SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a I PRETPLATA NA ČASOPIS PČELAR U 2014. GODINI

Puna članarina SPOS-a za 2014. godinu iznosi 2.400 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar), i ista je kao i u prethodnoj 2013. godini. 
Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1650 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za svega 750 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 2.300 dinara). Pravo na taj popust postoji samo ako se istovremeno uplate i članarina od 1650 dinara, i časopis od 750 dinara, tj. jedinstvenom uplatom pune članarine SPOS-u u visini od 2400 dinara (1650+750). 
Porodična članarina je 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata oba člana na adresu SPOS-a). 

SPOS je prošle godine uspostavio novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u! Novi sistem podrazumeva da sva društva koja imaju tu mogućnost, sama ukucaju podatke o članovima preko interneta, kroz sasvim novu bazu na sajtu SPOS-a. Društva koja nemaju takvu mogućnost, moći će da šalju spiskove u pisanom obliku, ako baš moraju, ali znamo da svako može da se snađe, samo treba da hoće. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da će slanje časopisa biti moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina slanja časopisa. 
KAO I PROŠLE DVE GODINE, SVI ČLANOVI U 2013. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara za 2014. godinu pre dočeka Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! Za naredne brojeve, ako slučajno još uvek šaljete spiskove u pisanom obliku, morate strogo ispoštovati navedene rokove uplate članarine, kako bi i rokovi isporuke bili adekvatni.
Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u pisanom obliku do 20. decembra, dobiće februarski Pčelar na vreme.
Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u pisanom obliku do 20. januara, dobiće februarski broj uz martovski Pčelar.
Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u pisanom obliku do 20. februara, dobiće februarski i martovski broj uz aprilski Pčelar, i tako dalje. 

VAŽNO: Napominjemo da SPOS ove godine vrši unapređenje elektronske baze, tako da unos članova u bazu najverovatnije neće biti moguć pre početka novembra (tačan datum objavićemo na sajtu i u časopisu za novembar). Dotle, samo sakupljajte podatke od članova (popunjene obrasce za učlanjivanje), pa ćete ih uneti u bazu tokom novembra i decembra. Jer, SPOS će do kraja godine svim članovima u 2013. godini, poslati ID kartice sa brojem, kojim će se ostvarivati sva prava članova SPOS-a. ID kartice imaju trajnu vrednost, preko kompjutera će se proveravati da li je konkretan pčelar član SPOS-a ili ne, znači trajaće više godina i treba ih brižljivo čuvati. One su i besplatna ulaznica članovima na Državni pčelarski sajam. Tako da ako neko do Nove godine ne bude unet u elektronsku bazu, praktično određena svoja prava neće moći da koristi već 1. januara 2014. godine, iako je uplatio članarinu, jer nije dovoljno samo uplatiti, treba biti upisan u bazu članova, tek onda je ID kartica aktivna za konkretnu godinu. Kad ID kartice budete dobili, znajte da ID broj sa njih ne smete davati NIKOME, da vaša prava ne bi bila zloupotrebljena i/ili iskorišćena od strane neovlašćenih osoba. Detaljnije o karticama u narednom broju. 

Molimo sva društva koja još nisu počela sa unosom putem interneta, da predsednici društava hitno ZVANIČNO, i to MEJLOM ([email protected]) ili PISMOM putem pošte, obaveste sekretara SPOS-a o licu koje će za njihovo društvo unositi podatke u bazu podataka o članovima društava i udruženja. 
Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa svim unetim podacima. 
Prilikom prijavljivanja tog lica treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva/udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe. 
Članovi SPOS-a mogu se unositi u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (sistem prihvata i unos podataka latiničnim pismom bez naših srpskih slova). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis Pčelar prilikom isporuke.
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugme UNOS ČLANOVA. 
Ovo je druga godina da SPOS na ovaj način organizuje unošenje podataka o članovima. Ovako sistematizovani podaci mnogo znače za bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva. 
Pošto društva vode i svoju evidenciju članova, prilažemo im obrazac u EXCEL-u PODACI O CLANOVIMA SPOS gde mogu unositi sve podatke o članovima za sopstvene potrebe.

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2014. GODINI nalaze se na omotnici svakog broja Pčelara od oktobra 2013. do januara 2014. godine (bez svih podataka NE MOŽETE postati član)! Traže se potpuno isti podaci kao i prošle godine. 
SPOS je već uz oktobarski broj, na omotnici časopisa, odštampao kompletan obrazac za učlanjivanje u SPOS. Dosadašnjim članovima ostaje samo da taj obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac sami popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da učlani u SPOS, tj. unese ga u bazu podataka. 
Ako neko društvo baš nema nikakve mogućnosti da u okviru društva, a ni van njega, nađe bar jedno jedino lice koje ume da radi sa kompjuterom i ima vezu sa internetom, onda će PRIKUPLJENE OBRASCE SA SVIM PODACIMA, poslati SPOS-u na adresu: SPOS, ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd. ALI, ako obrasci ne sadrže neki podatak, SPOS neće zvati društvo koje je dostavilo obrasce radi ispravljanja nedostataka, a taj član neće biti unet u bazu, i to lice do slanja svih podataka ne može se smatrati članom SPOS-a čak i ako je uplatilo članarinu, jer članarina nije jedina obaveza, obaveza je dati i sve tražene podatke. Tu je sva odgovornost na licu koje te podatke šalje SPOS-u, jer kako smo i rekli, lice koje preuzima obrasce od članova, DUŽNO JE DA PROVERI da li su svi traženi podaci uneti ili ne. Društva su dužna da ovaj obrazac iskopiraju za one članove koji se po prvi put učlanjuju u SPOS u 2013. godini (pa nisu mogli da obrazac dobiju uz časopis, jer nisu dobijali časopis), kako bi i oni popunili obrazac sa svim traženim podacima. Pošto će se obrazac štampati na svim brojevima časopisa do januara, članovi SPOS-a višak primeraka mogu dati svojim prijateljima koji žele da se učlane u SPOS. 
 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u 

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (2400 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (1650 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (700 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.
Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo isključivo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi. 
VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve spiskove članova (unete internetom ili poslate u pisanom obliku poštom), mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara dostavi spisak kome ne odgovara veličina uplate (u bilo kom delu godine), niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja.

 

 

PRETPLATA IZ INOSTRANSTVA

 

Za sve pretplatnike iz inostranstva koji nemaju mogućnost pretplate preko nekog od zastupnika ili ne žele da to urade preko njih (jer im je možda jeftinije direktno), pretplata je moguća direktnom uplatom na devizni račun SPOS-a, prema sledećim instrukcijama za uplate iz inostranstva.

Iznos potreban za pretplatu na ovaj način je 36 evra, s tim što bankarsku proviziju plaća uplatilac, i to mora da navede šalterskom radniku prilikom uplate. Provizija je slična i za jednog i za veći broj uplatilaca, pa se preporučuje zajednička uplata. Obavezno je nakon uplate poslati potvrdu o uplati sa potpunom adresom pretplatnika (poštom ili mejlom), kako bi se časopis mogao poslati pravovremeno.

Ipak, pretplata za navedene države može biti i ZNATNO jeftinija, ako se časopisi isporučuju samo na jednu adresu u nekom naselju, ali za ne manje od 16 pretplatnika. Evo cenovnika slanja časopisa pretplatnicima u „M“ vrećama (na jednu adresu, npr. adresu vašeg društva pčelara, ili adresu jednog od pretplatnika):

a) za broj časopisa od 16  do 23, po časopisu, cena je: 25 evra

b) za broj časopisa od 24 do 31, po časopisu, cena je:  23 evra

v) za broj časopisa od 32 do 39, po časopisu, cena je: 22 evra

g) za broj časopisa od 40 do 71, po časopisu, cena je: 21 evro

 

INTERNATIONAL PAYMENTS IN FOREIGN CURRENCY FROM ABROAD TO SERBIA PROCREDIT BANK A.D.
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

 

For payments to Serbia please instruct your bank in abroad as follows:
Name and Surname of Beneficiary: SAVEZ PCELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE (07054823)
Beneficiary’s adress: Dr. Agostina Neta 30a , 11070 Beograd – Novi Beograd
Beneficiary’s Acc. No. with ProCredit Bank / IBAN: RS35 2201 5305 0000 0166 41
Bank of beneficiary:
ProCredit Bank A.D.
Milutina Milankovica 17

11070 New Belgrade, Republic of Serbia

(formerly: Micro Finance Banka AD)

SWIFT: PRCBRSBG

 

For payments in EUR:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 EUR

2. Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt

SWIFT: SCBLDEFX; Correspondent account No. 181 068 04 EUR

3. Deutsche Bank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: DEUTDEFF, Correspondent account No. 100 9358961 00 EUR

 

For payments in CHF:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 CHF

 

For payments in GBP:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 GBP

 

For payments in USD:

1. Standard Chartered Bank, New York

SWIFT: SCBLUS33; Correspondent account No. 3582022121001 USD

2. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 USD

 

 

PRETPLATA IZ INOSTRANSTVA PREKO PRIVATNIH ZASTUPNIKA

 

Određeni privatni zastupnici organizuju pretplatu na časopis Pčelar, pa vas ovde obaveštavamo o njihovoj ponudi, koja može biti znatno povoljnija od redovne.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

1)     Pčelarska zadruga „Matica“ iz Banja Luke

 

Možete se pretplatiti tako što ćete javiti na adresu zadruge (sa Vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje): Pčelarska zadruga „Matica“, Bana Lazarevića 10, 78000 Banja Luka. Kontakt osoba Milutin Kralj: + 387 51 218 538+ 387 51 216 799

Cena je 40KM, pod uslovom da pretplatnik preuzima časopis na adresi zadruge. Zadruga ne šalje časopis poštom.

 

 

2)     Pčelarska prodavnica „Medita“ iz Banja Luke

 

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 40KM na adresu: Pčelarska prodavnica „Medita“, Kralja Petra I br. 50, 78000 Banja Luka. Kontakt osoba Nedeljko Vidović: + 387 51 214 269;+387 51 282 755+ 387 65 635 912.

Napišite i Vašu kompletnu adresu, sa naznakom da li želite ćirilićno ili latinično izdanje i obaveznom napomenom „Za časopis Pčelar“. Časopis preuzimate u prodavnici, prodavnica ga ne šalje poštom.

 

 

3)     Udruženje pčelara „Semberija“ iz Bijeljine

 

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 50KM na adresu: Udruženje pčelara „Semberija“, Galac 66, 76300 Bijeljina, kontakt osoba Milorad Tešić: + 387 55 205 491+ 387 55 206 452, sa Vašom kompletnom adresom (isporuka na kućnu adresu) i naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje i obaveznom napomenom „Za časopis Pčelar“.

 

 

4)     Pčelarsko društvo „Tuzla“

 

Možete se pretplatiti tako što ćete uplatiti 52KM na sledeći tekući račun: 1321000309643117, NLB Tuzlanska banka. Original ili fotokopiju uplatnice, zajedno sa potrebnim podacima (Vaša čitko napisana adresa – jer će Vam časopis biti slat na kućnu adresu iz Tuzle, kada dobiju pošiljku iz Srbije, brojevi telefona, i naznaka da li želite latinično ili ćirilično izdanje) treba poslati na adresu: Savez pčelara Tuzlanskog kantona, Ludvika Kube 7, 75000 Tuzla, sa naznakom „Za časopis Pčelar“.

Kontakt osoba Mahmut Bijedić: + 387 62 373 898+ 387 61 134 501

 

 

HRVATSKA

 

Udruga pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak“ Zagreb

 

Pretplata za Hrvatsku može se obavljati i preko Udruge pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak“ iz Zagreba, sa isporukom Pčelara na kućnu adresu, uplatom 280 kuna na tekući račun 2340009-1110377908, sa napomenom „Pčelar za 2014“, uz slanje potvrde uplate na adresu elektronske pošte: [email protected]

 

 

SLOVENIJA

 

Klub čebelarskih mojstrov

Brdo 8, 1225 Lukovica, Republika Slovenija

Kontakt osoba Franc Prezelj: + 386 30 60 40 11

Pretplata na časopis iznosi 33€. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom.

 

 

MAKEDONIJA

 

Kontakt osoba za Makedoniju Dragan Babić: +381 65 467 46 82

Cena časopisa varira u zavisnosti od naručene količine, između 21€ i 25€. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom.