SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

HRVATSKA SLOBODNA OD GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.466

Hrvatska će uskoro postati država bez genetski modifikovanih organizama (GMO), što je svakako za čestitke, i što je dobra vest za pčelarstvo.

Ovde vam prenosimo kompletnu informaciju:

HRVATSKI SABOR
ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Zagreb, 03. 07. 2008.
SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
 
HRVATSKA SLOBODNA OD GMO-a
 
Odbor za zaštitu okoliša danas je na svojoj sjednici održanoj u Hrvatskom saboru usvojio zaključke s tematske sjednice: "Problematika genetski modificiranih organizama te stvaranje pretpostavki da Hrvatska bude zemlja slobodna od GMO-a".
           
 1. Odbor zadužuje nadležna ministarstva da u skladu s programom rada Vlade RH, Kartagena protokolom i Uredbom o proglašenju ekološke mreže, u roku od 6 mjeseci pripreme nacrt Izmjena i dopuna Zakona o GMO kojim će biti obuhvaćene slijedeće odredbe:
a)      zabrana ispuštanja živih GM-organizama u okoliš;
b)      zabrana sjetve GM-sjemena pa i u pokusne svrhe;
c)      obveza jasnog deklariranja proizvoda na tržištu koji sadržavaju GMO bez obzira na postotak onečišćenja.
 
 1. Odbor zadužuje nadležna ministarstva da osiguraju provedbene instrumente za kontrolu sjemena i usjeva putem inspekcijskih službi te da akreditiraju Laboratorij za detekciju GMO-a kao i Laboratorij za detekciju GMO sjemena i sadnog materijala.
 
 
 1. Odbor poziva sve županije da zabrane sjetvu GMO sjemena pa i u pokusne svrhe i pristupe u europsku mrežu regija slobodnih od GMO-a, te da u suradnji s Vladom RH provode sustavnu edukaciju poljoprivrednika kao i poticanje ekopoljoprivrede i ekoturizma.
 
 
 1. Odbor smatra da je na području problematike GMO-a potrebno razvijati međuresornu suradnju u očuvanju Hrvatske kao zemlje slobodne od GMO-a kao i međunarodnu suradnju, posebice sa susjednim državama i u neposrednom okružju jugoistočne Europe, radi stvaranje zajedničke regionalne strategije i koordiniranja aktivnosti u očuvanju regije kao područja slobodnog od GMO-a.
  Odbor poziva ministarstva da posebno podrže projekte i programe nevladinih   udruga, znanstvenih društava i institucija u području problematike GMO-a.
 
 1. Odmor smatra da je u Hrvatskoj potrebno odrediti i izgraditi infrastrukturnu referentnu instituciju, koja bi prikupljala nacionalnu, regionalnu, europsku i opću dokumentaciju na području problematike GMO-a, te pružala logističku podršku državnim tijelima, akademskoj zajednici i najširoj javnosti. Odbor daje podršku daljnjem razvoju postojećeg Centra za bioetiku u jugoistočnoj Europi.
Na sjednici su inače izneseni dosadašnji zakonski i podzakonski propisi koji obrađuju ovu tematiku kao i važeće konvencije za postupanje sa genetski modificiranim organizmima koji su na snazi u Hrvatskoj. Predstavnici ministarstava i stručnjaci koji se bave ovim područjem iznijeli su dosadašnja iskustva i načelne smjernice za daljnje postupanje. Posebno su istaknuti neiskorišteni potencijali da se osnaži tradicionalna i ekološka poljoprivreda, te da se zaštiti bogata bio-raznolikost Hrvatske. Svi sudionici su se složili da je potrebno izgraditi mehanizme koji će omogućiti da se Hrvatska zaštiti od GMO-a, posebno iz razloga jer još uvijek ne postoje jednoznačna znanstvena istraživanja koja bi potvrdila sigurnost takve vrste proizvoda.
Istaknuta je pozitivna praksa 15 županija u RH koje su donijele odluku o zabrani korištenja genetski modificiranih organizama na svojem području i sjetva GMO sjemena. Također je apelirano da se osim jačanja institucionalnog okvira i inspekcijskih kontrola, pravodobnim i podrobnim informiranjem razvija javna svijest o ovom pitanju.
 
 
Marijana Petir, predsjednica
 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien