SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a I PRETPLATA NA ČASOPIS „SRPSKI PČELAR“ U 2016.

 

IO SPOS-a doneo je odluku o visini članarine i pretplate na časopis Pčelar u 2016. godini, i odlučio je da ona ostane nepromenjena, odnosno potpuno ista kao i u 2015. godini.

 

Puna članarina SPOS-a za 2016. godinu iznosi 2.700 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar).
Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1800 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za svega 900 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 2.600 dinara). Pravo na taj popust postoji samo ako se istovremeno uplate i članarina od 1800 dinara, i časopis od 900 dinara, tj. jedinstvenom uplatom pune članarine SPOS-u u visini od 2700 dinara (1800+900).
Porodična članarina ostaje 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata ili nekog drugog ličnog dokumenta u kome se mora videti adresa za oba člana, na adresu SPOS-a).

 

SPOS je još 2013. godine uspostavio novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u! Novi sistem podrazumeva da sva društva koja imaju tu mogućnost, sama ukucaju podatke o članovima preko interneta, kroz sasvim novu bazu na sajtu SPOS-a. Društva koja nemaju takvu mogućnost, moći će da šalju spiskove u pisanom obliku, ako baš moraju, ali znamo da svako može da se snađe, samo treba da hoće. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da će slanje časopisa biti moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina pakovanja i slanja časopisa.

KAO I PRETHODNE ČETIRI GODINE, SVI ČLANOVI U 2015. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara za 2016. godinu pre dočeka Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne!

Kako smo vas prilikom učlanjenja u SPOS za 2015. godinu i obavestili, ovo je bila poslednja godina u kojoj je bilo moguće slati spiskove članova SPOS-u na papiru. Za 2016. godinu, sva društva se moraju organizovati i naći osobu koja će za njih uneti podatke u elektronsku bazu članova putem kompjutera.

 

VAŽNO: Ove godine, članarina ZA NOVE PČELARE KOJI PROŠLE GODINE NISU PLAĆALI ČLANARINU SPOS-u, ne može se primati (i ako neko greškom primi, ne smatrajte da ste platili članarinu SPOS-a!) bez popunjenog i POTPISANOG obrasca za učlanjenje u SPOS (radi punog usklađivanja sa zakonom). Svaki novi pčelar SPOS-a mora da popuni obrazac sa SVIM podacima, i na kraju da se potpiše. Onaj ko prikuplja članarinu, odgovorno je lice za čuvanje tih obrazaca, koje će jednog trenutka proslediti SPOS-u. Obrazac je odštampan na omotnici časopisa Pčelar. Znači, svi pčelari SPOS-a će na omotnici naredna tri broja Pčelara dobiti po tri obrasca, i dva od njih (koji su im višak) mogu dati drugim kolegama koji žele da postanu pčelari SPOS, da popune. Obrasci se mogu i kopirati.

Pčelari koji su prilikom učlanjenja za ovu 2015. godinu popunili i POTPISALI obrazac za učlanjenje, sada ga ne moraju popunjavati AKO to ne zahteva lice koje vrši učlanjenje u njihovom društvu pčelara, već mu mogu samo izdiktirati podatke. Ipak, SPOS preporučuje ovlašćenim licima za učlanjivanje, da je sigurnije da zahtevaju popunjen obrazac, da sutra ne bi bilo nekih žalbi, pa da oni budu krivci kao odgovorna lica za tačnost unetih podataka u elektronsku bazu SPOS-a… Ne vidimo da je bilo kom pčelaru komplikovano da popuni ovaj obrazac.

SPOS je svim članovima poslao ID kartice, kojim će se ostvarivati sva prava članova SPOS-a. ID kartice imaju trajnu vrednost, preko kompjutera će se proveravati da li je konkretan pčelar član SPOS-a ili ne, znači trajaće više godina i treba ih brižljivo čuvati. One su i besplatna ulaznica članovima na Državni pčelarski sajam (ulaz za nečlanove je 300 dinara). Tako da ako neko do Nove godine ne bude unet u elektronsku bazu, praktično određena svoja prava (pun pristup sajtu i forumu SPOS-a za početak…) neće moći da koristi već 1. januara 2016. godine, iako je uplatio članarinu, jer nije dovoljno samo uplatiti, treba biti upisan u bazu članova, tek onda je ID kartica aktivna za konkretnu godinu. Ponavljamo da ID i kontrolni broj sa kartica ne smete davati NIKOME, da vaša prava ne bi bila zloupotrebljena i/ili iskorišćena od strane neovlašćenih osoba. Takođe, podležete punoj disciplinskoj i statutarnoj odgovornosti zbog nepoštovanja odluka i pravila Saveza. Pristup svim informacijama na sajtu SPOS-a već godinu dana unazad imaju samo pčelari SPOS-a koji pristupaju sajtu sa svojom šifrom i kontrolnim kodom. SPOS više ne obaveštava nikoga, sem svojih članova, o većini aktivnosti na obezbeđivanju subvencija, primeni propisa i slično. Nikoga sem članova nećemo više da učimo bilo čemu, pčelar SPOS-a će morati da se razlikuje od nečlanova, jer izdvaja novac za aktivnosti SPOS-a, i to mora biti valorizovano. Maksimalno ćemo smanjiti korist od operativnih aktivnosti SPOS-a za nečlanove. Zbog njih smo se svi i učlanili, jer želimo da organizovani postignemo više! Drugog načina i nema.

 

Podsećamo da o eventualnoj promeni lica koje unosi podatke u elektronsku bazu članova SPOS-a, predsednici društava moraju ZVANIČNO, i to MEJLOM ([email protected]) ili PISMOM putem pošte, da obaveste sekretara SPOS-a o tome.
Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa izabranim podacima.
Prilikom prijavljivanja lica koje će za vaše društvo unositi podatke u elektronsku bazu, treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

 

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

 

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva / udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe.
Članovi SPOS-a mogu se unositi u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (SA OBAVEZNOM UPOTREBOM SRPSKIH SLOVA!). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis Pčelar prilikom isporuke, kao i na ID karticama. Za ispravnost unosa podataka odgovara unosilac. SPOS ne može snositi troškove izrade novih ID kartica zbog greške unosioca podataka, koji je odgovoran za tačnost podataka u potpunosti.
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugme SPOS, a onda iz menija izabrati UNOS ČLANOVA.
Ovo će biti četvrta godina da SPOS na ovaj način organizuje unošenje podataka o članovima. Ovako sistematizovani podaci mnogo znače za bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva.

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2016. GODINI nalaze se na omotnici svakog broja Pčelara u naredna tri broja! Traže se potpuno isti podaci kao i prošle godine.
Dosadašnjim članovima ostaje samo da obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac sami popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, potpišu, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da upiše u bazu podataka.
 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (2700 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (1800 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (700 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.
Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo isključivo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.

 

VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve pčelare unete u bazu, mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara unese broj pčelara kome ne odgovara veličina uplate (u bilo kom delu godine), niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja.

 

Informacije o pretplati na časopis Pčelar iz inostranstva, objavićemo uskoro. Pojedinačna pretplata je 50 evra, a grupne isporuke imaće znatno povoljniju cenu, kao i ranijih godina!

 

SPOS