SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA U NEGOTINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.371

Društvo pčelara “Hajduk Veljko” iz Negotina obaveštava  članove i poziva da prisustvuju redovnoj godišnjoj Skupštini.

Na osnovu člana 32. Statuta društva pčelara „Hajduk Veljko“ Negotin , sazivam

Redovnu godišnju Skupštinu

Za subotu 30.marta 2013.godine u 09:00 časova u velikoj Sali opštine Negotin i predlažem sledeći

                                Dnevni red

1.Izbor radnih tela Skupštine,radno predsedništvo,verifikaciona komisija,kandidaciona komisija,zapisničar i dva overivača zapisnika.

2.Podnošenje izveštaja Skupštini, o radu izvršnig odbora,nadzornog odbora, finansijski izveštaj,izveštaj suda časti.

3.Razmatranje i usvajanje podnetih izveštaja, izveštaj o radu izvršnog odbora,nadzornog odbora ,finasijski izveštaj, izveštaj suda časti.

4.Podnošenje skupštini na razmatranje i usvajanje, predloga rada za 2013. i finasijski plan za 2013. godinu.

5.Donošenje rezolucije o zabrani GMO i predlog skupštini opštine Negotin da donese istu rezoluciju.

6.Uručivanje priznanja SPOS-a i društva istaknutim pčelarima.

7.Izbor predsednika,izvršnog odbora,nadzornog odbora i suda časti.

8.Razno

Obaveštavaju se pčelari da će istoga dana u 08:00 sati „Zlatna pčela“ iz Kragujevca vršiti zamenu voska i prodaju satnih osnova , žice, ramova i drugog pčelarskog pribora.

Istoga dana u 11:00 časova biće održan seminar „Dijagnostikovanje nozeme pčela i sanitarno higijenske mere za suzbijanje“.

Predavač prof.dr.Zoran Stanimirović sa saradnicima sa Veterinarskog fakulteta Beograd.

Društvo pčelara

„Hajduk Veljko“ Negotin

Predsednik

Slavko Luković 

 

     

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien