SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

VAŽNA OBAVEZA SVAKOG PČELARA OD OKTOBRA 2013. GODINEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 6.254

Kao što ste pročitali u knjizi „Propisi u pčelarstvu sa komentarima“ koju vam je SPOS besplatno poslao uz majski časopis Pčelar, zakonska obaveza pčelara je da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, redovno prijavi brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici, tj. ovlašćenom obeleživaču – veterinaru koji vam je obeležio košnice.

Uprava za veterinu priprema novi modul u elektronskoj Centralnoj bazi za popis, odjavu i prijavu košnica. Nadamo se da će taj modul biti završen na vreme. Formular za popis i bliži detalji biće objavljeni u dopunjenoj Instrukciji.

Prema tome, dužni ste da između 1. i 31. oktobra odete do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja vam je obeležila pčelinjak, i prijavite broj košnica sa kojim ulazite u zimovanje. Takođe, potrebno je da sa sobom ponesete spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, a da ponesete brojeve rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da vam je broj košnica sada manji od broja koji ste tokom godine obeležili brojevima. Nakon prijave, veterinar će vam izdati potvrdu da ste izvršili redovni popis, overenu, sa datumom kada ste to uradili (tako da neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 31. oktobra).

Ako je broj košnica manji od broja košnica koje ste ranije obeležili, onda treba navesti razlog smanjenja broja: spajanje slabijih zajednica sa jačim radi boljeg prezimljavanja, grabež, krađa (dokazati kopijom policijskog zapisnika), uginuće od bolesti (dokazati veterinarskim dokumentom) i slično.

Ako ste kupili košnice sa pčelama od drugog pčelara, to morate dokazati prilaganjem Uverenja o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik (ako ga nema, ne možete prijaviti košnice). Inače, onaj koji prodaje košnice, najpre mora da ih odjavi kod svog veterinara, i da prijavi prodaju konkretnom licu.

Podsećamo vas takođe da je ova zakonska obaveza imperativ. Drugim rečima, ako sada ne prijavite promenu broja košnica, gubite sva prava koja imate. Podsećamo da je Agencija za agrarna plaćanja sve strožija u kontroli ispunjenja kriterijuma za subvencije, te ako ovu obavezu ne budete sproveli, preti vam gubitak aktivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, samim tim i pravo na subvencije svih vrsta, ne samo za pčelarstvo (ako ostvarujete pravo na druge vrste subvencija).

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE