SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DANAS ODRŽAN SASTANAK SA POMOĆNIKOM MINISTRA MILOŠEM MILOVANOVIĆEMDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.777

Danas je održan sastanak pomoćnika Ministra poljoprivrede gospodina Miloša Milovanovića sa predsednikom SPOS-a.

Sastanak je zakazan povodom poslednjeg dopisa SPOS-a u kome je SPOS zatražio pomoć zbog veoma loše pčelarske godine u većini krajeva Srbije, a nakon još katastrofalnijeg zimovanja pčelinjih zajednica u svim krajevima Srbije, gde su gubici prevazišli gubitke od CCD-a u SAD-u.

SPOS je Ministarstvu predočio stanje na terenu, kao i podatak da je protekle zime uginulo najmanje 110.000 pčelinjih zajednica na teritoriji Srbije, najviše u Vojvodini. Uz to, danas na 70% pčelinjaka Srbije nema dovoljnih rezervi hrane za zimovanje, zbog bespašnog perioda od proleća do ovih dana.

U dopisu SPOS-a zatraženo je uvođenje subvencija u 2009. godini po košnici za sve pčelare bez obzira na broj košnica koje poseduju, interventna pomoć kroz snižavanje cewne šećera za pčelare u količini od 10 kg po košnici i izmena određenih zakonskih i podzakonskih akata.

Današnjem sastanku su prisustvovali i gospođa Jelena Petrović, samostalni savetnik u sektoru za analitiku i statistiku, kao i gospodin Nenad Terzić, zadužen za pčelarstvo u Ministarstvu poljoprivrede.

što se tiče šećera, stvari su vrlo komplikovane. Jedino što bi država mogla teoretski da uradi na snižavanju cene šećera jeste oslobađanje od poreza, ali pčelari kao fizička lica nemaju pravo na oslobađanje od PDV-a. Ako bi se cena subvencionirala, onda bi pravo na šećer imali samo pčelari koji imaju registrovano poljoprivredno gaydinstvo, a ne samo članovi SPOS-a, a para nema iz ovogodišnjeg budžeta, jer takvo davanje nije unapred planirano. Zato je praktično nemoguće obezbediti šećer za prihranu pčela po nekim nižim cenama. Čak i kad bi se našlo neko rešenje za oslobađanje od poreza, cena bi bila manja samo za 18%, što bi cenu šećera sa sadašnjih uglavnom 55 dinara, snizilo samo na 45,1 dinar. A distribucija je poseban tehnički problem koji bi odneo veliko učešće u ceni, te umanjenje ne bi bilo značajno. Kad smo sagledali sve ove i druge aspekte, zaključeno je da je to neostvariv posao u ovoj godini, i pored najbolje volje ministra poljoprivrede i njegovih saradnika.

Međutim, situacija oko uvođenja subvencija u 2009. godini je sasvim drugačija. Posle svih mojih objašnjenja zašto treba ići baš na subvencije po košnici, a ne pribeći nekim drugim merama agrarne politike, pomoćnik ministra se sa tim složio i okvirno prihvatio naš zahtev za uvođenjem subvencije od 10 evra po košnici. Doduše, to bi predstavljalo izdatak za državu od nekih 3,5 miliona evra, što je poprilična suma. Zato će se ovih dana održati poseban sastanak sa ministrom poljoprivrede dr Sašom Draginom na kome će se razmotriti ukupna finansijska konstrukcija i gde ministar treba da da konačno zeleno svetlo. Novi sastanak sa mnom biće organizovan za nekih 7 dana, i tada će pomoćnik ministra dobiti odgovarajuće smernice od ministra za definitivan dogovor. A definitivan dogovor mora da usledi bukvalno u narednih nekoliko dana, jer se agrarna politika Ministarstva za narednu godinu mora doneti do kraja avgusta. Zatim slede pregovori sa Ministarstvom finansija oko obezbeđenja finansijske potpore za planove Ministarstva, i tek nakon toga ćemo imati konačni budžet Ministarstva poljoprivrede u koji jednostavno moramo ući. Pomoćnik ministra se apriori složio da se moraju preduzeti konkretne mere za pomoć pčelarima, jer je situacija u pčelarstvu alarmantna.

Detaljno sam objasnio i situaciju u pčelarstvu u drugim zemljama sveta (od SAD-a do Australije) i šta tamošnje Vlade preduzimaju kako bi pomogle pčelarima. Posebno sam naglasio primer britanskog ministra koji je početkom ove godine odsečno rekao pčelarima da za njih para nema, čak je hteo i da ugasi čuvenu laboratoriju za pčelarska istraživanja u Rothamsted-u, ali je posle samo par meseci, nakon pristizanja izveštaja o globalnim promenama koje izaziva nestanak pčela, u potpunosti promenio stav, idvojio sredstva za pomoć i krenuo u izradu nacionalne strategije za spas pčela. Obećao sam pomoćniku ministra da ću mu dostaviti kompletan materijal koji sam dobio iz Velike Britanije o toj njihovoj akciji, kako bi ga pregledao, što sam danas i učinio na mail.

Pomoćnik ministra se složio i oko našeg stava da se registracija pčelinjaka mora što pre završiti, te da se odgovarajući Pravilnik mora što pre doneti i primeniti. Ponudio sam pomoć SPOS-a da kao servis Ministarstva prikupi podatke sa terena i dostavi ih besplatno Ministarstvu, što će se razmotriti ovih dana u razgovorima sa Upravom za veterinu.

Treća važna stvar se tiče promene Pravilnika o prostorijama u domaćinstvu, te je pomoćnik ministra i tu dao potpunu podršku da se to mora što pre okončati, kako bi bili u potpunosti spremni za nastup pred EU. Inače, pomoćnik ministra je agroekonomista, i u proteklom periodu je u Ministarstvu radio na poslovima prilagođavanja propisima EU.

Nakon današnjeg razgovora, moram reći da sam apsolutni optimista. Mislim da smo dobro argumentovali naše zahteve, a naišli smo i na potpuno razumevanje od strane nadležnih. Sada je sve u finansijskim mogućnostima države. Na nama je da ovih dana maksimalno pratimo razvoj događaja, povremeno dostavljajući dodatne argumente, jer svi znamo koliko ih ima. Već za desetak dana znaćemo na čemu smo. Takođe je veoma bitna informacija dobijena od pomoćnika ministra da će se ono što se budemo dogovorili sprovoditi u narednih pet godina, za koliki period se sada prave i svi ostali planovi.

Dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a

 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE