SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBJEDINJENA PONUDA ZA OTKUP MEDADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 13.949

Danas smo dobili ponudu za otkup meda i od firme Biodvig iz Kragujevca, te sada objavljujemo kompletnu ponudu, zajedno sa ponudom firme Timomed iz Knjaževca, koja je sada dopunjena.

Kao što je prošle godine najavljeno na Saboru predsednika društava i udruženja članova SPOS-a, ovih dana krenula je primena nove politike plasmana meda članova SPOS-a, koja je tada jednoglasno podržana od strane svih predsednika.

SPOS je nakon toga kompletnu ideju pretočio u precizan ugovor, koji su ovih dana potpisale dve firme koje su izrazile zainteresovanost da na takav način sarađuju sa SPOS-om. Ugovor su već potpisale i dostavile ga SPOS-u firme Biodvig iz Kragujevca i Timomed iz Knjaževca.

Napominjemo pčelarima članovima SPOS-a da je nova politika plasmana meda članova SPOS-a potpuno drugačija od one primenjivane prethodnih godina i da su dužni da DETALJNO prouče Ugovor potpisan sa navedenim firmama, kako bi znali šta tačno mogu da očekuju. Ovaj Ugovor maksimalno štiti pčelare od nekorektnog ponašanja pojedinih firmi na tržištu. Da biste znali kako da ostvarite svoje prava, ali i ispunite obaveze, morate pažljivo proučiti ugovor.

SPOS se zahvaljuje navedenim firmama na podršci pčelarima i na pokušaju da se zajedno sa SPOS-om stvori jedan novi, korektniji odnos pčelara i otkupljivača meda, kojim neće dominirati ucenjivačka politika, već će svi uslovi otkupa biti unapred poznati, a pčelari imati pravo da javno iznesu eventualna nepoštovanja Ugovora na terenu. Ove dve firme ostaće upisane u istoriji srpskog pčelarstva kao firme koje su prve podržale pčelare članove SPOS-a, jer organizovani pčelari u Srbiji imaju mnogo veće stručno znanje u odnosu na neorganizovane, što se dokazalo i prethodnih godina, jer su, recimo, u uzorcima pčelara članova SPOS-a drastično ređe nalažene nedozvoljene rezidue, i slično.

Korektnim sprovođenjem svih tačaka Ugovora, razvijaće se međusobni odnosi do još viših nivoa. Nadamo se da će sve firme poštovati svoje obaveze u potpunosti, te da pčelari neće imati razloga da ostvaruju svoja prava iz Ugovora po pitanju žalbe SPOS-u i javnog objavljivanja opravdanih žalbi u časopisu Pčelar, po proceduri iz Ugovora.

SPOS ima najave još tri firme da će se tokom narednih meseci pridružiti ovom procesu i potpisati ugovor, što mogu učiniti kad god požele, i tako dokazati da žele najkorektniju moguću saradnju sa organizovanim pčelarima Srbije.

Kad god stigne nova ili ispravljena ponuda od neke firme potpisnice Ugovora, SPOS će je momentalno objavljivati na svom sajtu, kao i u svakom broju časopisa Pčelar.

Takođe napominjemo da je na pčelarima da na osnovu datih ponuda, sami izaberu sa kojom će firmom sarađivati, i na njima je puna odgovornost po tom pitanju. Uloga SPOS-a je isključivo u tome da zaštiti interes pčelara u saradnji sa firmama potpisnicama Ugovora, u skladu sa odredbama Ugovora, i nema nikakvu odgovornost za privatni izbor pčelara kome će prodati svoj med.

 

 

PONUDA FIRME TIMOMED ZA OTKUP MEDA

 

Firma Timomed iz Knjaževca dostavila je ponudu za otkup meda.

Ponuda se odnosi na otkup bagremovog meda. Otkupljivaće i sve druge vrste meda, ali još uvek nema cena za njih.

Med ne sme da sadrži nedozvoljene rezidue (antibiotici…).

Bagremov med se otkupljuje u dve klase.

Prva klasa (svetlozelenkasti med) ima cenu od 400 dinara.

Druga klasa (tamniji med) ima cenu od 350 dinara.

Med se preuzima nakon izvršenih analiza kvaliteta, plaćanje se obavlja u vrednosti od 90% cene po preuzimanju meda (do 7 dana nakon preuzimanja), a 10% cene nakon isporuke krajnjem kupcu i naplati meda od njega (od 30-60 dana nakon preuzimanja meda).

Med na prodaju firmi Timomed mogu ponuditi samo članovi SPOS-a.

Sve informacije možete dobiti direktno od firme Timomed, na telefone: 019/730-720, 019/730-721, 019/730-330 – magacin i 063/227-394.

 

 

PONUDA FIRME BIODVIG ZA OTKUP MEDA

 

BioDVIG d.o.o. će i ove godine vršiti otkup svih vrsta meda. Trenutno je aktuelan otkup bagremovog meda.

BioDVIG je sklopio okvirne ugovore sa kupcima u inostranstvu i cena koju u ovom momentu može platiti je:

– Za svetli bagremov med 3,70 evra/kg.

– Za tamniji bagremov med 3,50 evra/kg.

 

Ova cena je trenutno aktuelna, što znači da se u narednom periodu može menjati naviše ili naniže, s obzirom na uslove na tržištu, a o svakoj eventualnoj promeni obaveštavaćemo vas putem časopisa Pčelar i sajta SPOS-a.

Rokovi plaćanja: Do momenta slanja ove ponude SPOS-u, pčelari su nam se već javljali u velikom broju, te BioDVIG već ima skoro popunjene kapacitete za otkup meda do kraja jula. Za te, već dogovorene količine, način plaćanja je 100% vrednosti meda pre preuzimanja, ili najkasnije na dan otkupa i isplate pčelarima, po srednjem kursu NBS.

Uslovi za naredne količine biće objavljeni pravovremeno, nakon potpisivanja novih ugovora sa stranim partnerima.

Rokovi isplate zavisiće od sklopljenih ugovora sa ino-kupcima, što znači da tokom godine ne mogu biti isti za sve pčelare.

Ambalaža: BioDVIG, na zahtev pčelara – dobavljača, dostavlja ambalažu – burad u koju staje oko 300 kg meda.

Dobavljači – pčelari: Med se otkupljuje isključivo od članova SPOS-a, o čemu firma dobija informacije od SPOS-a. Da bi predao med na otkup, pčelar član SPOS-a mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, Uverenje o zdravstvenom stanju pčela, namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, i fotokopiju lične karte.

Pčelar koji poseduje manje od 600 kg meda, dužan je da svoj med fizički približi grupi pčelara sa većim količinama meda, odakle će se utovariti u grupi. BioDVIG ove godine neće biti u mogućnosti da ide po manje količine meda od 600 kg, do svakog pojedinačnog pčelara.

Procedura otkupa:

1.     Firma odlazi na teren do svakog pčelara po uzorke. Uzorci se uzimaju iz svih buradi – isključivo iz ambalaže firme – i burad se pečate i plombiraju. Firma šalje uzorke na analizu i nakon dobijenih rezultata obaveštava proizvođače o istim.

2.     Firma po redosledu uzorkovanja vrši otkup meda od svakog pčelara, tj. med se preuzima sa lokacija gde ga ima u količini od bar 600 kg.

Cela  pripremna procedura traje 20-30 dana u proseku, a neretko ima manjih odstupanja zbog nepredviđenih okolnosti.

Nakon pripremne procedure, i donošenja meda u pogon, pristupa se zagrevanju (ukoliko je potrebno), u komori. BioDVIG raspolaže komorom za zagrevanje kapaciteta 10 tona, sa najsavremenijim čitačem temperature.

Druga faza je proces homogenizacije. BioDVIG poseduje homogenizator kapaciteta 23 tone meda. U optimalnim klimatskim uslovima 20 tona se utoči za dva radna dana ili za 16-20 sati. Punjenje buradi traje 5 sati, što znači da se med homogenizuje i spakuje u burad za 3-4 dana, u zavisnosti od konzistencije meda.

Najveće zadržavanje prouzrokuje čekanje na analize, kako analize na prijemu meda, tako i analize homogenizovanog uzorka.

Ceo ovaj proces traje oko 12 dana, što sa pripremnom fazom iznosi 32-42 dana.

Preostala dugovanja koja firma Biodvig ima prema pčelarima za preuzet med iz prethodnog sistema otkupa, očekuje se da budu isplaćena pre preuzimanja novih količina meda po novom sistemu otkupa.

Sve ostale informacije možete dobiti na: 034/387-047, 063/696-493, [email protected]

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE