SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

AMITRAZ – NOVA METODA ZA UTVRĐIVANJE U MEDUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.811

Pošto se prethodnih dana pokrenula priča o prisustvu dozvoljenih količina amitraza u medu, SPOS već danima pokušava da dođe do što više podataka kako bismo došli do pune istine. Ovih dana pronašli smo tekst na nemačkom jeziku na tu temu, pa smo zamolili našeg Aleksandra Bikara da nam prevede.

Tekst u originalu možete pročitati OVDE

Korisni linkovi na datu temu radi šireg informisanja: OVDE i OVDE

 

AMITRAZ – NOVA METODA ZA UTVRĐIVANJE U MEDU

Laboratorija QSI počev od kraja januara 2018. koristi novu metodu za utvrđivanje amitraza ili njegovih metabolita u medu. Nova LC-MS/MS metoda daje mnogo preciznije rezultate u odnosu na dosadašnju metodu hidrolizom. U EU je dozvoljena gornja granica ostataka amitraza ili njegovih metabolita 0,2 mg/kg (200 ppb – delova amitraza na milijardu delova meda) bez obzira da li se amitraz koristi kao lek u lečenju životinja ili se koristi kao pesticid.

Iz našeg ugla posmatranja problema, otkrićem nove metode postaje moguće realno utvrđivanje stvarnog sadržaja amitraza u proizvodima. Do sada je bilo teško utvrditi kritičan sadržaj amitraza posebno u medu i organskom mleku obzirom da nije dozvoljeno njegovo prisustvo u njima. U konvencionalnom mlekarstvu je često bio prisutan, a u medu je najčešće dolazio iz kontaminiranog voska.

U kontroli kvaliteta na prisustvo ostataka amitraza u medu treba obratiti pažnju posebno na to da laboratorije vrše analizu meda različitim metodama i uglavnom obaveštavaju o uzorcima gde su nađene vrednosti iznad dozvoljenih granica.

Primenom LC-MS/MS (LC-tečna homatografija) ili GC-MS/MS metodologija (GC-gasna hromatografija) dobija se tačan – siguran rezultat analiziranja prisustva amitraza.

  1. Tačnost dobijene vrednosti kod analiza tri metabolita amitraza (DMPF 2,4 -Dimethylanilin, DMF i DMA) kreću se u granicama od -/+ 50%
  2. Laboratorija QSI sada može i za metabolite amitraza precizno da utvrdi njihovo prisustvo. Zavisno od zahtevane tačnosti analiza, ove vrednosti mogu biti utvrđene u sledećim granicama: 5 µg/kg, 10 µg/kg, 20 µg/kg ili u zbirnom iznosu sa drugim sredstvima za lečenje pčela.
  3. Tačnost u skriningu pesticida kreće se u granicama od 600 µg + pesticida, LC-MS/MS i GC-MS/MS). 

Ostatak teksta je reklama za navedenu laboratoriju koja je uvela novu metodu analize.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien