• 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

Berza Profil

Slika Profila Berze

Pčelar

Др мед. Родољуб Живадиновић
Ул. Др Стојана Јанићијевића бр. 12
18210 Житковац
060/444-01-01

[email protected]

www.spos.info/autor/dr-med-rodoljub-zivadinovic/

Biografija

Rođen je 20. februara 1973. u Aleksincu. Živi u Žitkovcu kod Aleksinca. Osnovnu školu je završio u Žitkovcu, a Gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Aleksincu. Medicinski fakultet je završio u Nišu. Specijalizaciju iz epidemiologije završio je jula 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu, tj. Institutu za javno zdravlje. Završio je i Kurs iz apiterapije (mart 2007) u organizaciji Ministarstva zdravlja Bugarske i Balkanske pčelarske federacije. 

Šef je Odseka za epidemiologiju Doma zdravlja u Aleksincu. Član je Komisije za unapređenje kvaliteta stručnog rada Doma zdravlja Aleksinac. Koordinator je poslova zaštite životne sredine Doma zdravlja Aleksinac i predsednik Komisije za sprovođenje aktivnosti na merama praćenja i drugih aktivnosti u vezi sa medicinskim otpadom. Član je Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija Doma zdravlja Aleksinac. Rukovodilac je Savetovališta za odvikavanje od pušenja koje radi u okviru Odseka za epidemiologiju Doma zdravlja Aleksinac. 

Sa suprugom Tanjom ima dvoje dece, ćerku Mlađanu i sina Andriju. 

Pčele gaji od 1992. godine. Pčelari Fararovim košnicama. Autor je četiri pčelarske knjige „Savremeni principi pčelarenja 1 i 2“ (2000, 2001), „Kako da izvučete profit iz pčelarstva“ (2002) i „Priručnik o dobroj pčelarskoj praksi“ (2007), u ukupnom tiražu od 5900 primeraka. Urednik je i koautor četiri pčelarske knjige, „Pčelarenje za budućnost“ (2002), „Zbornik radova sa Drugog kongresa pčelara Srbije“ (2002), „Zbornik radova sa Drugog državnog pčelarskog sajma“ (2010) i „Zbornik radova sa seminara –U susret pčelama i proleću- (2014)“, i koautor dve knjige iz pedijatrije „Pedijatrijska čitanka“ (2003) i „Neonatološki vodič“ (2008). Trenutno piše petu knjigu: „Nove metode pčelarenja“. Koautor je i dve popularne brošure za povećanje potrošnje pčelinjih proizvoda „Med – čudesna hrana i lek za zdraviji vek“ (2004) i „Medeno – ledeno“ (2005), koje su štampane u ukupnom tiražu od preko milion primeraka. Koautor je brošure „Efikasno suzbijanje varoe mravljom i oksalnom kiselinom“ (2003) u izdanju Veterinarskog specijalističkog instituta iz Niša. Koautor je i brošure „Pčelinji proizvodi – hrana i lek“ (1998). Do 15. aprila 2014. godine održao je 364 pčelarska predavanja na kojima ga je slušalo 30.075 pčelara (Srbija – 293, Bosna i Hercegovina – 27, Crna Gora – 16, Hrvatska (EU) – 14, Slovenija (EU) – 9, Makedonija – 3, Rusija -2).

Dvostruki je dobitnik Diplome profesora Živanovića (1999, 2002), najvećeg priznanja Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS), nosilac Zlatne medalje i zvanja Zaslužni pčelar SPOS-a (2007). Dobitnik je i Povelje Saveza pčelarskih organizacija Srbije za razvoj pčelarstva sa statuetom (2007), a povodom proslave 110 godina od osnivanja Saveza. Dobitnik je i Memoranduma blagodarnosti Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije (2007). Dobitnik je i većeg broja priznanja od društava pčelara iz Srbije i inostranstva. 
Odlikovan je od strane predsednika Srbije Zlatnom medaljom za zasluge u pčelarstvu, 15. februara 2014. godine. 
Počasni je član Društva pčelara Matica iz Niša (2005). Bio je urednik pčelarskog časopisa Matica (oktobar 1998 – mart 1999), koji je izdavalo Društvo pčelara Matica iz Niša, kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Pčelar (mart 2004 – jul 2007), koji izdaje SPOS, a u kome je od 1993. do danas objavio više od 70 tekstova. U ranijem periodu bio je i član redakcije časopisa Pčelar (januar 2001 – januar 2003). Supervizor je izrade časopisa Pčelar od marta 2008. godine. Član je redakcije slovenačkog pčelarskog časopisa „Slovenski čebelar“ od januara 2010. godine. Sarađuje i sa drugim pčelarskim časopisima, kao što su Melitagora, Pčelarstvo, Hrvatska pčela i Beogradski pčelar. Sarađivao je i sa niškim Narodnim novinama (2002), kao i sa aleksinačkim dvonedeljnikom Reč radnika (od 2002), objavljivanjem tekstova iz pčelarstva. Autor je scenarija DVD filma „Zdravlje iz košnice“ o upotrebi pčelinjih proizvoda u ishrani, prevenciji i lečenju bolesti, koji je 2009. godine izdao SPOS u 10.000 primeraka. Učestvovao je i u TV emisiji za popularizaciju pčelinjih proizvoda u svojstvu apiterapeuta, koju je na DVD-u svojim kupcima od 2007. poklanjala firma za otkup i preradu meda Cmana promet (sada Medino) iz Krnjeva. 

Bio je stručni saradnik srpskog kompjuterskog časopisa Svet kompjutera (jul 1991 – maj 1993). Objavljivao je tekstove i u jedinom stručnom časopisu za zaštitu bilja u SR Jugoslaviji, Biljni lekar (1999) koji izdaje Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. 

Bio je i koordinator SPOS-a za saradnju sa državnim organima (2007), član Komisije za marketing SPOS-a (2004 – 2006), v. d. predsednik Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije (april 2004 – jul 2005), član Upravnog odbora Društva pčelara Matica iz Niša (mart 1998 – decembar 1999), predsednik Komisije za zdravstvenu zaštitu Društva pčelara Matica iz Niša (1997, 1998). Od aprila 2010. godine je predsednik SPOS-ove Komisije za zdravstvenu zaštitu pčela. Bio je predsednik Organizacionog odbora Drugog kongresa pčelara Srbije (2002) i član istog na Trećem kongresu pčelara Srbije (2005). Bio je tehnički organizator sedam međunarodnih stručnih seminara (2002 – 2007) u organizaciji Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije. Bio je predsednik Organizacionog odbora Prvog (2009), Drugog (2010) i Trećeg (2011) državnog pčelarskog sajma sa međunarodnim učešćem u organizaciji SPOS-a. Bio je član zvanične delegacije SPOS-a na 39. (Dablin, Irska) i vođa delegacije na 41. (Monpelje, Francuska) i 42. (Buenos Aires, Argentina) Kongresu međunarodne pčelarske organizacije Apimondija. Bio je član posebnog Međunarodnog odbora za organizaciju 3. Međunarodnog Foruma Apimondije o apiterapiji i 2. Međunarodnog Foruma Apimondije o apikvalitetu, koji se održao u Sloveniji od 28. septembra do 2. oktobra 2010. godine. Bio je predsednik lokalnog organizacinog komiteta Simpozijuma Apimondije APIECOTECH, koji je 18. i 19. februara 2012. godine održan u Beogradu, u Sava Centru, u organizaciji Apimondije i SPOS-a. 
Član je Pregovaračke grupe 12 za pregovore Srbije sa Evropskom Unijom, od 2014. godine. 

Predsednik je Društva pčelara Aleksinac (od marta 2000). Stvaranjem odgovarajućih pozitivnih uslova uspeo je da višegodišnju želju pčelara svoje opštine pretvori u stvarnost. Opština Aleksinac je 14. novembra 2007. proglašena za Prvu pčelarsku opštinu u Srbiji. U 2014. godini, zajedničkim projektom Društva pčelara Aleksinac, opštine Aleksinac i opštinske turističke organizacije OTIS, ustanovio je prvi srpski „Put meda“ upravo na teritoriji opštine Aleksinac. 

Potpredsednik je Regionalne asocijacije pčelara jugoistočne Srbije za obrazovanje i marketing (od jula 2005), potpredsednik Srpskog apiterapeutskog društva i član Stručnog saveta Srpskog apiterapeutskog društva (od 2007). Kao predsednik SPOS-a, mnogo je učinio u borbi za kvalitet meda na srpskom tržištu, od 2008. do danas. U borbi za kvalitet meda bio je izložen i pretnjama, ali je na kraju, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom unutrašnjih poslova, uspeo da se izbori 2011. godine čak i za zatvaranje firme Irikom iz Batajnice koja je na tržište stavljala med koji ne odgovara Pravilniku o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda. 

Zamenik je predsednika Savetodavnog poljoprivrednog udruženja Nišavskog okruga od decembra 2009. godine i član Izvršnog odbora istog. Bio je marketing menadžer i ovlašćeni zastupnik za spoljnu i unutrašnju trgovinu Proizvodnog i trgovinskog privrednog društva Cmana Promet iz Krnjeva (oktobar 2007 – januar 2008). 

Bio je član Radne grupe Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije za razmatranje statusa preparata iz grupe neonikotinoida za tretiranje semena suncokreta sa mandatom od jula do decembra 2008. godine. 

Od februara 2008. godine predsednik je Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) u dva dvogodišnja mandata, a od januara 2012. godine i u trećem četvorogodišnjem mandatu. 

Jedan je od 204 počasna dobitnika novog srpskog pasoša povodom 204 godine srpske državnosti (2008), zbog uspešnog predstavljanja srpskog pčelarstva u inostranstvu i kao najmlađi predsednik SPOS-a svih vremena. 

USAID, nezavisna agencija Vlade SAD-a, izabrala ga je, u okviru oblasti „Poljoprivredne zadruge i udruženja“, kao jednog od deset najuspešnijih direktora zadruga, predsednika udruženja i predsednika Upravnih odbora iz oblasti poljoprivrede u Srbiji 2009. godine, i uputila ga na tronedeljnu stručnu obuku u SAD maja 2009. godine, koju je uspešno završio i dobio sertifikat. 

LEDIB, danska organizacija za lokalni ekonomski razvoj Balkana, organizovala mu je obuku na tlu Danske 2010. godine, gde se upoznao sa savetodavnom poljoprivrednom službom Danske i njenim funkcionisanjem. 

JICA, Japanska agencija za međunarodni razvoj, izabrala ga je kao jednog od pet predstavnika srpske poljoprivrede i u februaru i martu 2013. godine, organizovala obuku na tlu Japana, o tome kako funkcioniše japansko tržište i kako plasirati srpske poljoprivredne proizvode u Japan, u skladu sa njihovim zakonodavstvom. 

Nosilac je CISCO sertifikata (2009) o završenoj obuci u okviru kursa „iExec Business Essentials v.3.0″, koji je posvećen obuci za korišćenje savremenih informacionih tehnologija i interneta u poslovanju, i efektivno i efikasno povezivanje u klastere.

Asortiman Proizvoda

Багремов мед из стандарда квалитета Савеза пчеларских организација Србије -Добра пчеларска пракса- сакупљен 2018. године: 800 динара

Ливадски мед (кристалисан) из стандарда квалитета Савеза пчеларских организација Србије -Добра пчеларска пракса- сакупљен 2017. године: 800 динара 

Uslovi kupovine i isporuke

Испорука на кућну адресу на територији следећих насеља: Алексинац, Житковац, Прћиловица, Моравац, Алексиначки Рудник. Могућа испорука и у другим местима, по претходном договору. 

Омогућујемо свакој породици која има најмање два малолетна детета да, након куповине прва три килограма меда у једној календарској години, има право да уз трећи плаћени килограм меда, добије четврти бесплатно. О томе ће се водити евиденција на посебном обрасцу. 

 

Fotografije

Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije
Izrada sajta Tirien