SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE HONORARNOG GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA „SRPSKI PČELAR“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 849

Izvršni odbor Saveza pčelarskih organizacija Srbije raspisuje KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE HONORARNOG GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA „SRPSKI PČELAR“.

 

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE HONORARNOG GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA ČASOPISA „SRPSKI PČELAR“
za period od 2 godine

Pored ispunjenja opštih uslova Zakonskih uslova, predviđenih pozitivnim pravom republike Srbije kandidatkinja ili kandidat za honorarnog, glavnog i odgovornog urednika (dalje: Urednik) treba da ispunjava i sledeće posebne uslove u skladu sa članom 67. Statuta Saveza pčelarskih organizacija
Srbije (dalje SPOS).
Za Urednika može biti imenovano lice koje:
1. Ima iskustvo u pčelarenju i
2. Novinarsko iskustvo ili
3. Je bilo urednik štampanih medija i/ili
4. Koji ima veći broj objavljenih naučnih ili stručnih radova iz oblasti pčelarstva;
5. Prihvata uslov da SPOS sa svakim izabranim licem sklapa ugovor o uređivanju časopisa ,,Srpski pčelar‘‘ na dve godine, uz mogućnost ponovnog angažovanja.
Od dokumentacije potrebno je dostaviti:
1. Prijavu na konkurs;
2. Program uređivanja časopisa;
3. Dokaze o ispunjavanju navedenih uslova;
4. Poslednju verziju biografije.
Kandidati moraju da obezbede da prijave pristignu na adresu SPOS-a najkasnije do 15.00 sati 20. (dvadesetog) avgusta 2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave ili prijave pristigle u SPOS nakon navedenog termina neće se razmatrati.
Prijave se podnose isključivo u pisanoj formi u zapečaćenoj koverti sa natpisom ,,Za konkurs za glavnog i odgovornog urednika časopisa Srpski pčelar‘‘. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Prijave slati na adresu: SPOS-a, poštom, preporučeno, sa povratnicom. Adresa: ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd.
Za sva pojašnjenja i pitanja stručna služba SPOS-a vam stoji na raspolaganju od 8 do 14 časova svakog radnog dana i to isključivo do 5. avgusta 2020. godine. Nakon tog roka ne možete se obratiti sa upitom. Upit možete učiniti na telefonima: 060/444-0121; 060/444-0707; 060/444-0808 i 060/444-0287, možete se obratiti upitom i na mejl [email protected]

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien