SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ORGANIZACIONA POMOĆ SPOS-a OSNOVNIM PČELARSKIM ORGANIZACIJAMADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.021

IO SPOS-a doneo je odluku o novom načinu pomoći svojim osnovnim pčelarskim organizacijama, radi unapređenja njihovog rada, organizacionog jačanja i spremnosti za sprovođenje svih planiranih zadataka.

Naime, IO SPOS-a poziva sva društva i udruženja pčelara članove SPOS-a (trenutno ih ima 206), kao i pokrajinski i regionalne asocijacije, da odmah, a najkasnije do 31. maja 2013. godine, dostave SPOS-u svoje planove rada za 2012. godinu, sa izveštajima o radu za 2012. godinu, kao i izveštaj o problemima na koje su nailazili u sprovođenju svojih planova rada. Takođe u istom roku treba dostaviti i Plan rada za 2013. godinu.

Znači, uvodi se praksa da se svake godine SPOS-u dostavljaju planovi rada do 31. maja za tekuću godinu, i izveštaji o radu za prethodnu godinu, sa izveštajima o problemima na koje su društva nailazila u sprovođenju svojih planova rada. SPOS će analizirati problematiku, i sprovoditi programe pomoći društvima u organizacionom smislu, svojim predlozima, sugestijama, savetima, i organizacionom i stručnom pomoći.

To je i način da se podstaknu osnovne pčelarske organizacije na agilniji i predaniji rad u cilju ispunjenja na skupštinama usvojenih planova rada u osnovnim pčelarskim organizacijama koje su članovi SPOS-a.

Svake godine, u Pčelaru i na sajtu SPOS-a objavljivaće se tabela o ispunjavanju ove odluke IO SPOS-a, tako da će i članstvo imati uvid u rad svojih rukovodstava na svim nivoima, od društava i udruženja pčelara, pokrajinskog i regionalnih asocijacija, do SPOS-a. Tabela će sadržati rubrike u kojima će se upisivati koje je društvo poslalo plan rada i pomenuta dva izveštaja, a koje nije. Takođe, tabela će sadržati rubrike o sprovođenju nacionalnih programa SPOS-a na terenu, u godinama kada ih bude bilo, a koji zahtevaju i angažovanje osnovnih pčelarskih organizacija.

SPOS će u narednom periodu raditi i na obezbeđenju sredstava za adekvatnu finansijsku nadoknadu za sprovođenje programa SPOS-a osnovnim pčelarskim organizacijama, koja bi trebalo da krene odmah nakon uvođenja tegle za med članova SPOS-a u upotrebu, što je velika investicija, na kojoj SPOS uveliko radi, te je potrebno najpre nju finansijski ispratiti i privesti kraju.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien