SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZBORNA SKUPŠTINA U NEGOTINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.523

30. marta 2013. godine sa početkom  u 9 časova, održana je redovna godišnja skupština Društva pčelara „Hajduk Veljko“ Negotin.

Nakon jednoglasno utvrdjenog dnevnog reda, predsednik Slavko Luković pozdravio je prisutne goste Predsednika opstine Negotin mr. Milana Urukovića,zamenika Predsednika SPOS-a Milutina Petrovića,predsednike pčelarskih organizacija iz Vidina-Bugarska, Zaječara, Krivelja, Bora I Boljevca,predstavnike srpske pravoslavne crkve I sve prisutne pčelare.

Prisutnima se obratio I pozdravio mr.Milan Uruković ,poželeo uspešan rad skupštine, a zatim je govorio o saradnji lokalne samouprave I društva pčelara,I istakao da je društvo vrlo aktivno I jedinstveno u svim akcijama u opštini,I da je opština  subvencionisala razvoj pčelarstva u prošloj godini sa oko 3 miliona dinara I da će nastaviti dalju podršku I pomoć  pčelarima I u narednom periodu  kao najaktivnijem udruženju gradjana u opštini, istakao da očekuje  da će se nastaviti I dalje uspešan rad drustva.

Izveštaj o radu podneo je Slavko Luković, Finansisjki  izveštaj I izveštaj nadzornog odbora članovi su dobili u pismenoj formi a izveštaj suda časti podneo je Markovic Dobrica.

Nakon toga otvorena je diskusija po podnetim izveštajima. Za reč se javio zamenik predsednika SPOS-a Milutin  Petrović, koji je u ime predsednika SPOS-a pozdravio sve prisutne, zaželeo uspešan rad a zatim govorio o aktivnostima SPOS-a, predstojećem obeležavanju košnica, postupku I načinu ostvarivanja subvencija  iz ministarstva poljoprivrede, naporima za pakovanje srpskog meda u zaštićenoj ambalaži i daljim planovima rada.

Nakon diskusije podneti izvestaji su jednoglasno usvojeni.

Program rada za naredni  period podneo je predsednik Slavko Luković  a finansijski plan rada podneo je Dimitrije Dinulović.

Nakon diskusije jednoglasno su usvojeni.

Na skupštini je izglasana jednoglasno rezolucija o zabrani GMO I preporuka opštini Negotin da donese istu rezoluciju.

Zamenik Predsednika SPOS’a uručio je zaslužnim pojedincima priznanja SPOS’a  a predsednik Drustva uručio je piznanja društva  zasluznim  pčelarima ,pojedincima,I organizacijama za doprinos razvoju pčelarstva u opštini Negotin.

Na skupstini je izabran,Predsednik društva ,članovi Izvršnog I nadzornog odbora I suda časti.

Za predsednika je ponovo izabran Slavko Luković,jednoglasno,a za članove IO Bogić Dobrivoje,Nikić Zoran,Dinulović Dimitrije,Petrović Dimitrije,Savuljesković  Žika,Mitić  Stanoje,Bobošikić Dejan,Stefanović Dejan,Jović  Dušan I Milosavljević  Rade. Za nadzorni odbor Ducić Zoran Luković  Slobodan I Bogdanović Žika a za sud časti Marković Dobrica,Nikolić Milan I Stojiljković Petar,takodje jednoglasno.

Skupština je vrlo uspešno organizovana I uspešno radila.

U radu skupštine učestvovalo je 78 članova.

Pre I posle   odrzavanja skupštine pčelari su mogli da zamene vosak I kupe satne osnove I drugi neophodan repromaterijal kod Zlatne pčele iz Rače Kragujevačke.

Ovom prilikom zahvaljujem se svim članovima  društva koji su prisustvovali skupštini kao I svim gostima a posebno Zameniku Predsednika SPOS-a Milutinu  Bati Petroviću.

 

Predsednik

Društva pčelara ,,Hajduk Veljko,, Negotin

Slavko Luković


 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien