SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

Dipl. ecc. MILJKO ŠLJIVIĆ

 

Миљко Шљивић

37251 Глободер, Крушевац

037/681-126, 063/809-3065

[email protected]

Biografija

Miljko Šljivić bio je predsednik SPOS-a 2002-2006. godine. 

Autor velikog broja stručnih tekstova u časopisu „Srpski pčelar“ i drugim časopisima, knjiga i predavanja. 

 

  1. PRVA POGAČA U MARTU