SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

AKTIVNOSTI ODBORA ZA ZAŠTITU PČELADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.723

Pčelarsko udruženje “Župa” Aleksandrovac organizovalo je predavanje o zaštiti pčela od pesticida u saradnji sa Odborom za zaštitu pčela SPOS-a.

Pčelarsko udruženje “Župa” Aleksandrovac je 7. aprila, na pravoslavni praznik Blagovesti, organizovalo predavanje “Zaštita pčela pri primeni pesticida, zakonska regulativa i postupanje u slučaju trovanja pčela”. Predavanju su prisustvovali voćari, malinari i pčelari Župskog kraja i okoline. Predavanje je održala Ivana Nikolić, član Odbora za zaštitu pčela SPOS-a. Posebno je pomenuta zaštita pri primeni sredstava za prskanje maline, koja ima najdužu fenofazu cvetanja od 20 do 25 dana, kada je na biljci istovremeno prisutan i cvet i plod.

Govorilo se o ulozi pčela kao polinatora na raznolikost biljnih vrsta i produktivnost gajenih useva, smanjenju broja pčelinjih društava zadnjih godina, uzrocima smanjenja i štetnosti pesticida po pčele. Opisani su simptomi trovanja pčela, šta preduzeti i kome se obratiti u slučaju trovanja. Navedene su odredbe Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, koje zabranjuju prskanje u cvetu sredstvima otrovnim za pčele i kaznene odredbe predviđene tim Zakonom. Navedeni su nadležni inspektori, na teritoriji Rasinskog upravnog okruga, koji sprovode inspekcijski nadzor sa kontaktom (telefonom). Predstavljene su aktivnosti Odbora za zaštitu pčela SPOS-a od osnivanja do danas. 

Predavanje je naišlo na dobar odziv i pčelara i voćara, bilo je oko 70 prisutnih slušalaca.

Posebna pažnja je poklonjena preventivnom delovanju na zaštiti pčela.

Voćarima je još jednom naglašen značaj pčela kao polinatora za oprašivanje i kvalitet voća i upozoreni su na kaznene odredbe, koje propisuje Zakon o zaštiti bilja u slučaju da prskanjem izazovu trovanje pčela.

Pčelarima su date jasne informacije o pravilnom postavljanju i obeležavanju pčelinjaka, zatim načinu postupanja u slučaju trovanja, nadležnim inspekcijama Rasinskog upravnog okruga.

Naglašeno je da je ključ rešenja postizanje dobre medjusobne komunikacije i saradnje izmedju voćara i pčelara.

Prisutni slušaoci su dobili brošuru “Kako sačuvati pčele u uslovima održive poljoprivrede – Sačuvajmo pčele pravilnom primenom sredstava za zaštitu bilja”, sačinjenu od strane Odbora za zašitu pčela SPOS-a i Udruženja SECPA. Takođe je podeljen jedan broj plakata „SAČUVAJTE  PČELE!“ osmišljen od strane Odbora za zaštitu pčela SPOS-a, a koji su kasnije zalepljeni na poljoprivrednim apotekama i mestima okupljanja poljoprivrednika Aleksandrovca i po svim selima Župe.

Prisutni slušaoci  su izrazili spremnost na saradnju i medjusobno uvažavanje, a efekte ovog susreta ćemo videti do kraja ove pčelarske sezone. Do sada, ovog proleća, na prostorima Župe Aleksandrovačke nije bilo trovanja pčela.

 

Član Odbora za zaštitu pčela

Ivana Nikolić 

 

20170407_153440 CAM03608 CAM03610

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien