SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DONETA ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA I FONDA ZA ZAŠTITU PČELA SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.083

IO SPOS-a doneo je juče odluku o osnivanju Odbora za zaštitu pčela i Fonda za zaštitu pčela Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

Osnivanje ovih novih organa SPOS-a posledica je zaključaka sa Sabora predsednika društava i udruženja članica SPOS-a koji je 27. septembra 2015. godine održan u Kragujevcu.

Odbor za zaštitu pčela imaće više radnih zadataka koji su mu juče dodeljeni:

– da nadzire ispunjenje obećanja od strane države po pitanju zaštite pčela od trovanja, i pomaže državnim organima na tom poslu;

– da osmišljava nove aktivnosti i strategije za zaštitu pčela od trovanja;

– da sprovodi marektinške i druge akcije koje će podići svest javnosti o značaju pčela, kao i o neophodnosti da se pčele zaštite od svih ataka savremenog doba;

– sve što Odbor bude osmislio kao aktivnost, sa pratećim radnim i finansijskim planom, dostavljaće IO SPOS-a na odobrenje radi obezbeđenja sredstava i usklađivanja sa politikom SPOS-a, a nakon odobrenja kreće sprovođenje;

– da usko sarađuje sa Fondom za zaštitu pčela, koji će uskoro biti osnovan, i služiće za sve navedene aktivnosti, kao i za pokrivanje dela  troškova borbe pčelara SPOS-a u postupku dokazivanja načinjenih šteta od trovanja, a sa razvojem Fonda, nadamo se i za pokrivanje načinjenih šteta. Fond za zaštitu pčela će aktivnosti sprovoditi takođe tek nakon usaglašavanja sa Odborom i nakon odobrenja od strane IO SPOS-a;

– da osmišljava i sprovodi i sve druge aktivnosti vezane za ovu problematiku, prilagođavajući ih aktuelnom trenutku;

– Odbor i Fond su odgovorni za svoj rad IO SPOS-a i zakonima Republike Srbije.

IO SPOS-a doneo je i odluku o primarnom sastavu Odbora, a u narednom periodu je naravno dobro došla svaka pomoć bilokog pojedinca ili institucije:

– Dejan Marković iz Jagodine, predsednik Odbora za zaštitu pčela

– Vladimir Kovačević iz Kikinde, član Odbora za zaštitu pčela

– Dr vet. med. Snežana Milosavljević iz Požarevca, član Odbora za zaštitu pčela

– Saša Čolak iz Kikinde, član Odbora za zaštitu pčela

– Slobodan Čumić iz Beograda, član Odbora za zaštitu pčela

Nadamo se da će svi predloženi i prihvatiti učešće u radu Odbora na konstitutivnoj sednici, i da ćemo svi zajedno doprineti njihovom što uspešnijem radu.

Stručni konsultant Odbora za zaštitu pčela biće prof. dr Svetomir Stamenković iz Čačka

 

Nakon osnivanja Fonda za zaštitu pčela, predsednik Upravnog odbora Fonda biće Slobodan Čumić iz Beograda.

IO SPOS-a

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE