SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IO SPOS-a ODLUČNO PROTIV NEISPRAVNOG MEDA NA TRŽIŠTUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.604

IO SPOS-a je u subotu razmatrao kulminiranje pojave neispravnog meda na tržištu Srbije, jer ga po našoj proceni nikad nije bilo više nego sada, i doneo je odgovarajuću odluku, tj. akcioni plan daljeg postupanja.

Akcioni plan za suzbijanje pojave neispravnih medova na tržištu:

1) Pošto se kulminacija pojave neispravnih medova na tržištu Srbije praktično skoro poklopila sa predizbornom kampanjom, a pošto IO SPOS-a ne želi da se bilo koji naš potez politizuje pošto SPOS nije politička organizacija već organizacija pčelara, i pošto u SPOS-u ima pčelara različitih životnih i političkih opredeljenja, doneta je odluka da se udarna javna kampanja koja treba da natera tržišnu i veterinarsku inspekciju da bez izuzetaka i sa punim efektom rade svoj posao, odloži za period neposredno posle izbora, kada će se zakupiti bilbordi u Beogradu i javnost obaveštavati o trenutnom stanju na tržištu meda, i zahtevati od nadležnih Ministarstava da pokrenu rad navedenih inspekcija;

2) SPOS je ovih dana obavestio kabinet predsednika Vlade Republike Srbije o događanjima na tržištu meda i dobio podršku za naše aktivnosti na tom planu, a posle izbora biće zatražen sastanak sa predsednikom Vlade, jer je postojeće stanje za pčelare neodrživo i neprihvatljivo, te ćemo tražiti njegovu intervenciju kako bi rad nadležnih Ministarstava po ovom pitanju bio ozbiljno unapređen;

3) IO SPOS-a sumnja u to da je nedovoljna aktivnost inspekcija slučajna (što će ispitati nadležni organi), a čak i da nije, smatra da je ovo teško dezavuisanje napora Vlade Republike Srbije na proevropskom putu, koji je jedini mogući pravi put i za srpsko pčelarstvo, jer je EU najveći kupac našeg meda i to će ostati i u budućnosti, te naše zakonodavstvo u svemu mora biti usklađeno sa evropskim, ali ne samo zakonodavstvo, već i primena tog zakonodavstva. Zato će SPOS, ukoliko se HITNO ne reši problem neispravnog meda na srpskom tržištu (u narednih najviše mesec dana), uputiti žalbu nadležnom telu u Evropskoj Uniji, i obavestićemo ih o neadekvatnoj primeni propisa koji regulišu kvalitet meda na tržištu i njegovo ispravno deklarisanje, a o tome ćemo informisati i evropske pokrete potrošača, i zatražiti institucionalnu i drugu pomoć i podršku;

4) IO SPOS-a poslaće zvaničan dopis srpskim pokretima potrošača, u kojima će ih zamoliti da u narednom periodu više pažnje posvete ispravnosti meda na srpskom tržištu, sa predlogom produbljivanja saradnje i zajedničkog rada na ovom planu;

5) IO SPOS-a poziva pčelare da već od utorka, 19. aprila 2016. godine, KONAČNO pristupe MASOVNOJ prijavi meda sumnjivog kvaliteta nadležnim inspekcijama, tržišnoj (kako to učiniti pročitajte OVDE), i veterinarskoj (kako to učiniti pročitajte OVDE), ako misle na svoju budućnost. Jer, ako sada ne uspemo da se izborimo protiv neispravnog meda na tržištu, srpsko pčelarstvo biće na kolenima, jer ćemo u potpunosti izgubiti domaće tržište, pošto je prisustvo neispravnog meda na tržištu dostiglo enormne razmere, te nikakvih kompromisa više ne može biti. Ako inspekcija ne uradi svoj posao na adekvatan način u roku od dve nedelje od prijave shodno gore datim uputstvima, skenirajte vaš primerak podnete i overene prijave, i dostavite na mejl SPOS-a, radi daljeg postupka, jer će SPOS početi da podnosi prekršajne i krivične prijave protiv svih koji ne rade svoj posao shodno zakonu. A ako naši članovi smatraju da će sedeći kući i ne radeći ništa na prijavljivanju medova sumnjivog kvaliteta kao do sada, taj sumnjivi med nestati sa tržišta, onda neka i dalje sede i neka sa uživanjem posmatraju sjaj svoje propasti u rafovima prodavnica. Pozivamo SVE pčelare SPOS-a da u narednih mesec dana, podnesu NAJMANJE PO JEDNU prijavu nekog meda sumnjivog kvaliteta koji nađu na tržištu. Na taj način nateraćemo vrlo brzo inspekciju da svoj posao obavlja kako treba, ili će biti izložena kritici javnosti i zakonskom procesuiranju;

6) IO SPOS-a zahteva od veterinarske inspekcije da u narednih mesec dana, shodno obećanju (OVDE), pošalje bar nekoliko sumnjivih medova na analizu na stabilne izotope u inostranstvo, kako bi se utvrdilo da li je med autentičan, tj. da li taj med potiče zaista od pčela ili ne;

7) IO SPOS-a poziva sve svoje pčelare da dostave SPOS-u svaku svoju ideju kako se još može suzbiti pojava neispravnih medova na tržištu, da zajedno rešimo ovaj gorući problem svih pčelara Srbije. Svaka inovativna ideja je dragocena. Kada bi svaki naš pčelar poslao samo po jednu ideju, došli bismo do velikog broja dobrih predloga.

IO SPOS-a

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien