SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

BESPLATNA PRAVNA ZAŠTITA PČELARA SPOS-a У 2018. GODINIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.251

Najznačajnija novost u radu advokatske kancelarije SPOS-a tokom 2018. godine jesu pozitivne prvostepene presude na ime neisplaćene PDV nadoknade koje smo dobili početkom 2019. godine.

Presude se odnose na tužbe koje su tokom 2018. godine podnete protiv Biodviga iz Kragujevca zbog neisplaćene ugovorene naknade na ime prometa meda. Naime pčelari kojima Biodvig nije u ugovorenom roku isplatio dug na ime prodatog meda podneli su, preko advokatske kancelarije SPOS-a, tužbe protiv Biodviga Osnovnom sudu u Kragujevcu. Nakon podnošenja tužbi ustanovljeno je i da navedenim pčelarima nije obračunata i isplaćena PDV nadoknada na ime prometa meda. Stoga je proširen tužbeni zahtev u označenim predmetima i za vrednost naknade neisplaćene PDV nadoknade. Po isteku roka za žalbu objavićemo detaljniju analizu problematike vezano za PDV nadoknadu, zajedno sa presudama.

Trenutno je aktivno oko 30 sudskih postupaka protiv Biodviga za neisplaćen glavni dug i PDV nadoknada, kao i oko 15 tužbi protiv Biodviga za neisplaćenu PDV nadoknadu, koji će nakon pravnosnažnosti navedenih presuda biti puštene protiv Biodviga. Određeni broj pčelara već je naplatio u celosti odnosno delimično svoja dugovanja na ime prodaje meda Biodvigu nakon podnošenja tužbi.

Takođe su spremne tužbe za neisplaćenu PDV nadoknadu protiv Medina (6 tužbi), Aza doo (1 tužba) i Apikejs hanija (2 tužbe), ali čekamo da presude koje su dobijene od Osnovnog suda u Kragujevcu postanu pravnosnažne odnosno da pojedini pčelari dostave kancelariji dodatnu dokumentaciju.

Specifičnosti budućih postupaka protiv ostalih otkupljivača meda po pitanju PDV nadoknade će biti elaborirano u posebnom tekstu koji će kancelarija dostaviti u narednom periodu i na osnovu kojeg će svi pčelari moći u cilju zaštite svojih prava da se upoznaju sa navedenim institutom.

Inače, u 2018. godini, pčelari SPOS-a dobili su oko 100 besplatnih pravnih saveta od advokatske kancelarije, po drugim pitanjima. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien