SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DIGITALIZOVAN ČASOPIS „SLOVENSKI ČEBELAR“ OD 1898. DO 1943. GODINEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.934

 U digitalnoj biblioteci Slovenije je objavljeno dosta pčelarske literature, pa i časopis Slovenski čebelar (1898-1943):

 

 

A. Pčelarske serijske publikacije, koje su izlazile u Sloveniji:

 

1.     Slovenska čebela, koja je izlazila od 1873. do 1882,

2.     Slovenski čebelar in sadjerejec, koji je izlazio od 1883. do 1889,

3.     Slovenski čebelar, koji izlazi i danas, a digitalizovan je od 1898. do 1943,

4.     Die Krainer Biene, koji je izlazio od 1873. do 1975,

5.     Imkers Rundschau, koji je izlazio od 1890. do 1893 (1-6),

 

Digitalizaciju ovih časopisa, osim časopisa Slovenski čebelar, je sponzorisao Anton Koželj zajedno sa drugim zainteresovanim pčelarima. Časopis Slovenski čebelar je uključila u program digitalizacije Narodna i univerzitetska biblioteka.

 

 

 

B. Pčelarske monografije i bibliografije slovenačkih autora:

 

1.     Janša, Anton. Abhandlung vom Schwärmen der Bienen. Gedruckt bey Joseph Kurzböck …, 1774.

2.     Janša, Anton. Des Anton Janscha hinterlassene vollständige Lehre von der Bienenzucht. Neu aufgelegt. 1790.

Janša, Anton, Goličnik, Janez. Antona Janshaja zessarskiga zhebellarja Popolnoma podvuzhenje sa vsse zhebellarje. Jenko, 1792.

4. Janša, Anton. Popolni nauk o čebelarstvu. Po Jož. Münzbergovi izdaji prestavil za slovenske čebelarje Frančišek Rojina, nadučitelj v Šmart­nem pri Kranju in urednik Slov. Čebelarja. S 45 podobami. – Izdalo Slovensko osrednje čebelar­sko društvo v Ljubljani. Založil I. N. Babnik. Tisk J. Blasnika Naslednikov, 1906.

5. Dajnko, Peter. Čelarstvo, ali celó novi, kratki, popun navuk čelne reje…. Ino na komision pri A. Wajcingeri v’ Radgoni vu založbi knižne predaje pri Damian’i ino Sorge’i, 1831.

6. Jonke, Juri. Krajnski zhebelarzhik, to je: kratko poduzhenje zhebele rediti, in sá njimi prav ravna­ti. Is nemshkiga prestavil J. Shemla. Natis. J. Blasnik, 1836.

7. Jonke, Juri. Krajnski Zhebelarzhik, to je: kratko poduzhenje zhebele rediti, n sá njimi prav ravna­ti. Is devet in tridesetletnih skulshinj spisal vá nemshkim, in tudi vá krajnski jesik prestavit dal J. Jonke etc. Drugi, popravljen in slo pomnoshen natis. Kleinmayer, 1844.

8. Šalehar, Andrej. Čebelarji družine Roschütz (Roth­schütz, Ravenegg, Rožič, Rothšic, R…). Bioteh­niška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2010.

9. Šalehar, Andrej, Gregori, Janez. Zapisi o kranjski čebeli med leti 1857 in 1879. Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in Prirodoslovni muzej, 2010.

10. Šalehar, Andrej, Gregori, Janez, Groznik, Pavel, Koželj, Anton, Šivic, Franc. Obstoja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je kranjska. Čebe­larska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Regijska zveza Petra Pavla Glavar­ja, 2011.

11. Šalehar, Andrej. Jurij Jonke (1777-1864). Bioteh­niška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2011.

12. Šalehar, Andrej, Gregori, Janez, Jaklitsch, Hans, Jaklitsch, Helena, Kordiš, Suzana. Georg Jurij Jonke – črmošnjiški župnik in kranjski čebe­lar. Georg Jonke – Pfarrer in Tschermoschnitz und Krainer Imker. Čebelarska zveza Slovenije, Društvo Kočevarjev staroselcev, Regijska čebe­larska zveza Petra Pavla Glavarja, 2012.

 

 

 

Gde na internetu pronaći svu navedenu literaturu? Otvorite internet stranicu: http://dlib.si/. V pretraživaču upišete naslov tražene publikacije i kliknete za pretragu. Bogata slovenačka pčelarska literatura je sada ne­posredno dostupna u celom svetu. To je za sve slovenačke pčelare veliki praznik i digitalni poklon za praznovanje 140 godina postojanja Pčelarskog saveza Slovenije.  

 

 

 

zaslužni prof. dr. Andrej Šalehar in Anton Koželj

 

 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien