SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE BALKANSKE PČELARSKE FEDERACIJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.526

Dana 10. i 11. februara 2017. godine, održana je konferencija Balkanske pčelarske federacije čiji je SPOS član od osnivanja, u Plevenu u Bugarskoj.

U radu konferencije učestvovale su delegacije Srbije, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Albanije i Turske.

Srpsku delegaciju činili su Slavko Luković i Zlatomir Tomić, članovi IO SPOS-a.

Uvodno izlaganje imali su predsednik Cristian Constantinescu, i zamenik Stefan Stefanov. Govorili su o problemima u nacionalnim savezima, sa naglaskom na stradanja pčelinjih zajednica i uzrocima.  

Izveštaj  o održavanju kongresa Apimondije u Istambulu 2017. godine, podneo je Zyia Shahin, predsednik Turske asocijacije pčelara. Izneo je statističke podatke o pčelarstvu u Turskoj, teme o kojima će se raspravljati na Kongresu, organizaciji, uslovima i pratećoj infrastrukturi gde će se održati kongres, smeštaju učesnika.

Nakon toga, otvorena je diskusija za sugestije i predloge, gde se za reč  javio Slavko Luković, pozdravio predsednika Balkanske pčelarske federacije, zamenika predsednika i predstavnike nacionalnih saveza kao i domaćine. Pitao je da li i ostali nacionalni savezi imaju problema sa falsifikatima meda i drugih pčelinjih proizvoda i istovremeno rekao da po pitanju ovog problema u Srbiji, kojem rukovodstvo SPOS-a poklanja maksimalnu pažnju, SPOS uz pomoć Vlade Srbije preduzima mere na eliminisanju ove pojave, sa naglaskom da je problem kod pakera i trgovaca, a da pčelari ili bar ogromna većina, proizvode prirodan pčelinji proizvod, u skladu  sa pravilima DOBRE PČELARSKE PRAKSE, koje je usvojio i postavio SPOS, i u vidu standarda kvaliteta.

Reč je uzeo zamenik predsednika Federacije Stefan Stefanov, koji je rekao da je isti problem postoji i u Bugarskoj ali i u celoj EU, i da svi ćute o tome, te da je krajnje vreme da se o ovim problemima govori javno i u svim savezima i u EU. Ovo su podržali svi predstavnici saveza bugarskih pčelara (ima ih više). Zlatomir Tomić je predložio da se formira radna grupa sa po jednim predstavnikom svakog Saveza, koja bi objedinjavala i koordinirala rad svih Saveza na rešavanju ovog problema. 

Predstavnik konfederacije saveza pčelara Bugarske je u svojoj diskusiji rekao da svi nacionalni Savezi i EU, moraju da izdvoje više sredstava za pčelarstvo koje je ugroženo, zbog značaja oprašivanja.

Predsednik Federacije je predložio da ovi predlozi budu uneti u Deklaraciju Konferencije.

Predstavnik turskog Saveza je izneo stav da ove probleme treba da rešavaju nacionalni savezi u okviru svojih zemalja.

U daljem radu, održan je naučni skup gde je bilo zastupljeno 6 oblasti pčelarstva, organsko pčelarenje, uticaj varoe na stradanje pčela, otkrivanje nozemoze, varoe i posledice, strategija daljeg razvoja i inicijative za očuvanje prirodne sredine i razvoja pčelarstva kroz konkretne projekte prekogranične saradnje.

Učesnici konferencije posetili su uzoran pčelinjak  pčelarskog gazdinstva Belinski, vinariju, spomen obeležje „Panorama“ i pčelarski sajam u Plevenu.

Oficijelni jezici bili su engleski i bugarski. 

Srpska delegacija je neposredno ostvarila kontakt sa svim delegacijama na Konferenciji, razmenila kontakte sa osobama čije kontakte do sada nismo imali, u cilju dalje neposredne komunikacije.

Član IO-a

Slavko Luković

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien