SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DETALJNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU PROSTORIJA U DOMAĆINSTVUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 17.692

Kada je novi Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata objavljen i kada su pčelari počeli da se zanimaju kakva je procedura, na sajtu Uprave za veterinu su bile dostupne jedino uplatnice koje su važile uz prethodni Pravilnik, i iz nadležnog Odseka Uprave za veterinu nam je potvđeno da su te uplatnice validne.

Međutim, SPOS je upravo dobio izvinjenje iz Uprave za veterinu, jer te uplatnice ipak nisu validne pošto se izmenila republička administrativna taksa, te su ljudi do sada pogrešno upućivani na njih. Evo šta je sve zaista potrebno za podnošenje zahteva: 

 

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju objekta u domaćinstvu neophodno je sladeće:

  • Popunjen Zahtev za upis u registar objekata (obrazac 1.) iz Pravilnika o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (“Sl.gl.RS”59/19), Pravilnik mozete pogledati na linku Uprave za veterinu: http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20registraciji.pdf
  • republička administrativna taksa, tar.br 1,9,26 od 2.470,00 rsd, na ziro racun 840-742221843-57 Budžet RS
  • Dokaz o vlasništvu objekta (tačna adresa objekta, broj katastarske parcele i katastarske opštine, prema kojoj u Upravi mogu proveriti Vaše vlasništvo u Katastru nepokretnosti RS)
  • U slučaju da objekat nije vlasništvo pčelara, potreban je ugovor o zakupu ili izjava vlasnika o davanju objekta na korišćenje;

Navedenu dokumentaciju možete predati na pisarnici Uprave za zajedničke poslove, u ulici Omladinskih brigada br. 1, Novi Beograd ili poslati poštom na istu adresu. 

      Nakon prijema dokumentacije, ukoliko se ustanovi da je zahtev uredno popunjen dobijate registarski broj koji je jedinstven za taj objekat. Registarski broj je potrebno da navedete na deklaraciji meda.

       Službena kontrola radi provere ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova, koju ste izjavili da objekat ima prilikom podnošenja zahteva, je predviđena Pravilnikom u roku od tri meseca od dana upisa u Registar registrovanih objekata. 

 

SVE OSTALE DETALJE PROČITAJTE OVDE

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien