SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a I PRETPLATA NA ČASOPIS „SRPSKI PČELAR“ U 2022.

 

Puna članarina SPOS-a za 2022. godinu iznosi 3.500 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa „Srpski pčelar“). 
Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 2500 dinara, a pčelari SPOS-a imaju popust na časopis „Srpski pčelar“ koji dobijaju za svega 1000 dinara (pretplata na „Srpski pčelar“ za nečlanove inače iznosi 3.400 dinara). Pravo na taj popust postoji samo ako se istovremeno uplate i članarina od 2.500 dinara, i časopis od 1000 dinara, tj. jedinstvenom uplatom pune članarine SPOS-u u visini od 3500 dinara (2500+1000). 
Porodična članarina ostaje 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata ili nekog drugog ličnog dokumenta u kome se mora videti adresa za oba člana, na adresu SPOS-a, sa izjavom i potpisom oba lica da prihvataju slanje kopije ličnog dokumenta i obradu podataka sa nje). 

 

________________________________________________________________

 

ČLANARINA SPOS-a

SAMO 208,3* DINARA MESEČNO

Plaća se odjednom za celu godinu. 

Član SPOS koji želi da prima i časopis „Srpski pčelar“ doplaćuje samo 1000 dinara godišnje! 

________________________________________________________________

 

SPOS je još 2013. godine uspostavio novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u! Novi sistem podrazumeva da sva društva sama ukucavaju podatke o članovima preko interneta, kroz elektronsku bazu na sajtu SPOS-a. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da će slanje časopisa biti moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina pakovanja i slanja časopisa. 

KAO I PRETHODNIH 11 GODINA, SVI ČLANOVI U 2022. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog „Srpskog pčelara“ za 2022. godinu pre dočeka Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! 

 

 

VAŽNO 

 

 

Ni ove godine, članarina ZA NOVE PČELARE KOJI U PERIODU OD 2015. DO 2021. GODINE NISU PLAĆALI ČLANARINU SPOS-u, ne može se primati (i ako neko greškom primi, ne smatrajte da ste platili članarinu SPOS-a!) bez popunjenog i POTPISANOG obrasca za učlanjenje u SPOS (radi punog usklađivanja sa zakonom). Svaki novi pčelar SPOS-a mora da popuni obrazac sa SVIM podacima, i na kraju da se potpiše. Onaj ko prikuplja članarinu, odgovorno je lice za čuvanje tih obrazaca, koje će jednog trenutka proslediti SPOS-u. Obrazac se krajem svake godine štampa na omotnici časopisa „Srpski pčelar“. Znači, svi pčelari SPOS-a su na omotnici „Srpskog pčelara“ dobili obrazac. Obrasci se mogu i kopirati.

Pčelari koji su prilikom učlanjenja za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ili 2021. godinu popunili i POTPISALI obrazac za učlanjenje, sada ga ne moraju popunjavati AKO to ne zahteva lice koje vrši učlanjenje u njihovom društvu pčelara, već mu mogu samo izdiktirati podatke. Ipak, SPOS preporučuje ovlašćenim licima za učlanjivanje, da je sigurnije da zahtevaju popunjen obrazac, da sutra ne bi bilo nekih žalbi, pa da oni budu krivci kao odgovorna lica za tačnost unetih podataka u elektronsku bazu SPOS-a… Ne vidimo da je bilo kom pčelaru komplikovano da popuni ovaj jednostavni obrazac.

SPOS je svim članovima poslao ID kartice, kojim ostvaruju sva prava članova SPOS-a. ID kartice imaju trajnu vrednost, preko kompjutera će se proveravati da li je konkretan pčelar član SPOS-a ili ne, znači trajaće više godina i treba ih brižljivo čuvati. One su i besplatna ulaznica članovima na Državni pčelarski sajam za neograničen broj ulaza (jedan ulaz za nečlanove je 350 dinara). Tako da ako neko do Nove godine ne bude unet u elektronsku bazu, praktično određena svoja prava (pun pristup sajtu i forumu SPOS-a za početak, predaju meda Pogonu „Naš med“…) neće moći da koristi već 1. januara 2022. godine, iako je uplatio članarinu, jer nije dovoljno samo uplatiti, treba biti upisan u bazu članova, tek onda je ID kartica aktivna za konkretnu godinu. Ponavljamo da ID i kontrolni broj sa kartica ne smete davati NIKOME, da vaša prava ne bi bila zloupotrebljena i/ili iskorišćena od strane neovlašćenih osoba. Takođe, podležete punoj disciplinskoj i statutarnoj odgovornosti zbog nepoštovanja odluka i pravila Saveza. Takođe se radi o krivičnom delu ako davanjem svoje šifre trećem licu, njemu omogućite pristup zaštićenim delovima sajta i intelektualnoj svojini SPOS-a. Pristup svim informacijama na sajtu SPOS-a već pet godina unazad imaju samo pčelari SPOS-a koji pristupaju sajtu sa svojom šifrom i kontrolnim kodom. SPOS više ne obaveštava nikoga, sem svojih članova, o većini aktivnosti na obezbeđivanju subvencija, primeni propisa i slično. Nikoga sem članova nećemo više da učimo bilo čemu, pčelar SPOS-a će morati da se razlikuje od nečlanova, jer izdvaja novac za aktivnosti SPOS-a, i to mora biti valorizovano. Maksimalno ćemo smanjiti korist od operativnih aktivnosti SPOS-a za nečlanove. Zbog njih smo se svi i učlanili, jer želimo da organizovani postignemo više! Drugog načina i nema.

 

Podsećamo da o eventualnoj promeni lica koje unosi podatke u elektronsku bazu članova SPOS-a, predsednici društava moraju ZVANIČNO, i to MEJLOM (na [email protected]) ili PISMOM putem pošte, da obaveste tehničkog sekretara SPOS-a o tome. 
Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva, koji je odgovoran za njegova postupanja. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa izabranim podacima. 
Prilikom prijavljivanja lica koje će za vaše društvo unositi podatke u elektronsku bazu, treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

 

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

 

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva / udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo tehnički sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe. 
Pčelari SPOS-a se unose u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (SA OBAVEZNOM UPOTREBOM SRPSKIH SLOVA!). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis „Srpski pčelar“ prilikom isporuke, kao i na ID karticama. Za ispravnost unosa podataka odgovara unosilac. SPOS ne može snositi troškove izrade novih ID kartica zbog greške unosioca podataka, koji je odgovoran za tačnost podataka u potpunosti. 
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugme SPOS, a onda iz menija izabrati UNOS ČLANOVA. Od prošle godine, društva pčelara sa teritorije Srbije mogu kroz svoju bazu da unose i svoje članove koji žive u inostranstvu. 
Ovo će biti sedma godina da SPOS na ovaj način organizuje unošenje podataka o članovima. Ovako sistematizovani podaci mnogo znače za bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva, to se mnogo puta do sada pokazalo i dokazalo.

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2022. GODINI naći će se na omotnici „Srpskog pčelara“ ili OVDE na ćirilici i OVDE na latinici! Traže se potpuno isti podaci kao i prošle godine. 
Dosadašnjim članovima ostaje samo da obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac sami popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, potpišu, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da upiše u bazu podataka. 
 

 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u 

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara ISKLJUČIVO na račun SPOS-a kod Banke Poštanske štedionice: 200-2361360102033-24. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (3500 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (2500 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (700 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.
Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo isključivo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a po maksimalnim cenama, jer nisu članovi, već su za njih cene umanjene za 1 evro po kilogramu.

 

VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve pčelare unete u bazu, mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara unese broj pčelara kome ne odgovara veličina uplate (u bilo kom delu godine), niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja. 

 

 

PRETPLATA NA ČASOPIS IZ INOSTRANSTVA 

 

Iako smo 6. novembra na sajtu SPOS-a objavili cene o pretplati na časopis iz inostranstva, od 20. novembra smo morali da obustavimo uplate, jer je Pošta Srbije iznenada ne samo poskupela svoje usluge za slanje časopisa M vrećama u inostranstvo, već će od sada morati da se M vreće šalju špediciji i carini, što još uvek ne znamo koliko košta. I što je najgore, ni do dana objave ove vesti ne znamo ni kada ćemo moći da znamo.

Naime, poznata je samo nova cena poštarine, ali će kako stoje stvari, zbog pojedinih firmi koje su očigledno debelo zloupotrebljavale instituciju M vreća i slale i po 700 paketa mesečno (pretpostavljamo da su tako izbegavali carine i/ili poreze), sada ispaštati naši pretplatnici iz inostranstva.

Još uvek Pošta potpisuje ugovore sa takvim firmama, a mi ćemo se načekati do dana kada ćemo moći da potpišemo ugovor te da konačno znamo cenu carinjenja, koja je uvedena. Zato, moramo da objavimo (jer je krajnje vreme) orijentacionu cenu, koja je VRLO VEROVATNO možda i dosta veća od strane, mada nas ne bi iznenadilo da bude i manja, jer jednostavno nema načina da saznamo konačnu cenu. Ako se ispostavi da je cena veća, iduće godine ćemo za tu vrednost umanjiti cenu pretplate za 2023. godinu pretplatnicima iz 2022. godine. Na žalost, ništa drugo nam ne preostaje.

Znači, svima koji su izvršili uplatu po objavljenim cenama zaključno sa 19. novembrom 2021. godine, ostaje stara cena i neće morati ništa da doplaćuju. Svi koji uplaćuju od tada pa na dalje, moraće da doplate ako ne uplate dovoljan iznos. 

Pretplatnici treba da znaju da je poštarina kada šaljete jedan broj časopisa u inostranstvo čak 3 evra po primerku, te je godišnji upliv poštarine u ceni pojedinačne pretplate koja iznosi 60 evra, čak 60%! Sam časopis je svega 40% pretplate, odnosno samo 24 evra. 

Ta cena nije menjana, te pojedinačna pretplata ostaje 60 evra, tada se časopis šalje svakom pretplatniku pojedinačno. Instrukcije za uplatu iz inostranstva možete preuzeti na www.spos.info/wp-content/uploads/2014/05/Ino-instructions-2017.pdf, ali podsećamo da provizija banke pada na uplatioca i to se mora navesti šalterskom službeniku prilikom uplate, jer ako to ne uradite, SPOS će dobiti manje novca (umanjen za značajan iznos provizije) i neće moći da vam šalje časopis dok ne izvršite doplatu za nedostajuća sredstva, a onda morate i za tu doplatu da platite praktično istu proviziju banci koja nije mala. 

Za sve detalje se možete informisati na sajtu www.spos.info, mejlu [email protected] i telefonima 011/61-28-071, 060/444-01-24 i 060/444-08-08.

 

 

GRUPNA PRETPLATA

 

Časopis možete dobijati dosta jeftinije, ako se pretplatite preko zastupnika u vašoj državi, ili ako se organizujete pa časopis sa vašim prijateljima primate grupno na jednu adresu (minimum vas 16), kada cena drastično pada. 

 

REPUBLIKA SRPSKA 

 

Pčelarska zadruga „Matica“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete javiti na adresu zadruge (sa Vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje):

Poljoprivredna pčelarska zadruga „Matica“

Bana Lazarevića 10

78000 Banja Luka

Kontakt osoba Goran Veljković

+ 387 51 218 538; + 387 51 216 799

Cena je 85 KM, pod uslovom da pretplatnik preuzima časopis na adresi zadruge. Zadruga ne šalje časopis poštom.

 

Udruženje pčelara „Semberija“ iz Bijeljine

Možete se pretplatiti tako što ćete, ukoliko želite da časopis preuzimate u udruženju, poslati 80 KM na adresu: Udruženje pčelara „Semberija“, ul. Galac 66, 76300 Bijeljina, kontakt osoba: Milorad Tešić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452.

Ukoliko želite časopis da dobijate na kućnu adresu, na adresu pomenutog društva pošaljite 90 KM. U tom slučaju napišite i Vašu kompletnu adresu sa naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje, i obaveznom napomenom: „Za časopis Srpski pčelar“. 

 

SLOVENIJA 

Klub čebelarskih mojstrov

Brdo 8

1225 Lukovica

Republika Slovenija

 

Kontakt osoba Samo Orel

 

+ 386 41399904

Pretplata na časopis iznosi 54 evra. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom.

 

SVE ZEMLJE

 

Grupna pretplata sa isporukom časopisa na jednu adresu u tzv. M vrećama:

 

Za broj časopisa od 16 do 20, po časopisu, cena je: 40 evra

Za broj časopisa od 21 do 25, po časopisu, cena je: 39 evra

Za broj časopisa od 26 do 32, po časopisu, cena je: 38 evra

Za broj časopisa od 33 i naviše, cena je: 37 evra