SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ISTORIJSKI DAN: U BEOGRADU SE OSNIVA EVROPSKI PČELARSKI SAVEZDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.113

Uz podršku: 

 

 

IZJAVA ZA MEDIJE

 

ISTORIJSKI DAN:

U BEOGRADU SE OSNIVA EVROPSKI PČELARSKI SAVEZ

 

      Usled mnogobrojnih problema u pčelarskom sektoru Evrope, pre svega po pitanju ogromnog procenta falsifikata meda na tržištu, evropski pčelari su odlučili da formiraju Evropski pčelarski savez, kako bi se pred nadležnim organima adekvatno borili za spas pčelarstva koje je ugroženo. Pored pčelara, ugroženi su i potrošači meda, ali i evropska poljoprivreda jer joj preti masovno napuštanje pčelarenja od strane razočaranih pčelara, što bi vodilo u drastično smanjenje broja pčela i prinosa u poljoprivredi zbog smanjenog oprašivanja pčelama. Veliki doprinos smanjenju broja pčela daje i nekontrolisano trovanje pčela pesticidima, te je neophodno uvesti dodatne vidove podrške pčelarstvu.

      Osnivačka skupština Evropskog pčelarskog saveza (EBA), održaće se u Beogradu 10. februara 2024. godine u 15 sati u Svečanoj sali Upravne zgrade Beogradskog sajma.

      Svoje prisustvo na Osnivačkoj skupštini potvrdili su predstavnici saveza i udruženja koji su pristupili EBA i to iz Slovenije, Mađarske, Poljske, Nemačke, Rumunije, Bugarske, Grčke, Ukrajine, Litvanije, Malte, Irske, Velike Britanije, Italije, Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske…

      Svoje prisustvo na Osnivačkoj Skupštini potvrdili su gospodin Ellmann Torsten – predsednik Deutscher Imkerbund e.V. iz Nemačke kao predstavnik svih pčelara Germanskog govornog područja, gospodin Georgi Todorov Tyutyundzhiev iz Bugarske i gospodin Andrii Bazhyn iz Ukrajine, koji će kao posmatrači prisustvovati Osnivačkoj skupštini i nakon njenog završetka doneti odluku o pristupanju.

      Očekuje se da će sedište EBA biti ustanovljeno na teritoriji EU, gde će se voditi najveća borba za prava pčelara i potrošača.

      Evropski pčelarski savez će aktivno saradjivati sa svim pčelarskim organizacijama u Evropi, uz podržavanje svih aktivnosti Svetske pčelarske federacije “Apimondija”, na unapredjenju pčelarstva, uz ukazivanje na lokalne evropske probleme koje moramo da rešavamo na lokalnom evropskom nivou.

      Pozivamo medije da proprate ovaj značajan skup za čitavo evropsko pčelarstvo.

      Akreditovanje novinara nije potrebno, očekujemo Vas da dođete u naznačeno vreme.

      Nakon održane Skupštine, saopštenje za javnost biće objavljeno na engleskom jeziku na sajtu www.spos.info

Inicijativni odbor za osnivanje Evropskog pčelarskog saveza

 

 

 

STATEMENT FOR THE MEDIA

 

HISTORICAL DAY:

THE EUROPEAN BEEKEEPING ASSOCIATION IS ESTABLISHED IN BELGRADE

 

 

Due to numerous problems in the beekeeping sector of Europe, primarily regarding the huge percentage of fake honey on the market, European beekeepers decided to form the European Beekeeping Association, in order to adequately fight before the competent authorities to save beekeeping, which is endangered. In addition to beekeepers, honey consumers are also at risk, as well as European agriculture, as it is threatened by mass abandonment of beekeeping by disappointed beekeepers, which would lead to a drastic reduction in the number of bees and yields in agriculture due to reduced pollination by bees. Uncontrolled poisoning of bees with pesticides makes a big contribution to the decrease in the number of bees, and it is necessary to introduce additional types of support to beekeeping.

The Founding assembly of the European Beekeeping Association (EBA) will be held in Belgrade on February 10th., 2024 at 3 p.m. in the Ceremonial Hall of the Administrative Building of the Belgrade Fair.

Associations that joined the EBA from Slovenia, Hungary, Poland, Germany, Romania, Bulgaria, Greece, Ukraine, Lithuania, Malta, Ireland, Great Britain, Italy, Serbia, North Macedonia, Montenegro, Republic of  Srpska… are attending the Founding Assembly.

The presence at the Founding assembly was confirmed by Mr. Ellmann Torsten – president of Deutscher Imkerbund e.V. from Germany as a representative of all beekeepers in the German-speaking area, Mr. Georgi Todorov Tyutyundzhiev from Bulgaria and Mr. Andrii Bazhyn from Ukraine, who will attend the Founding Assembly as observers and after its completion make a decision on accession.

It is expected that the headquarters of the EBA will be established on the territory of the EU, where the biggest fight for the rights of beekeepers and consumers will be fought.

The European Beekeeping Association will actively cooperate with all beekeeping organizations in Europe, supporting all activities of the World Beekeeping Federation „Apimondia“, on the improvement of beekeeping, while pointing out the local European problems that we have to solve at the local European level.

 

We invite the media to follow this important meeting for the whole European beekeeping.

Accreditation of journalists is not required, we expect you to come at the indicated time.

 

After the Founding Assembly, the press release will be published in English on the website www.spos.info

 

Initiative committee for the establishment of the European Beekeeping Association

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE