SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DANAS ZVANIČNO OSNOVAN POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-a „NAŠ MED“ dooDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 10.511

Danas je APR (Agencija za privredne registre) usvojila jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, pa je u Registar privrednih subjekata danas (31. jul 2017) registrovan POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-a „NAŠ MED“ d.o.o. RAČA, a nakon registracione procedure koja je započeta 18. jula ove godine. To praktično znači da od danas počinje da postoji zajednički pogon za plasman meda svih pčelara SPOS-a i može se narednih dana krenuti sa podnošenjem zahteva za izdavanje građevinske dozvole i gradnjom pogona.

 

Ovo je VELIKI dan za pčelare SPOS-a. Ovaj dan će se ubuduće slaviti kao rođendan NAŠEG POGONA ZA PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-a. Na nama je sada da ceo posao adekvatno završimo, obezbedimo nedostajuča sredstva (OVDE), i što pre krenemo samostalno sa plasmanom meda, bez posrednika i ucena od bilo koga. 

Kao što je poznato, SPOS je u saradnji sa opštinom Rača obezbedio značajna sredstva za gradnju pogona, ukupno 35 miliona dinara gotovine, i 15.041.300 dinara kroz plac i kompletno infrastrukturno opremanje od strane opštine Rača. 

Na IX Državnom pčelarskom sajmu, 4. marta 2017. godine, u prisustvu tadašnje ministarke državne uprave i lokalne samouprave Ane Brnabić (sadašnje predsednice Vlade Srbije) i ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislava Nedimovića, potpisan je Sporazum o saradnji sa opštinom Rača na gradnji pogona (OVDE), a kasnije je potpisan i Osnivački akt Pogona (OVDE ili OVDE). 

Privremeni direktor Pogona u izgradnji biće sadašnji sekretar SPOS-a, diplomirani pravnik Radivoje Ranković, dok se u međuvremenu ne obavi izbor i obuka kandidata za direktora Pogona po objavljenom konkursu (OVDE). Za to vreme će Radivoju Rankoviću mirovati radni odnos u SPOS-u. 

Kao što ćete videti iz pratećih dokumenata, Pogon je 80% vlasništvo SPOS-a, a 20% vlasništvo opštine Rača, koja je investirala značajna sredstva u ovaj projekat, na čemu joj se zahvaljujemo. Vlada Srbije je svojim zaključkom odobrila dodeljivanje placa od jednog hektara za ovaj projekat, na čemu se posebno zahvaljujemo. 

Trenutno je u toku finalizacija projektovanja Pogona, koji je u međuvremenu u odnosu na originalni projekat iz 2011. godine (OVDE), značajno proširen i dodatno modernizovan, što ćete sredinom avgusta moći i sami da pogledate, pošto se sve nalazi u završnoj fazi (OVDE). Već sutra rano ujutru, izabrani projektant (OVDE), dostaviće opštini Rača konačno idejno rešenje. Opština Rača u proseku za svega 3-20 dana izdaje lokacijske uslove. Nakon toga, projektantima treba 15 dana radi izrade konačne projektne dokumentacije potrebne za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole. Opštini Rača onda treba 5 dana da izda građevinsku dozvolu. Nakon dobijanja građevinske dozvole, projektantima treba još 15 dana za finalizaciju projekata za izvođenje, nakon čega konačno možemo raspisati javni poziv za izbor izvođača radova, a nakon toga možemo odmah krenuti sa gradnjom sa postojećim sredstvima (35 miliona dinara osnivačkog kapitala). To je ukupno oko 45-62 dana (zavisno od brzine izdavanja lokacijskih uslova) od danas do raspisivanja javnog poziva za izvođača radova, ako sve bude išlo idealnim tempom, što je realno moguće ako sve bude išlo po planu. Zato pozivamo pčelare SPOS-a da u granicama mogućnosti pomognu gradnju pogona, kako bismo ga što pre izgradili, u skladu sa već objavljenim pozivom (OVDE). Neka nam je sa srećom! 

Pogon ima Skupštinu koju čine predstavnik opštine Rača i predstavnik SPOS-a. Prilikom glasanja, glas opštine Rača se broji kao 2 glasa, a glas SPOS-a kao 8 glasova. Izuzetno, u smislu članova 470. i 471. Zakona o privrednim društvima, predviđeno je jednoglasno davanje saglasnosti samo na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti. Pogon ima Nadzorni odbor (da ne bude zabune, to je novi zakonski naziv za nekadašnji Upravni odbor), koji bira i smenjuje direktora. Nadzorni odbor u svom sastavu ima dva predstavnika SPOS-a i jednog predstavnika opštine Rača. Svi organi donose odluke u granicama ovlašćenja iz Osnivačkog akta (na početku vesti je dat link na sajt APR gde ga možete u celosti pročitati, kao i Sporazum o saradnji sa opštinom Rača koji definiše još neke važne stvari). Skupština bira i razrešava članove Nadzornog odbora, i ima druge obaveze predviđene Zakonom o privrednim društvima, što je iz Zakona prepisano i u Osnivački akt. Nadzorni odbor bira i razrešava direktora, i ima druge obaveze predviđene Zakonom o privrednim društvima, što je iz Zakona prepisano i u Osnivački akt. Predviđeno je da Pogon suštinski radi bez profita, a eventualni profit se može koristiti isključivo za marketing, proširenje kapaciteta, inoviranje i proširenje proizvodnje i drugo, što je detaljnije regulisano navedenim Osnivačkim aktom. 

Završetkom gradnje i početkom rada ovog Pogona, pčelari SPOS-a dosanjaće stari san, objavljen u časopisu „Pčelar“ još sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, kada se ovakva ideja prvi put javno iznela. Ta ideja je i deo Programa rada SPOS-a od 2016-2020. godine, koji je usvojila Skupština SPOS-a, i IO SPOS-a intenzivno već duže vreme radi na realizaciji tog Programa. Za sada se Program realizuje brže od očekivanog, što je dobar početak. Ostaje da pribavimo nedostajuća sredstva i što pre završimo Pogon (OVDE). Što ih pre budemo prikupili, Pogon će pre početi da radi, i gubici koje trenutno imamo zbog nekorektnosti i neretkih ucena odrđenih nesavesnih otkupljivača meda, jednostavno će postati prošlost. 

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić je i lično podržala ovaj projekat, kao odličan primer udruživanja poljoprivrednika zarad zajedničkog nastupa na tržištu, što je spomenula i u svom ekspozeu dok je bila mandatarka za sastan nove Vlade Srbije (OVDE i OVDE), a nedavno je potvrdila i svoje prisustvo polaganju kamena temeljca za Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „NAŠ MED“ d.o.o. (OVDE), kome smo se posle decenija sanjanja, konačno približili za svega godinu i po dana intenzivnih aktivnosti, što je najbolji dokaz da je sve moguće kada se ozbiljno radi. Zahvaljujemo se na podršci predsednici Vlade, a posebnu i snažnu zahvalnost dugujemo ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću koji je svesrdno podržao ovaj projekat i obećao svu pomoć koju država može pružiti ovakvim projektima. Lepo je sarađivati sa takvim realnim vizionarima bez čije pomoći svega ovoga ne bi bilo u ovakvom obliku. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE