SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZABRAN KANDIDAT ZA ČLANA IO SPOS-a IZ REGIONA BEOGRAD 2Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.299

 

Danas je na sastanku delegata Skupštine SPOS-a sa teritorije regiona Beograd 2, izabran kandidat za člana Izvršnog odbora SPOS-a sa ovog regiona.

Ovaj izbor bio je po svemu unikatan do sada, te zahteva da podrobnije izvestimo o njemu. 

Naime, danas su se u Lazarevcu, na izborima za utvrđivanje kandidata za člana IO SPOS susreli, kao protivkandidati, dve ljudske i moralne gromade, Goran Čakardić (dosadašnji član IO iz ovog regiona) i Radivoje Stojanović (šef Operativnog tima SPOS-a za suzbijanje krađa pčela). 

Nakon prvog glasanja, oba kandidata dobila su isti broj glasova prisutnih delegata. 

Shodno proceduri izbora, glasanje je ponovljeno, i opet su oba kandidata dobila isti broj glasova. Međutim, odmah nakon drugog kruga glasanja, jedan od kandidata, Goran Čakardić, je odustao od kandidature. Međutim, to po proceduri nije dovoljno, jer procedura zahteva da utvrđenog kandidata nakon dvostruko ponovljenog glasanja sa istim brojem glasova, izabere trenutni IO SPOS. Pošto je jedan od kandidata odustao, IO SPOS je, uvažavajući tu činjenicu, na telefonskoj sednici doneo odluku da Radivoje Stojanović, kao jedini preostali kandidat, bude izabrani kandidat za člana novog IO SPOS. 

Čestitamo na izboru, kao i na kolegijalnom ponašanju obojice kandidata koji treba da posluži za primer i svim ostalim regionima, jer svi smo mi na istom zadatku i potrebno je da sarađujemo, ne da se nadmećemo u sukobima, već da nadmetanje ostavimo za teren rada i aktivnosti svih nas, ko će više uraditi za pčelarstvo i naš Savez! 

 

Da podsetimo, shodno Statutu SPOS-a, kandidati za članove IO SPOS-a se biraju na regionalnim sednicama delegata Skupštine SPOS-a, a na Skupštini SPOS-a se samo verifikuje jedinstvena lista svih izabranih kandidata u svim regionima, čime Skupština SPOS-a samo potvrđuje izbore na nivou regiona, i kada svi kandidati predloženi od strane regiona i zvanično postaju članovi Izvršnog odbora SPOS-a. 

U časopisu „Srpski pčelar“ za oktobar 2019. godine, na 632. strani, objavljen je spisak datuma, lokacija i vremena održavanja svih 14 regionalnih sednica delegata Skupštine SPOS-a, na kojima se biraju kandidati za članove IO SPOS-a svakog regiona. 

Svi delegati Skupštine SPOS-a dobijaju pozive za sednice u pisanom obliku putem pošte, shodno već objavljenoj proceduri (OVDE). 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien