SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ISPUNILO OBEĆANJA PO PITANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PČELADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.907

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede ispunila je u potpunosti svoja obećanja data na sastanku sa predstavnicima SPOS-a, po pitanju izmene više nego spornog nacrta zdravstvene zaštite pčela za 2013. godinu! Naime, nacrtom Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu, bio je predviđen pregled pčela od strane veterinara na čak 5 bolesti.

O tome smo detaljno pisali na sajtu SPOS-a, posebno o nesvrsishodnosti pregleda na varou i nozemozu kojih ima u svakoj košnici (OVDE). Pisali smo i o ceni tako zamišljenog pregleda, koja bi dostigla čak 2950 dinara po košnici. Kalkulaciju cene možete pogledati u dodatku časopisa Pčelar za maj, knjizi od 100 strana pod naslovom „PROPISI U PČELARSTVU SA KOMENTARIMA“, na 18. strani.

U Službenom glasniku RS br. 40, od 7. maja 2013. godine, koji je zvanično stupio na snagu juče, 8. maja 2013. godine, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu, kojim je u delu posvećenom zdravstvenoj zaštiti pčela, u potpunosti prihvaćena argumentacija SPOS-a, te je zdravstvena zaštita apsolutno prilagođena modernim evropskim modelima.

Program mera možete pogledati OVDE, a bolesti pčela obuhvaćene su u delu koji je označen slovom „k“.

Predsednik SPOS-a je nakon objavljivanja Programa mera, razgovarao sa gospodinom Zoranom Marinkovićem, rukovodiocem Grupe veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, na temu Programa mera, radi nedvosmislenog tumačenja Programa, jer će takvo tumačenje dobijati i veterinarska inspekcija i veterinari na terenu. Gospodin Marinković je veoma ljubazno odgovorio na svako pitanje SPOS-a, i zdravstvena zaštita pčela na klasičnim pčelinjacima (gde ranije nije otkrivena američka kuga, i koji ne proizvode matice za tržište, gde će sve biti isto kao i ranijih godina) obavljaće se na sledeći način:

U proleće i jesen će veterinari iz teritorijalno nadležne veterinarske stanice obaviti, u saradnji sa pčelarom, klinički pregled pčelinjih zajednica tragajući za eventualnom pojavom simptoma i znakova američke kuge. Ako se simptomi i znaci ne nađu, uzorci legla se ne uzimaju, a ako se nađu, uzimaju se iz košnica gde su nađeni, i šalju na pregled u teritorijalno nadležni veterinarski institut. Institut je dužan da utvrdi da li je kuga u pitanju, i da odredi starost procesa. Ako je starost procesa veća od dva meseca, pčelar nema pravo na naknadu štete nakon spaljivanja pčelinje zajednice, eventualno košnice i druge opreme koja je morala biti uništena. Da bi se ostvarilo pravo na naknadu štete, pčelinja društva moraju biti i obeležena brojevima.

Što se tiče tropileloze i etinioze, pregled podnjače na prisustvo nepoznatih parazita vrši sam pčelar, a ako utvrdi sumnju na jednu od ove dve štetočine pčela, poziva teritorijalno nadležnu veterinarsku stanicu koja će uzeti službene uzorke i poslati ih na analizu u teritorijalno nadležni veterinarski institut.

Gospodin Marinković izrazio je želju za dubljom saradnjom, na planu pregleda pčela od strane samih pčelara u narednom periodu, putem procesa obuke pregledača pčela, o čemu je SPOS već predao predlog pre par meseci Upravi za veterinu, i o čemu će se tek razgovarati u narednom periodu, kako bi se našlo odgovarajuće rešenje.

Zahvaljujemo se ministru poljoprivrede gospodinu Goranu Kneževiću, državnom sekretaru Ministarstva poljoprivrede gospodinu Danilu Goluboviću, koordinatorki poslova Uprave za veterinu gospođi Zorici Novaković, načelnici Odeljenja veterinarske inspekcije Srbije gospođi Sanji Čelebićanin, rukovodiocu Grupe veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja gospodinu Zoranu Marinkoviću, načelniku Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja gospodinu Budimiru Plavšiću, veterinarskom inspektoru Grupe za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja gospođi Oliveri Vukelić, rukovodiocu Grupe za obeležavanje i sledljivost životinja gospodinu Zoranu Ivanoviću, kao i mnogim drugim poslenicima Uprave za veterinu koji su radili na Programu mera. Zaista su uradili odličan posao. Posebnu zahvalnost dugujemo i prof. dr Miladinu Ševarliću, predsedniku SPAS-a, koji se založio za rešavanje naših problema.

Žao nam je što je došlo do onako teškog nesporazuma u procesu izrade Programa mera, ali se nadamo da će SPOS ubuduće i redovnim putem biti konsultovan po svim pitanjima vezanim za pčelarstvo. Ne moramo biti poslušani, ali naši saveti su uvek dobronamerni, i ne bi dovodili ni Ministarstvo poljoprivrede ni pčelarsku javnost u nezgodan položaj sličnog tipa kao što se dogodio ove godine.

Još jednom VELIKO hvala Upravi za veterinu što je potpuno izbacila nozemozu i varou iz Programa mera zdravstvene zaštite pčela, kao i što je ostale preglede svela na evropski nivo!

Znači, da bi se dobilo Uverenje o zdravstvenom stanju pčela, veterinar treba da obavi klinički pregled pčelinjih zajednica, i da, ako ne utvrdi simptome, pčelaru izda Uverenje. Ako utvrrdi simptome, uzimaju se uzorci legla i šalju na pregled. Ako je pregled negativan na kugu, izdaje se Uverenje, a ako je pozitivan, sprovodi se dalji postupak, kao i ranijih godina, a pčelinjak ne može da se seli dok se proces sanacije američke kuge ne završi.

 

Na kraju, evo izvoda iz Programa mera koji se odnosi na pčelarstvo:

 

 

k) Bolesti pčela

 

Radi otkrivanja, praćenja i suzbijanja bolesti pčela evidentiraju se sva gazdinstva na kojima se uzgajaju pčele i sprovode preventivne i/ili dijagnostičke mere za američku kugu pčelinjeg legla, tropilelozu i etiniozu.

Uzgoj pčelinjih matica za prodaju dopušten je samo na pčelinjacima koji su pod stalnim veterinarsko-sanitarnim nadzorom.

U promet se stavljaju samo zdrave pčelinje zajednice, odnosno one koje potiču sa registrovanih gazdinstava, obeležene i kod kojih su sprovedene predviđene veterinarsko-sanitarne mere, u skladu sa posebnim propisom.

 

 

(a) Američka kuga pčelinjeg legla

 

Pregled pčelinjih društava se vrši dva puta godišnje, u proleće i jesen.

Na gazdinstvima u kojima je u 2012. godini utvrđena američka kuga klinički se pregledaju sve pčelinje zajednice, kao i one koje se nalaze u krugu prečnika tri kilometra od zaraženog pčelinjaka od strane nadležne veterinarske službe, a pod nadzorom veterinarskog inspektora.

Na gazdinstvima za uzgoj i prodaju matica, koja su upisan u Centralni registar objekata vrši se klinički pregled svih pčelinjih zajednica tokom proleća i jeseni od strane nadležne veterinarske službe.

Uzorke iz pčelinjih društava koja su sumnjiva na bolest ovlašćena veterinarska stanica/služba dostavlja u nadležnu laboratoriju radi pregleda na američku kugu pčelinjeg jezgra. Svaka sumnja se potvrđuje laboratorijskim analizama sa procenom starosti procesa.

Na pregled se dostavlja komad saća sa poklopljenim leglom veličine 10 x 10 cm na kome su znaci bolesti dobro vidljivi i u odgovarajućoj ambalaži.

Sredstva za naknadu štete koja je nastala uništavanjem svih obolelih pčelinjih društava, uništenih košnica i pripadajućeg pribora i opreme, dezinfekcija zaraženog pčelinjaka, opreme i pribora, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, ako patološki proces nije stariji od dva meseca i ako su pčelinja društva registrovana i obeležena u skladu sa posebnim propisom.

 

 

(b) Tropileloza

 

Na svim pčelinjacima vrši se pregled podloške na uzročnika tropileloze (Tropilaelaps spp.), a svaka sumnja mora biti prijavljena ovlašćenoj veterinarskoj stanici/službi koja će obaviti klinički pregled na tropilelozu u prisustvu veterinarskog inspektora i epizootiologa.

 

 

(v) Etinioza

 

Na svim pčelinjacima vrši se pregled pčelinjih društava na etiniozu, a svaka sumnja se prijavljuje ovlašćenoj veterinarskoj službi koja sprovodi klinički pregled na etiniozu u prisustvu veterinarskog inspektora i epizootiologa.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien