SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

RAZJAŠNJENJE NEDOUMICA OKO OBELEŽAVANJA KOŠNICADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.085

Proteklih dana bilo je neverovatno mnogo problema na terenu oko obeležavanja košnica, i umesto da bar pčelari koji sele košnice i koji su PRAVOVREMENO podneli pisani zahtev za obeležavanjem u skladu sa preporukom SPOS-a, posao oko obeležavanja završe na vreme, pre početka bagremove paše, mnogi su bili prinuđeni da sele pčele sa neobeleženim košnicama, ili bi u suprotnom pretrpeli velike finansijske gubitke. Zato smo danas kontaktirali Upravu za veterinu i razjasnili svaki pokušaj pozivanja na različite probleme, kako bi se obeležavanje odložilo, od strane dela veterinarskih stanica.

Najpre da kažemo da su pčelari koji su poslušali savet SPOS-a i podneli pisani zahtev za obeležavanjem, ispravni pred zakonom, jer su učinili ono što je do njih – zatražili obeležavanje, a nisu mogli da utiču na drugi deo priče koji ne zavisi od njih. Ali, u narednom periodu svakako moraju da insistiraju na obeležavanju, jer će u suprotnom imati druge terenske probleme, jer neobeležavanje košnica ne opravdava. Pčelari koji nisu podneli zahtev za obeležavanjem, a selili su košnice, prekršili su Zakon, i to treba da znaju, mada im je to bilo jasno i ranije. Takođe, i da ste se samo obratili i zatražili obeležavanje, makar i usmenim putem, veterinarska stanica je bila dužna da svaki zahtev za intervencijom od strane vlasnika životinje, upiše u „Knjigu zahteva držalaca životinja…“ (obrazac br. 1), i tražite da prisustvujete tom činu, kako bi se i lično uverili u zapisivanje, u slučaju da niste podneli pisani zahtev, ili da veterinarska stanica odbija da ga primi.

Najčešći izgovor pojedinih veterinarskih stanica je da ne mogu da obave obeležavanje jer nemaju uputstva o tome. To je ordinarna neistina, SVE veterinarske stanice su dobile prvu verziju Instrukcije o obeležavanju još 5. aprila, a 23. aprila i novu Instrukciju, nakon ispravljanja nekih nesprovodljivih stvari na terenu, a nakon dogovora SPOS-a i Uprave za veterinu o njihovoj izmeni.

Drugi izgovor je da ne radi Modul za unos podataka o pčelama u elektronskoj bazi Uprave za veterinu, te da zbog toga ne mogu da se obeležavaju košnice. Istina je da još uvek ne radi, trebao bi da proradi sredinom iduće nedelje, ali to NIJE nikakva smetnja za obeležavanje košnica. Obeležavanje može nesmetano da se obavlja, a kada Modul baze bude proradio, podaci će se uneti u elektronsku bazu od strane veterinara, pčelari sa tim nemaju ništa. Sama baza radi, i iz nje se generišu potvrde o obeležavanju košnica i registraciji pčelinjaka, i naručuju pločice. Nema nikakvih smetnji ni za dobijanje ID broja privremenog stajališta, jednostavno se odštampa i popuni obrazac br. 3, i na kraju overi.

Često se čuje i informacija od veterinara da i kad obeleže košnice, u potvrdu ne mogu da upišu ID broj pčelinjaka, jer baza „ne radi“, pa ne mogu da dobiju taj broj. I to nije tačno. Recite im da su 25. aprila dobili pojašnjenje ovog i mnogih drugih problema na mejl, od Uprave za veterinu. Naime, ID broj pčelinjaka se, kao i HID broj (ali to su dva potpuno različita i nepovezana broja), dobija od regionalne kancelarije veterinarske inspekcije. Napomenite to veterinarima, ako su zaboravili, i podsetite ih da pročitaju gore navedeni mejl, kako ne bi bilo problema.

Iz Uprave za veterinu saznajemo da obeležavanje nastavlja da se obavlja pod ranije utvrđenim uslovima, i da će svi oni koji pokušavaju da izbegavaju svoje obaveze biti, u skladu sa zakonima, sankcionisani.

Takođe, čuli smo od predstavnika Veterinarske komore da oni nemaju ugovor sa Upravom za veterinu za obeležavanje pčelinjih zajednica u košnicama, kao ni za sprovođenje Programa mera u pčelarstvu. Uprava za veterinu tvrdi da to nije istina, i da ugovor sa veterinarskim stanicama obuhvata kompletan program mera, pa i za pčele, kao i obeležavanje svih vrsta životinja. A ono što je za veterinare sporno – cenovnik obeležavanja, donet je još 2009. godine i važi do danas, i bio im je poznat u trenutku potpisivanja ugovora, pre tri godine. Ništa se od tada nije promenilo, ni cena pločica niti cena obeležavanja.

Kada pčelar ode u svoju veterinarsku stanicu i zatraži obeležavanje, a veterinar iznese BILO KOJI razlog zbog kog ne može da obeleži košnice u skladu sa važećim propisima objavljenim u knjizi koju je objavio SPOS (Propisi u pčelarstvu sa komentarima), iz Uprave za veterinu smo dobili sledeći savet šta uraditi. Naime, odmah treba obavestiti nadležnog veterinarskog inspektora o tome, i on je dužan da izađe na teren i sačini zapisnik o tome da veterinarska stanica neće da sprovodi obeležavanje, a nadležni organi će sprovesti druge mere.

SPOS napominje da odlično razume problem koji imaju veterinari na terenu, jer oni zaista idu u gubitak po pločici od nekih 3 dinara, ali su oni ugovorom preuzeli obavezu da vrše obeležavanje još pre tri godine, i cenovnik je poznat još od pre više od tri godine. SPOS je spreman da za neki naredni period učestvuje u svim zajedničkim razgovorima sa Upravom za veterinu i Veterinarskom komorom, kako bi se problemi rešavali unapred, pre njihovog nastajanja, ali je za SPOS sada neprihvatljivo da se pravila igre menjaju u toku procesa obeležavanja. SPOS smatra da je ceo ovaj proces sa nastalim problemima, dobar nauk za sve nas, i za nadležne državne organe, i za veterinare, i za pčelare, te da ubuduće o svemu treba da se dogovaramo na zajedničkim sastancima, na korist svih strana u dijalogu, i radi otklanjanja svih mogućih problema. Zato SPOS savetuje da se ubuduće svi propisi u veterinarstvu vezani za pčelarstvo, usaglašavaju upravo na takvim sastancima na korist države Srbije i svih njenih građana.

Na kraju, da vas upoznamo sa još jednim problemom sa kojim se retki pčelari mogu susresti, a koji smo ovih dana razjasnili sa Upravom za veterinu. Naime, može se desiti da se na jednoj katastarskoj parceli nalaze dva pčelinjaka, tj. dva stajališta za pčelinjake dva pčelara. U takvim situacijama, veterinar za oba pčelinjaka upisuje isati broj katastarske parcele, ali pčelarima daje dva različita ID broja stajališta, iako se radi o istoj parceli.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien