SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA PODRŠKU PČELARSKIM MANIFESTACIJAMA U 2009. GODINIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.176

IO SPOS-a raspisao je konkurs za podršku pčelarskim manifestacijama u 2009. godini.

Ovakav potez nametnuo se kao potreba za podizanjem nivoa i kvaliteta pčelarskih manifestacija, s obzirom na sistematske marketinške aktivnosti koje se planiraju ove i naredne godine. Od 1. januara SPOS neće dozvoljavati stavljanje njegovog imena kao organizatora ili suorganizatora neke izložbe koja nije pod njegovom kontrolom. Kad kažemo kontrola, mislimo prvenstveno na kontrolu kvaliteta ponuđenih proizvoda. Samo na takvim izložbama biće dozvoljena upotreba promotivnog materijala SPOS-a, jer moramo stvarati i čuvati imidž naše organizacije i obraz našeg zanimanja.

KONKURS ZA PODRŠKU PČELARSKIM MANIFESTACIJAMA U 2009. GODINI

U cilju podiizanja kvaliteta i sadržaja pčelarskih manifestacija, SPOS će učestvovati u organizovanju najznačajnijih pčelarskih manifestacija u 2009. godini.
Pored protokolarnog, SPOS bi pružao i logističku, kadrovsku i medijsku podršku i finansijsku pomoć. Finansijsku pomoć dobiće samo jedna manifestacija za koju Izvršni odbor proceni da je od izuzetnog značaja, ali da još nije dostigla zadovoljavajući promotivni i organizacioni nivo, i to isključivo namenski. Finansijska pomoć ostalim manifestacijama ogledaće se isključivo u dodeljivanju određene količine besplatnog promotivnog materijala, uz obezbeđenje medijske podrške.  
Pozivamo društva i udruženja članove SPOS-a, da IO SPOS-a prijave pčelarske manifestacije u kojima bi SPOS učestvovao kao suorganizator. Uz prijavu treba dostaviti kompletan program manifestacije, koji obavezno mora da sadrži: naziv manifestacije, datum i mesto održavanja, osnovni i prateći sadržaji, očekivani broj izlagača, očekivani broj posetilaca, druge izvore finansiranja osim sopstvenih i kompletan finansijski plan. Ako društvo/udruženje pčelara u međuvremenu (nakon konkurisanja) obezbedi dodatne izvore finansiranja, dužno je da ih prijavi SPOS-u. U prijavi treba naznačiti i karakter željenog učešća SPOS-a. Rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2008. godine.
O izboru manifestacije organizator će biti blagovremeno obavešten, najkasnije do kraja novembra 2008. godine. SPOS zadržava diskreciono pravo da odabere manifestacije prema svojim trenutnim prioritetima, bez prava na žalbu. SPOS će stati samo iza izabranih izložbi, i one će se naći u godišnjem programu manifestacija. Program manifestacija biće objavljen u časopisu Pčelar, na sajtu SPOS-a i dostavljen turističkim organizacijama Srbije. SPOS će preuzeti na sebe medijsku najavu odabranih manifestacija. Pomoći će i kod eventualnog konkurisanja kod ministarstava i organizacija u čijoj je to nadležnosti.
Oni koji konkurišu moraju da dostave i izjavu da će se starati da se na manifestaciji ne prodaju falsifikati pčelinjih proizvoda i pčelinji proizvodi neadekvatnog kvaliteta i da neće zabranjivati prodaju bilo koje vrste pčelinjih proizvoda.

 

Napomena: U ovoj godini IO SPOS-a nije raspisao Konkurs za podršku pčelarskim manifestacijama, ali ipak nije želeo da nikome ne pomogne. Razmotreno je stanje pčelarskih izložbi u Srbiji i analizirane su dve izložbe, u Kamenovu i Arilju, koje su poprimile široku popularnost, ali ih treba podići na viši nivo i promovisati u javnosti. Kamenovčani za ovu godinu nisu bili spremni, tj. nisu stigli da sačine odgovarajući željeni plan pomoći. Pomoć je za ovu godinu dodeljena manifestaciji u Arilju u iznosu od 30.000 dinara. Za narednu godinu će se u ovu svrhu izdvojiti znatno veća sredstva.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE