SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

RUSIJA UPOZORAVA OBAMUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.393

Šokantni minuti vezani za sastanak predsednika Putina i američkog državnog sekretara Džona Kerija otkrivaju „ogromno nezadovoljstvo“ ruskog presednika obaminim režimom kontinuirane zaštite globalnih semenskih i biogenetskih giganata Singente i Monsanta uoči rastuće „pčelinje apokalipse“ koja,  kako Kremlj upozorava, „će najverovatnije“ dovesti do rata (OVDE).

 

Tokom ovih minuta, kako 28. maja 2013. iz Kremlja navodi ministar prirodnih resorsa i životne sredine Ruske Federacije, Putin je bio razjaren odbijanjem Obaminog režima da diskutuju na ovu bitnu temu pa je tri sata odbijao da se sastane sa Kerijem koji je doputovao u Moskvu na zakazanu diplomatsku misiju ali je na kraju popustio da ne bi ugrozio odnose između dve države.

 

Glavna tačka neslaganja Rusije i SAD-a, kako navodi ministar prirodnih resursa i životne sredine Ruske Federacije, je „neosporivi dokaz“ da klasa neuroaktivnih insekticida hemijski bliskih nikotinu poznatih kao neonikotinoidi, uništavaju globalnu pčelinju populaciju i koji ako se koriste nekontrolisano mogu da ugroze svetsku proizvodnju hrane i sposobnost prehrane stanovništva.

 

Situacija je postala toliko ozbiljna, kako ministar navodi, da je Evropski savet nedavno kao meru predostrožnosti instituisao dvogodišnju zabranu (koja počinje 1. decembra 2013) na upotrebu ovih pčelomornih pesticida prateći primer Švajcarske, Italije, Rusije, Slovenije i Ukrajine koje su već uvele zabranu.

 

Dva najzloglasnija neonikotinoida koji su zabranjeni su Actara i Cruiser koje proizvodi švajcarski globalni biotehnološki gigant za seme i pesticide Sigenta AG koja zapošljava preko 26,000 ljudi u 90 država i drži trećinu globalne prodaje komercijalnog poljoprivrednog semena.

 

Bitna stavka, kako izveštaj navodi, je da Singenta zajedno sa biotehnološkim gigantima Monstantom, Bajerom, Dauom i DuPontom kontrolišu skoro 100% globalnog tržišta za genetski modifikovane pesticide, semena i sadni materijal.

 

Još jedna stavka vezana za Singentu, kako izveštaj navodi, je da je u 2012, godini u Nemačkoj protiv kompanija podignuta optužnica za zataškavanje činjenice da je genetski modifikovan kukuruz uzrok smrti stoke. U SAD-u su optužnicu završili nagodbom od 105 miliona američkih dolara nakon što je otkriveno da su kontaminirali pijaću vodu namenjenu za  52 miliona stanovnika   u više od 2000 vodnih zajednica sa svojim herbicidom Atrazinom.

 

Koliko je situacija neverovatna i strašna, ministar prirodnih resursa i životne sredine Ruske Federacije navodi, može se videti u martovskom izveštaju američkog udruženja za zaštitu ptica u kome stoji upozorenje da je cela planeta ugrožena. Ova izjava se može videti u izveštaju:

 

 „Kao deo studije uticaja najčešće korišćenih insekticida, nikotinskih supstanci poznatih kao neonikotinoidi, Američko udruženje za zaštitu ptica je tražilo zabranu upotrebe insekticida u tretmanu semena i suspenziju svih zahteva za reviziju efekta insekticida na ptice, kopnene i vodene bezkičmenjake i ostale organizme“.

 

 „Jasno je da ove hemikalije imaju potencijal da utiču na ceo lanac ishrane. Perzistentnost, sklonost neonikotinoida da otiču i mešaju sa vodom u zemljištu i uticaj neonikotinoida na bezkičmenjake su značajnio razlozi za brigu“ navodi Sintija Palmer ko-autor izveštaja i menadžer pesticidnog programa za Američko društvo za zaštitu ptica, jedne od vodećih američkih organizacija za zaštitu ptica.

Američko društvo za zaštitu ptica je unajmilo svetski poznatog ekotoksikologa doktora Pjer Minaua da izvrši istraživanje. Izveštaj od 100 strana pod nazivom „Uticaj najčešće upotrbljavanih pesticida na ptice u SAD-u“ revizira 200 stuidija o neonikotinoidima uključujući i industrijska istraživanja dobijenih putem akta o slobodi informisanja. Izveštaj ocenjuje uticaj insekticida na ptice i vodeni ekosistem i takođe sadrži poređenja sa starijim pesticidima koje su neonikotinoidi zamenili. Rezultati pokazuju da su neonikotinoidi smrtonosni za ptice i organizme vodenih ekosistema.

 

„Jedan kukuruzni klip prekriven neonikotinoidom je dovoljan da ubije pticu“ objašnjava Palmerova  „čak i sitno zrno pšenice ili kinoe tretirano najstarijim neonikotinoidom poznatim kao „Imidacloprid“ može da izazove smrtno trovanje ptica. Jedna desetina tretiranog kukuruza u sezoni  leganja jaja je dovoljna da ugrozi dalje razmnožavanje ptica“

 

Novi izveštaju pokazuju da je količina neonikotinoida u površinskoj i podzemnoj vodi u SAD-u i svetu odavno prešla granicu opasnosti za vodene bezkičmenjake.

 

Nedugo nakon ovog izveštaja, kako navodi ministar prirodnih resorsa i životne sredine Ruske Federacije, veliki broj pčelarskih i ekoloških grupa je tužilo Obaminu administraciju zbog kontinuirane upotrebe neonikotinoida naglašavajući: “Teraćemo Agenciju za zaštitu životne sredine na sud zato što nije zaštitila pčele od pesticida. Uprkos našim pokušajima da upozorimo agenciju na opasnosti koje neonikotinoidi predstavljau agencija je odlučila da ignoriše jasne znake ugroženosti agroekosistema“.

 

Koliko je svetski agroekosistem postao loš usled upotrebe genetski modifikovanih biljaka, semena i pesticida može se videti u prošlonedeljnom zahtevu Evropskog komiteta koji zabranom neonikotinoida imaju cilj da kriminalizuju sva semena i bilje koje nije registrovano u Evropskoj Uniji.

 

„Evropa ide ka starim dobrim daqnima cirka 1939,1940…Novi zakon koji je predložila Evropska komisija smatrao bi ilegalnim da se „uzgaja, reprodukuje i prodaje“ bilo koje seme povrća koje nije bilo „testirano, prihavćeno i potvrđeno“ u novoj evropskoj agenciji pod nazivom „Evropska agencija za biljni diverzitet“.

 

Zove se zakon o biljnom reproduktivnom materijalu i ima u cilj da stavi pod državnu kontrolu skoro svo bilje i semenje. Baštovani koji gaje bilje koje nije registrovano ovim aktom bi se smatrali kriminalcima.

 

Izveštaj ministra prirodnih resorsa i životne sredine Ruske Federacije ukazuje na činjenicu da je evropski zakon drakoničan ali neophodan u cilju čišćenja kontinenta od kontinuirane kontaminacije prouzrokovane ovim čudovišnim semenima.

 

Povrh svega, kako navodi ministar prirodnih resorsa i životne sredine Ruske Federacije, i što je dovelo do Putinovog besa na SAD su dela Obaminog režima u zaštiti profita pesticidnih proizvođača uprkos katastrofalnoj šteti po životnu sredinu. Kako informativna kuća Gardijan navodi u svom članku izdatom 2. maja 2013 „SAD demantuje evropske optužbe da su pesticidi glavni uzrok sindroma nestajanja pčela“. U jednom delu se navodi:

 

Evropska unija je glasala ove nedelje za dvogodišnju zabranu upotrebe neonikotinoida zato što su uzrok raspada kolonija pčela. U izveštaju američke vlade otkriveno je više razloga za raspad kolonije pčela.

 

Onaj pravi razlog zašto Obama štiti ove biotehnološke gigante koji uništavaju svet, kako navodi  ministar prirodnih resorsa i životne sredine Ruske Federacije, može se videti u izveštaju  pod nazivom „Kako je Barak Obama postao Monsantov čovek u Vašingtonu?“ gde u jednom delu piše:

 

 „Nakon svoje pobede u 2008, godini Obama je na ključna mesta postavio monsantove ljude, u federalne agencije koje imaju uticaj na polju hrane USDA i FDA. Na čelu USDA  je  Rodžer Bići bivši direktor Monsantovog centra u Danfortu. Zamenik komesara FDA je ozloglašeni bivši podpredsednik za monsantove odnose sa javnošću. Tejlor je bio ključan u u odobrenju monsantovog  genetski modifikovanog hormona za rast stoke.

 

Još gore je nakon što je Rusija suspendovala uvoz i upotrebu monsantovog genetski modifikovanog kukuruza na osnovu studije da navedeni izaziva rak dojke i oštećenje organa.

Novinska agencija Rusija danas prenela je odgovor Obaminog režima:

   

 „Američki predstavnici su prošle nedelje u zadnjem momentu dodali amandman u kome se naglašava da su genetski modifikovana semena zaštićena od pravnih postupaka vezanih za zdravlje.

Na ovaj način bi se lobirao „Akt o zaštiti Monsanta“ koji bi oduzeli sva ovlašćenja federalnim sudovima koji bi mogli da koče monsantove operacije bez obzira na zdravlje potrošača.“

 

Na dan 26, marta Obama je mirno potpisao „Akt o zaštiti Monsanta“ pretvarajući ga u zakon i time osiguravajući da američki narod nema resursa da se suprotstavi Monsantu uprkos tome što se desetine miliona ljudi razboljeva i mnogo miliona će umreti u, kako navodi ministar prirodnih resorsa i životne sredine Ruske Federacije, najvećoj poljoprivrednoj apokalipsi istorije. Preko 90% divljih i preko 80% pitomih pčela je već izumrlo.

 

Preveo Aldar Doža

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien