar u narednoj godini.

Puna članarina SPOS-a za 2014. godinu iznosi 2.400 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar), i ista je kao i u prethodnoj 2013. godini.
Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1650 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za svega 750 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 2.300 dinara). Pravo na taj popust postoji samo ako se istovremeno uplate i članarina od 1650 dinara, i časopis od 750 dinara, tj. jedinstvenom uplatom pune članarine SPOS-u u visini od 2400 dinara (1650+750).
Porodična članarina je 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata oba člana na adresu SPOS-a).

SPOS je prošle godine uspostavio novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u! Novi sistem podrazumeva da sva društva koja imaju tu mogućnost, sama ukucaju podatke o članovima preko interneta, kroz sasvim novu bazu na sajtu SPOS-a. Društva koja nemaju takvu mogućnost, moći će da šalju spiskove u pisanom obliku, ako baš moraju, ali znamo da svako može da se snađe, samo treba da hoće. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da će slanje časopisa biti moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina slanja časopisa.
KAO I PROŠLE DVE GODINE, SVI ČLANOVI U 2013. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara za 2014. godinu pre dočeka Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! Za naredne brojeve, ako slučajno još uvek šaljete spiskove u pisanom obliku, morate strogo ispoštovati navedene rokove uplate članarine, kako bi i rokovi isporuke bili adekvatni.
Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u pisanom obliku do 20. decembra, dobiće februarski Pčelar na vreme.
Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u pisanom obliku do 20. januara, dobiće februarski broj uz martovski Pčelar.
Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u pisanom obliku do 20. februara, dobiće februarski i martovski broj uz aprilski Pčelar, i tako dalje.

VAŽNO: Napominjemo da SPOS ove godine vrši unapređenje elektronske baze, tako da unos članova u bazu najverovatnije neće biti moguć pre početka novembra (tačan datum objavićemo na sajtu i u časopisu za novembar). Dotle, samo sakupljajte podatke od članova (popunjene obrasce za učlanjivanje), pa ćete ih uneti u bazu tokom novembra i decembra. Jer, SPOS će do kraja godine svim članovima u 2013. godini, poslati ID kartice sa brojem, kojim će se ostvarivati sva prava članova SPOS-a. ID kartice imaju trajnu vrednost, preko kompjutera će se proveravati da li je konkretan pčelar član SPOS-a ili ne, znači trajaće više godina i treba ih brižljivo čuvati. One su i besplatna ulaznica članovima na Državni pčelarski sajam. Tako da ako neko do Nove godine ne bude unet u elektronsku bazu, praktično određena svoja prava neće moći da koristi već 1. januara 2014. godine, iako je uplatio članarinu, jer nije dovoljno samo uplatiti, treba biti upisan u bazu članova, tek onda je ID kartica aktivna za konkretnu godinu. Kad ID kartice budete dobili, znajte da ID broj sa njih ne smete davati NIKOME, da vaša prava ne bi bila zloupotrebljena i/ili iskorišćena od strane neovlašćenih osoba. Detaljnije o karticama u narednom broju.

Molimo sva društva koja još nisu počela sa unosom putem interneta, da predsednici društava hitno ZVANIČNO, i to MEJLOM ([email protected]) ili PISMOM putem pošte, obaveste sekretara SPOS-a o licu koje će za njihovo društvo unositi podatke u bazu podataka o članovima društava i udruženja.
Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa svim unetim podacima.
Prilikom prijavljivanja tog lica treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva/udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe.
Članovi SPOS-a mogu se unositi u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (sistem prihvata i unos podataka latiničnim pismom bez naših srpskih slova). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis Pčelar prilikom isporuke.
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugme UNOS ČLANOVA.
Ovo je druga godina da SPOS na ovaj način organizuje unošenje podataka o članovima. Ovako sistematizovani podaci mnogo znače za bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva.
Pošto društva vode i svoju evidenciju članova, prilažemo im obrazac u EXCEL-u www.spos.info/images/uploaded/file/PODACI%20O%20CLANOVIMA%20SPOS.xls gde mogu unositi sve podatke o članovima za sopstvene potrebe.

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2014. GODINI nalaze se na omotnici svakog broja Pčelara od oktobra 2013. do januara 2014. godine (bez svih podataka NE MOŽETE postati član)! Traže se potpuno isti podaci kao i prošle godine.
SPOS je već uz oktobarski broj, na omotnici časopisa, odštampao kompletan obrazac za učlanjivanje u SPOS. Dosadašnjim članovima ostaje samo da taj obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac sami popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da učlani u SPOS, tj. unese ga u bazu podataka.
Ako neko društvo baš nema nikakve mogućnosti da u okviru društva, a ni van njega, nađe bar jedno jedino lice koje ume da radi sa kompjuterom i ima vezu sa internetom, onda će PRIKUPLJENE OBRASCE SA SVIM PODACIMA, poslati SPOS-u na adresu: SPOS, ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd. ALI, ako obrasci ne sadrže neki podatak, SPOS neće zvati društvo koje je dostavilo obrasce radi ispravljanja nedostataka, a taj član neće biti unet u bazu, i to lice do slanja svih podataka ne može se smatrati članom SPOS-a čak i ako je uplatilo članarinu, jer članarina nije jedina obaveza, obaveza je dati i sve tražene podatke. Tu je sva odgovornost na licu koje te podatke šalje SPOS-u, jer kako smo i rekli, lice koje preuzima obrasce od članova, DUŽNO JE DA PROVERI da li su svi traženi podaci uneti ili ne. Društva su dužna da ovaj obrazac iskopiraju za one članove koji se po prvi put učlanjuju u SPOS u 2013. godini (pa nisu mogli da obrazac dobiju uz časopis, jer nisu dobijali časopis), kako bi i oni popunili obrazac sa svim traženim podacima. Pošto će se obrazac štampati na svim brojevima časopisa do januara, članovi SPOS-a višak primeraka mogu dati svojim prijateljima koji žele da se učlane u SPOS.
 
NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u
 
Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (2400 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (1650 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (700 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.
Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo isključivo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.
VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve spiskove članova (unete internetom ili poslate u pisanom obliku poštom), mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara dostavi spisak kome ne odgovara veličina uplate (u bilo kom delu godine), niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja.

Informacije o pretplati na časopis Pčelar iz inostranstva, objavićemo uskoro.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien