SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

REGISTRACIJA I OBNOVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 8.196

Član IO SPOS-a Dejan MIlošević, pripremio je kratko i precizno uputstvo za registraciju ili obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva, koje možete pročitati u ovoj vesti.

Rok za obnovu i registraciju Poljoprivrednih gazdinstava je 31. mart 2013. godine. Treba napomenuti da je datum ove godine definisan Zakonom, i da neće biti moguće pomerati ovaj rok, kao što se dešavalo u nekim ranijim godinama.

Pri obnovi i novoj registraciji neophodno je imati ID (HID) broj gazdinstva koji se upisuje u obrazac br. 4. Samo da napomenemo, sva poljoprivredna gazdinstva koja u svom domaćinstvu imaju stočarsku proizvodnju ona već imaju svoj ID broj i potrebno je samo otići do prve nadležne veterinarske stanice i u svoj ID broj gazdistva nadležni veterinarski tehničar će dopisati da se na tom domaćinstvu nalaze i pčelinje zajednice (pored drugih vrsta ranije prijavljenih životinja). Pri upisivanju u registar poljoprivrednog gazdinstva, pored upisa pčelinjih zajednica, upisuje se i ID broj (HID). 

Poljoprivredna gazdinstva koja na svom imanju nemaju stočarsku proizvodnju trebaju otići do prve nadležne veterinarske stanice sa ličnom kartom i otvoriti ID (HID) broj poljoprivrednog gazdinstva. To je obaveza svih pčelara, o kojoj je SPOS i ranije više puta pisao u časopisu Pčelar i na sajtu SPOS-a, još od 2010. godine. I ovde ponavljamo tadašnje uputstvo, koje važi i danas:

Način registracije pčelinjaka u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije regulisan je tako da svaki pčelar treba da ode do svoje lokalne ovlašćene veterinarske stanice i da pruži podatke o svom pčelinjaku. Tamo će dobiti evidencioni list u koji se upisuje dodeljeni jedinstveni identifikacioni broj gazdinstva iz Centralne baze. Ukoliko je gazdinstvu već dodeljen identifikacioni broj gazdinstva prilikom registracije drugih životinja, pčelinjak dobija isti broj, a u Centralnoj bazi podataka se pored postojeće uloge (držalac goveda, držalac živine…), dodaje i uloga "držalac pčela".

Procedura registracije pčelinjaka u bazi podataka identična je proceduri registracije bilo kog drugog tipa gazdinstva na kome se drže i čuvaju životinje, s tim što je obavezno čekiranje polja "držalac pčela". Ukoliko je pčelinjak smešten na mestu koje nema svoju adresu, upisuje se broj katastarske parcele.

Da ne dođe do zabune, BPG (broj poljoprivrednog gazdinstava) ima 12 cifara, isto kao i ID broj (HID), ali su to različiti brojevi i potpuno različitih namena. Prvi se dobija od Uprave za trezor, a drugi od Uprave za Veterinu.

Registrujte svoje poljoprivredno pčelarsko gazdinstvo do 31. marta 2013. godine, i time ste načinili prvi korak ka dobijanju propisanih subvencija u 2013. godini, u visini od 500 dinara po košnici. U dogledno vreme, Ministarstvo će objaviti proceduru prijavljivanja za dobijanje subvencija, o kojoj ćemo vas tada i obavestiti. Uprava za veterinu organizuje obeležavanje košnica shodno Pravilniku, što će takođe biti uslov za dobijanje subvencija, ali još uvek nema uputstava kako će se to obaviti na terenu. Čim ih bude bilo, obavestićemo vas.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien