SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DOPIS FIRME AZADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.366

Nakon što smo objavili informaciju da su firme AZA i MEDINO uvezle cvetni med iz Moldavije, nakon 16 dana od objave stigao je dopis firme AZA, koji objavljujemo u celosti shodno Zakonu, a takođe shodno Zakonu, sutra ćemo objaviti naš odgovor.

Evo dopisa firme AZA u celosti: 

 

 

 

Poštovani,

Obzirom da ste objavili tekst o uvozu meda iz Moldavije, u kojoj je jedna strana iznela svoje činjenice, molimo Vas da objavite i naš odgovor kao uvoznika kako bi upotpunili istinu o uvozu meda.Hvala unapred i

Srdačan pozdrav!

 

Istina o uvozu

MEDA IZ MOLDAVIJE

Poštovani potrošači i pčelari, povodom uvoza Meda iz Moldavije u ime firme d.o.o.AZA iz Starih Ledinaca obraćamo vam se sa sledećim činjenicama:

U toku meseca aprila uvezli smo oko 42 tone meda iz Moldavije. Med smo uvezli u skladu sa zakonom i svim veterinarsko sanitarnim i carinskim propisima Republike Srbije, a uz dobijenu saglasnost uprave za veterinu.  Med je stigao 27.4.2020 godine, a uprava veterine je izdala nalog da se med smesti u privremeno carinsko skladište i da se ne sme staviti u promet niti cariniti dok se ne izvrši uzorkovanje meda i dok se ne urade sve potrebne analize meda i ne utvrdi da li je med dobrog kvaliteta.

Uprava za veterinu je uzorkovala med 28.04.2020 godine, i poslala uzorke u akreditovanu laboratoriju u Beograd sa zahtevom da se proveri bezbednost meda i autentičnost meda (da li je prirodnog porekla). Laboratorija je završila analizu meda 25.05.2020 godine i poslala izveštaj u kome jasno piše da je med dobrog kvaliteta i da je prirodan, a nakon toga je uprava veterine sačinila zapisnik i dozvolila nam da med pustimo u promet, jer kvalitet meda ispunjava sve uslove koje propisuje pravilnik o kvalitetu meda Republike Srbije.

Dostavljamo javnosti na uvid rezultate analiza meda kao dokaz o tome da je med kvalitetan i prirodan.

Uz isporuku meda dobavljač iz Moldavije je dostavio obrazac EURO 1 iz koga se jasno vidi da je med poreklom iz Moldavije, a ne iz Kine.

Med smo uvezli isključivo zbog nestašice cvetnog meda na domaćem tržištu. Preko 17 godina otkupljujemo med od naših pčelara i do sada smo otkupili nekoliko hiljada tona meda, ali prvi put ove godine zbog katastrofalne prošle 2019 pčelarske godine i lošeg vremena gde su prinosi meda bili izuzetno mali, došli smo u situaciju da cvetnog meda i pored toga što ga stalno otkupljujemo i što smo otkupnu cenu sa 2 evra podigli na 2,2 i 2,3 eura ne možemo da nabavimo u dovoljnim količinama u odnosu na potrebe tržišta,  kako domaćeg tako i inostranog. Nestašicu smo osetili pogotovo početkom 2020 godine,a situacija je sve gora.

Da bi smo prevazišli ovu nestašicu i nadomestili potrebu za cvetnim medom do nove berbe i otkupa koji počinje tek polovinom avgusta, bili smo prinuđeni da uvezemo određenu količinu cvetnog meda.

Trenutno plaćamo cvetni med 2,2 i 2,3 evra, pa molimo sve zaiteresovane pčelare da nam se jave i ponude nam cvetni med ukoliko ga imaju. Cena od 2,2 i 2,3 evra je trenutna najveća koja se trenutno nudi. U junu mesecu planiramo otkup 80 tona cvetnog meda-zainteresovani pčelari mogu se javiti na telefon 021/2986-261 ili na [email protected]  unapred se zahvaljujemo.

Slažemo se da je uvoz meda možda pomalo nepopularan potez sa naše strane, ali to je bilo jedino moguće rešenje da ne bismo stali  sa isporukom meda našim kupcima.

Na žalost u našoj javnosti na sajtu SPOS-a i u dnevnoj štampi digla se čitava „bura“ oko uvoza meda iz Moldavije, tako da su čak od strane SPOS-a u javnosti plasirane, neproverene, tendencijozne izjave da je med sumljivog kvalieta i sumljivog porekla pa čak da se radi o kineskom medu. Takođe SPOS manipuliše i daje paušalne izjave i oko količine uvezenog meda, a pri tome se najviše u negativnom kontekstu pominje naša firma.

Obzirom da su prestavnici SPOS-a u javnosti izneli neproverene tvrdnje da je uvezeni med iz Moldavije sumljivog kvalieta i porekla, pozivamo javno predstavnike SPOS-a da svoje tvrdnje dokumentuju javnosti prezentujući nam analize pomenutog meda, koje ukazuju na to da je med lošeg kvaliteta, u suprotnom smatraćemo da su predstavnici SPOS-A namerno i zlurado obmanuli javnost po  pitanju kvaliteta uvezenog Moldavskog meda i time direktno naneli štetu kako našoj firmi tako i firmi Medino i da su time doveli u pitanje ugled i kvalitet ne samo naših firmi već i firmi dobavljača iz Moldavije koji godinama isporučuje med Evropskoj uniji kao i kredibilitet naše države i uprave za veterinu koji su dozvolili uvoz med „sumnljivog“ kvalieta i porekla kako tvrde prestavnici SPOS-a.

Naša država je odgovorna prema svojim građanina i nikada ne bi dozvolila uvoz meda „sumljivog“ kvaliteta ili porekla jer ima zakone i procedure koje sprovodi uprava za veterinu i carinska uprava, koja je strogo propisana i poštuje se do perfekcije, tako da naši građani ne brinu da može nešto tako da se desi ni u budućnosti. Sav med koji se uvozi u našu zemlju ne može se uvesti bez uzorkovanja, od strane uprave veterine i bez laboratorisjkog izveštaja nakon toga.

Med se može uvesti isključivo od dobavljača koji ima registrovan veterinarski broj i objekat od strane uprave veterine iz te države, što znači da postoji dvostruka kontrola prometa meda, kako naše uprave veterine, tako i veterine iz zemlje odakle se med uvozi.

Poštovani potrošači, poručujemo vam da je med iz Moladavije odličnog kvaliteta, da je ispitan u našim akreditovanim laboratorijama i preporučujemo vam da se sami uverite da je kvalitet meda odličan. Med će biti u prometu deklarisan propisno u skladu sa pravilnikom o kvalietu meda Republike Srbije.

Poštovani pčelari godinama sa vama imamo dobru saradnju i imaćemo je ubuduće, a domaći med će uvek imati prioritet kod nas prilikom otkupa. Tvrdnja SPOS-a da smo uvezli med po niskoj ceni od 2,2 evra nije na mestu, jer kako i sami znate cvetni med ste prodavali domaćim otkupljivačima po ceni od 1,8 evra do 2 evra. Naša otkupna cena cvetnog meda je bila 2 eura što je najveća cena koju su otkupljivači plaćali. Od januara meseca zbog nestašice, podigli smo otkupnu cenu meda na 2,2 i 2,3 evra. Još jednom obaveštavamo pčelare da ćemo otkupiti u junu 80 tona cvetnog meda pa vas molimo ukoliko ga imate da nam ponudite.

Želimo Vam dobru i medonosnu 2020 godinu, a pre svega dobro zdravlje, sreću i uspeh. Takođe vam želimo da što pre pokrenete pogon za otkup meda u Rači kragujevačkoj.

Srdačan pozdrav d.o.o. AZA

 

 

————————————–

           AZA d.o.o.

Tel/fax: +381 21 29 86 261

            [email protected]

 

        Vuka Karadžića 16

        21207 Stari Ledinci

         www.aza.rs

LOT 16191

LOT 12201 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien