SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA U OPŠTINI ALEKSINACDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.445

Kao što smo objavili, Fond za razvoj poljoprivrede opštine Aleksinac objavio je Javni poziv za podsticajna sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom. Ovde možete pogledati ceo tekst Javnog poziva.

Tekst Javnog poziva:

Opština Aleksinac

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Aleksinac

raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za podsticajna sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva

koja se bave pčelarstvom

 

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom u vidu nabavke nove opreme i to za:

1.     nabavku svih tipova košnica

2.  nabavku delova košnica za sve tipove košnica (ramovi, nastavci, pune podnjače, mrežaste podnjače, podnjače sa sakupljačem polena, sakupljači polena, poklopne daske svih vrsta, krovovi)

3.   nabavku opreme za pčelarenje (kante za med – plastične sa HACCP sertifikatom, kante za med prohromske, centrifuge svih vrsta, električni otklapači saća, stalak za otklapanje ramova, topionici voska)

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom ima fizičko lice-nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji opštine Aleksinac.

Pravo na korišćenje podsticaja nemaju zaposleni u Opštinskoj upravi Aleksinac i druga lica čije bikorišćenje podsticaja bilo u suprotnosti sa zakonom.

Podsticaji za investicije iz ovog konkursa utvrđuju se u iznosu od 65% vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije.

Podsticaji za investicije iz ovog konkursa mogu se ostvariti po korisniku podsticaja u maksimalnom iznosu od 40.000,00 dinara.

           Finansijska sredstva predviđena za realizaciju konkursa iznose 500.000,oo dinara.

Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva.

Zahtev za dodelu podsticaja dostavlja se preko pisarnice Opštinske upraveod 7-15 časova a naslovljeno na odsek za poljoprivredu-Fond za razvoj poljoprivrede opštine Aleksinac, Knjaza Miloša 169. Zahtev za dodelu subvencija podnosi se na obrascu :

Zahtev za podsticajna sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom u 2013. godini

Obrazac  se može  preuzeti u zgradi Opštinske uprave Aleksinac, kancelarija br. 32 ili na sajtu www.aleksinac.org, stranica Fond za razvoj poljoprivrede.

Podaci u rubrici „Cena opreme“ u zahtevu se upisuju iz računa ili profakture, rubrika „ Broj i datum dokumenta o izvršenom plaćanju“, ako je priložena profaktura prilikom predaje zahteva ostaje prazna i popunjava ih stručna služba odseka za poljoprivredu nakon dostavljanja računa od strane podnosioca zahteva.

Potrebna dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje Zahteva za odobravanje podsticaja:

1) potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (original potvrda i ne starija od šest meseci)

2) izvod iz registra registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (original potvrda i ne starija od šest meseci)

3) potvrda o upisu košnica u Centralnoj bazi Uprave za veterinu (držalac pčela, original potvrda i ne starija od šest meseci)

4) Potvrda o izvršenom obeležavanju pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka ( kao dokaz o broju košnica)

5) potvrda da je član udruženja „ Društvo pčelara Aleksinac“  u tekućoj godini

6) potvrda da je član Saveza pčelarskih organizacija Srbije u tekućoj godini

7) fotokopija lične karte

8) fotokopija tekućeg računa u banci

9) fotokopije priznanja od strane pčelarskih organizacija (diplome, zahvalnice, pohvalnice…) u poslednjih 5 (pet) godina.

10)      profaktura za opremu koja će se kupiti

11)      fiskalni isečak i gotovinski račun za opremu koja je već kupljena

Podnosilac zahteva može da podnese samo jedan zahtev i to za jednu ili više vrsta opreme.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja i rang listu na osnovu utvđenih kriterijuma utvrđuje Komisija Fonda  koju imenuje predsednik Opštine Aleksinac, a na osnovu zahteva i priloga uz zahtev.

Rang lista će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Aleksinac i na sajtu www.aleksinac.org, stranica Fond za razvoj poljoprivrede. Rang lista će biti objavljena 05.06.2013. godine.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove za dobijanje subvencije i koji budu iznad crte dužni su da opremu navedenu u zahtevu kupe najkasnije do21.06.2013. godine(ako su dostavili profakturu) i preko pisarnice Opštinske uprave dostave:        

1.   fiskalni isečak i

2.   gotovinski račun

Ukoliko ne dostave račune u predviđenom roku gube pravo na pravo na subvenciju i pravo na subvenciju dobija sledeći kandidat ispod crte.

Kriterijumi za rangiranje su:

·         godina rođenja

način računanja: od broja 100 (sto) oduzeti broj punih godina starosti i podeliti sa 5 (pet), zaokružiti na jednu decimalu

·         broj košnica

način računanja: broj košnica podeliti sa 5 (pet), zaokružiti na jednu decimalu

·         broj članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

način računanja: 1 (jedan) član 1 (jedan) bod

·         broj društvenih priznanja od strane pčelarskih organizacija

način računanja: svako priznanje nosi 0,5 bodova

         

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi i ne vraćaju se podnosiocu.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi kao i zahtevi sa dokumentacijom koja ne ispunjava uslove konkursa neće biti razmatrani.

Korisnik podsticaja dužan je da:

1)   opremu koja je predmet investicije i za koju je ostvario podsticaje ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup, u roku od dve godine od dana isplate posticaja

2)   svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva najmanje dve godine od dana isplate posticaja

3)   omogući vršenje kontrole na licu mesta u periodu od dve godine od dana isplate podsticaja

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa navedenim dužan je da vrati primljeni iznos podsticaja, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Pravo na podsticaj mogu ostvariti kandidati koji su kupili opremu u periodu od 01.01.2013. do 31.05.2013. godine ili dostavili profakture do 31.05.2013. godine.

Konkurs je otvoren od 15.04.2013. godine do 31.05.2013. godine

 

Broj:320-64

U Aleksincu,

15.04.2013. godine

OPŠTINA ALEKSINAC

PREDSEDNIK OPŠTINE

Nenad Stanković

 

Obrazac zahteva preuzmite OVDE.

Tekst Javnog poziva možete pogledati i OVDE.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien