SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRODAJTE SVOJ MEDDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.031

Već smo vas obavestili o ponudi za izvoz meda u Nemačku. Nakon današnjeg kontakta sa kupcem, od nas se traži brza reakcija i dostavljanje ponude sa cenom.

SPOS će već koliko sutra kontaktirati sve firme koje imaju dozvolu za izvoz meda u EU i od njih zatražiti ponudu za otkup i isporuku meda kupcu. IO SPOS-a će izabrati najpovoljnijeg ponuđača i njemu poveriti posao izvoza. Za to vreme, POZIVAMO SVE PČELARE članove SPOS-a, da HITNO, najkasnije do 7. oktobra, pošalju SPOS-u svoju prijavu za berzu meda i navedu sledeće podatke: ime i prezime, adresa, telefon, vrste i količine meda kojima raspolažu za prodaju, cene za svaku od tih vrsta meda (uz njihov prevoz do otkupljivača) izražene u evrima. Kupac zahteva cvetni med (bagremov, lipov, suncokretov, livadski, uljana repica, mešani med i slično). Jedino ne dolazi u obzir šumski med i medljikovac.

Reagujte HITNO i pošaljite vašu ponudu. Nakon pristizanja svih ponuda, SPOS će ih objediniti i nastaviti sa pregovorima. Naravno, ostaje samo da vidimo da li će kupcu odgovarati naša ponuda, pre svega cena, ali smatramo da ne smemo da propustimo ovu šansu, jer kupac traži praktično neograničene količine, tj. zainteresovan je za dužu saradnju.
Da bi sve bilo jasno do kraja, ovde ponavljamo kompletnu informaciju o Berzi meda SPOS-a.
 
DOBROVOLJNA BESPLATNA BERZA MEDA ZA ČLANOVE SPOS-a
 
Iako SPOS nema zvanično zakonsko pravo da trguje medom, on može u interesu pčelara tenderom da nađe firmu sa kojom bi potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, radi omogućavanja distribucije meda. Ovih dana imali smo jednu veoma ozbiljnu ponudu za izvoz meda, poslat je dopis svim predsednicima društava da obaveste članstvo i jave ponude pčelara, ali je prijavljeno samo 6,4 tone meda, pa je posao propao (detalji u izveštaju o radu).
Da se to više ne bi događalo, a s obzirom na opredeljenje Izvršnog odbora da SPOS mora biti servis svojih članova, formiraćemo dobrovoljnu besplatnu BERZU MEDA. Pozivamo sve pčelare članove SPOS-a da nam jave vrstu i količinu meda kojom raspolažu za prodaju, i cene po vrstama meda po kojima su spremni da ga prodaju na veliko (uz njihov prevoz do otkupljivača) izražene u evrima. Pored imena i prezimena, treba navesti i telefone i adresu ponuđača.
Kompletan spisak prijavljenih biće javan i objavljen na sajtu SPOS-a. Za one koji ne žele da se njihovo ime i ponuda javno objavljuju, formiraćemo internu berzu. Podaci iz interne berze takođe će se nalaziti na sajtu SPOS-a, ali bez podataka o ponuđaču. Te podatke će SPOS prosleđivati samo konkretnom kupcu. Pčelare koji izričito ne naglase da žele da se nađu u internoj berzi, SPOS će uvrstiti u javnu berzu. Tako će svi potencijalni kupci imati na raspolaganju sve podatke koji su im potrebni. Ponuda pčelara će sigurno prevazići domaću potražnju, pa će SPOS imati konkretne podatke kada eventualno opet bude našao potencijalnog kupca za izvoz.
Jedina obaveza koju prijavljeni imaju prema SPOS-u jeste da čim prodaju prijavljene zalihe to prijave SPOS-u, radi ažuriranja tačnosti podataka u berzi meda. Jer, ne smemo dozvoliti da ugovaramo posao sa netačnim podacima, pa da brukamo našu organizaciju. Oni koji nam ne jave da su prodali prijavljene količine meda, biće trajno isključeni iz SPOS-ove berze meda.
Ovo je najbolji način da konačno znamo čime raspolažemo i po kojim cenama, što je osnovni preduslov realizacije zahteva našeg članstva – omogućavanje prodaje viškova meda.
Prijave slati isključivo pismeno na adresu SPOS-a (Molerova 13, 11000 Beograd) sa naznakom: ZA BERZU MEDA.
Predsednik SPOS-a,
Dr med. Rodoljub Živadinović

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien