SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KLIMATSKI PAMETNO PČELARSTVO – NA SAJMU U VRANJU 21. SEPTEMBRADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.538

VII Pčelarski sajam jugoistočnog Balkana održaće se u Vranju 21. septembra 2024. godine, a za predavača na aktuelnu temu kao specijalnog gosta imamo dr sc. vet. med. Zlatka Tomljanovića iz Zagreba.

Dr sc. vet. med. ZLATKO TOMLJANOVIĆ, Zagreb, Hrvatska, profesionalni je pčelar sa 150 košnica i šef Odeljenja za savetovanje u pčelarstvu Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, nacionalni koordinator projekta Climate Farm Demo, kao i šef Radne grupe Ministarstva poljoprivrede za klimatski pametne poljoprivredne prakse 

Održaće nam predavanje na temu: KLIMATSKI PAMETNO PČELARSTVO 

 

Biografija predavača: 

Dr. sc. Zlatko Tomljanović, dr. med. vet. rođen je 11. juna 1969. u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju školu te Veterinarski fakultet završio je u Zagrebu. Tokom studija boravio je na stručnim usavršavanjima na pčelinjacima „Preston“ u Australiji i u kompaniji „Honey Land Farms“ u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom četvrte godine studiranja dobio je rektorovu stipendiju Univerziteta u Zagrebu. Pred kraj studija pokrenuo je sopstveni pčelarski posao u okviru OPG Tomljanović i počinje se profesionalno baviti uzgojem pčela, proizvodnjom meda i ostalih pčelinjih proizvoda. U maju 2005. osniva „Tomljanović“ obrt za uzgoj pčela, proizvodnju meda i pčelinjih proizvoda te obrazovanje odraslih osoba. Krajem maja 2009. odlazi iz „Tomljanović“ obrta i zapošljava se na mestu stručnog savetnika za pčelarstvo u Hrvatskom zavodu za poljoprivredno savetodavnu službu u Sv. Nedelji. Godine 2011. prelazi u Hrvatsku poljoprivrednu komoru (HPK) kao stručni savetnik za pčelarstvo i sekretar je Odbora za pčelarstvo pri HPK. Od 2012. do 2014. godine obavlja dužnost višeg stručnog savetnika za pčelarstvo u Poljoprivredno savetodavnoj službi, a kasnije u Savetodavnoj službi od 2014. do 2018. godine. Tokom 2018. prelazi na mesto višeg stručnog savetnika za pčelarstvo u Hrvatsku poljoprivrednu-šumarsku savetodavnu službu gde ostaje do 2019. godine kada odlazi u Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na mesto rukovodioca Odeljenja za savetovanje u pčelarstvu gde je i danas zaposlen. Godine 2022. odbranio je, na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, doktorski rad pod naslovom „Učinak dezinficijensa na bakteriju Paenibacillus larvae u laboratorijskim uslovima“ i stekao akademsko zvanje doktora nauka iz naučnog područja biomedicine i zdravstva, naučnog polja veterinarske medicine. Od 2022.g. je nacionalni koordinator Climate Farm Demo projekta, a od 2024.g. rukovodilac Radne grupe za klimatski pametne poljoprivredne prakse. Polje interesa mu je zdravstvena zaštita pčela, tehnologija pčelarenja i klimatske promene u pčelarstvu i poljoprivredi. Učesnik je mnogobrojnih domaćih i inostranih naučno-stručnih konferencija. Objavio je samostalno ili kao koautor mnogobrojne naučno-stručne tekstove o tehnologiji pčelarenja, bolestima pčela te klimatski pametnim poljoprivrednim praksama. Tokom svog naučno-stručnog rada održao je preko 500 predavanja/kurseva/radionica i demonstracija o temama koje su  vezane za polje njegovog interesa.

 

 

 

Ne propustite
VII Pčelarski sajam jugoistočnog Balkana! 

 

Program sajma pogledajte OVDE

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE