SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a U 2010. GODINI

Izvršni odbor SPOS-a doneo je odluku da ove godine, ranije nego što je godinama bilo uobičajeno, odredi i objavi početak prikupljanja članarine za narednu godinu. Razloga za to ima mnogo. 

Prilikom donošenja ove odluke, želeli smo da pčelarima obezbedimo duži period vremena u kome lagano mogu da prikupe sredstva za članarinu, od 1. oktobra do 20. novembra, za sve one koji žele da januarski Pčelar dobiju pre Nove godine. Doneli smo potrebne odluke da se kašnjenje časopisa, kao prethodnih godina, više ne sme da događa.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. decembra, a u pisanom obliku do 20. novembra, dobiće januarski Pčelar pre Nove godine.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. januara, a u pisanom obliku do 20. decembra, dobiće januarski uz februarski Pčelar.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. februara, a u pisanom obliku do 20. januara, dobiće januarski i februarski broj uz martovski Pčelar.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. marta, a u pisanom obliku do 20. februara, dobiće januarski, februarski i martovski broj uz aprilski Pčelar, i tako dalje.

Kad god bude bilo tehnički moguće, desiće se da isporuke časopisa budu i ranije od ovde obećanih, ali ni u kom slučaju kasnije. Preporučujemo slanje spiskova u elektronskom obliku, u obrascu iz programa koji smo društvima poslali prošle godine (za detalje pogledajte Pčelar za decembar 2008. godine). Ako je neko taj program izgubio, treba da se javi sekretaru SPOS-a Predragu (011/2458-640, 060/444-01-21) i poslaćemo mu ponovo. Za razliku od prošle godine, elektronski obrazac sada može da se popunjava i ćirilicom i latinicom, isključivo izborom pisma u tzv. language bar-u na kompjuteru.

Spiskovi u pisanom obliku moraju da sadrže sve podatke kao i spiskovi u elektronskom obliku, a obrasci su takođe poslati društvima prošle godine. Ako ih je neko izgubio, neka se javi sekretaru SPOS-a i dobiće nove obrasce koje može kopirati u potrebnom broju primeraka. Spiskovi moraju da sadrže sve propisane podatke kako bi mogli da se unesu u bazu podataka.

 

ŠTA SPOS NUDI ČLANOVIMA U 2010?

 
1) Članska legitimacija

Svaki član SPOS-a dobiće identifikacionu člansku legitimaciju za 2010. godinu, kojom će se predstavljati svojim kupcima, pošto će marketing SPOS-a i u 2010. biti sa preporukom da potrošači u Srbiji kupuju med od članova SPOS-a. I ostali programi i aktivnosti biće kreirani tako da isključivu korist imaju samo članovi SPOS-a. Kartica ima dimenzije klasične ID kartice (5,4×8,6 cm) i moći će da se stavi u plastični omot i okači na džep prilikom javne prodaje.

2) Berza meda (velikoprodaja)

Svi članovi SPOS-a koji imaju tržišne viškove meda, mogu besplatno da koriste usluge Berze meda SPOS-a. Potrebno je da na adresu SPOS-a (isključivo poštom, sa naznakom: Za Berzu meda) pošalju dopis sa količinama i vrstama meda kojima raspolažu, cenom koju traže za svaku vrstu meda pojedinačno (uz uslove navedene u Pčelaru za septembar 2009. godine na 450. strani), svojom adresom i telefonima. Svi podaci biće istaknuti na sajtu SPOS-a i biće dostupni svim kupcima, koji će vas kontaktirati. Pored toga, SPOS ulaže maksimalne napore da pronađe moguće nove kupce u inostranstvu, a sa njima nema pregovora dok ne raspolažemo konkretnom ponudom. Pčelari koji nisu članovi SPOS-a ne mogu koristiti usluge Berze meda. Na tek proteklom 41. svetskom pčelarskom kongresu Apimondije, SPOS je imao svoj štand i ostvario kontakt sa dvadesetjednim potencijalnim kupcem meda iz inostranstva. Slede pregovori oko kontinuiranog otkupa po pristojnim cenama, a sa nekima od njih su u toku. Obaveza svih učesnika Berze jeste da nakon prodaje meda o tome obaveste SPOS kako bi ih sklonili sa Berze.

3) Berza meda (maloprodaja)

Od januara 2010. godine uvešćemo maloprodajnu Berzu meda. Svaki zainteresovani pčelar član SPOS-a dobiće besplatno svoju ličnu stranicu na sajtu SPOS-a koju će moći na jednostavan način sam da uređuje, da stavi svoje proizvode sa cenovnikom, fotografije proizvoda i pčelinjaka, svoju biografiju i sve ostale podatke koje smatra bitnim, kako bi se kupci odlučili da od njega kupuju med na malo. Orijentacija ove Berze je uglavnom prema kupcima iz šireg kraja gde pčelar živi i radi. Maloprodajnu Berzu meda SPOS će maksimalno promovisati u medijima, kako bi kupci znali gde mogu lično kontaktirati pčelare iz svog kraja.

4) Promocija potrošnje pčelinjih proizvoda u medijima

SPOS će, kao i ove godine, i u 2010. nastaviti sa sprovođenjem kompleksne marketinške kampanje na promociji potrošnje pčelinjih proizvoda, koja će osim marketinškim materijalom SPOS-a, biti pokrivena i nastupom u medijima (redovne rubrike u listu Glas javnosti i časopisu Bilje i zdravlje, i slično). Medijski nastup će uvek biti propraćen porukom potrošačima da SPOS preporučuje kupovinu meda od članova SPOS-a.

5) Odbrana interesa članova SPOS-a pred nadležnim ministarstvima

SPOS će intenzivno braniti interese svojih članova pred nadležnim Ministarstvima i u 2010. godini. Nastojaćemo da argumentovano ubedimo nadležne da promene i preostale propise koji ometaju ubrzani razvoj pčelarstva. Nastojaćemo da nadležnima maksimalno približimo pčelarsku problematiku, kako se više ne bi događali neprijatni i štetni nesporazumi, slični onom oko obeležavanja košnica.

6) Odbrana interesa članova SPOS-a od pojedinih nesavesnih trgovaca

SPOS će intenzivno nastaviti da brani interese svojih članova od pojedinih nesavesnih trgovaca medom, ostalim pčelinjim proizvodima, lekovima i repromaterijalom. U tom pogledu su već preduzete odgovarajuće mere (Pčelar za septembar 2009. na 453. strani), a nastavićemo i sa drugim efikasnim merama.

7) Veliki zidni kalendar

Svaki član SPOS-a dobiće 2010. godine, po prvi put, veliki zidni kalendar formata 55×30 cm sa spiralom.

8) Popust na oglašavanje

SPOS i u 2010. godini daje specijalan popust za zainteresovane za oglašavanje u Pčelaru u julskom i novembarskom Pčelaru od 20% (za male oglase – samo za članove SPOS-a, a za velike – za sve oglašivače).

9) Besplatni oglasi na internet sajtu SPOS-a

Svi članovi SPOS-a imaće mogućnost da potpuno besplatno i na neograničeno vreme postave svoje oglase na internet sajtu SPOS-a.

10) Učešće na Drugom državnom pčelarskom sajmu sa međunarodnim učešćem 13. i 14. februara 2010. u Beogradu pod povlašćenim uslovima

Članovi SPOS-a imaće mogućnost da na ovom Sajmu izlažu pčelinje proizvode uz popust na kotizaciju od 50% u odnosu na one koji nisu članovi.

11) Unapređenje kvaliteta časopisa Pčelar

Kao i u 2009. godini, i u narednoj godini garantuje vam se da će u svakom broju Pčelara biti objavljena bar 4 kvalitetna teksta o tehnici pčelarenja, i najmanje 2 prevoda iz stranih časopisa. Obezbedili smo pretplatu na veći broj stranih časopisa, što će povećati izbor kvalitetnih tekstova. Urednik i redakcija ostaju otvoreni za sve vaše sugestije i predloge do kraja 2009. godine. U svakom broju će autor najboljeg teksta o tehnici pčelarenja (državljanin Srbije i član SPOS-a), na osnovu predloga Komisije za obrazovanje i odluke IO SPOS-a, pored redovnog honorara (koji će biti značajno uvećan od januara 2010. godine radi dodatnog stimulisanja autora tekstova na pisanje, jer nemamo dovoljno kvalitetnih tekstova, detaljnije u Pčelaru za septembar na 449. strani), dobiti i dve kompletne košnice po izboru (dar firme Ivanić iz Nove Pazove).

12) Podrška pčelarskim manifestacijama

SPOS od prošle godine redovno objavljuje Konkurs za podršku pčelarskim manifestacijama, po kome jedna izabrana manifestacija dobija finansijsku podršku, a ostale logističku.

13) Besplatno isticanje aktivnosti društava na internet sajtu SPOS-a

Sve aktivnosti, saopštenja za javnost i druge informacije iz rada društava biće besplatno postavljane na sajt SPOS-a. Društva mogu u okviru sajta da dobiju i svoju stalnu stranicu i da je uređuju kako žele, kao i besplatno postavljanje internet prezentacije.

14) Marketinške brošure

SPOS će i u 2010. za svoje članove štampati marketinške brošure za povećanje prodaje meda. U svim brošurama kupcima će se preporučivati kupovina meda direktno od članova SPOS-a, uz poruku „Kupujte med poreklom iz Srbije, on je najbolji za vaše zdravlje!“. Ova poruka ima za cilj da našim potrošačima polako prenosimo istinu da je naš med bolji od uvoznog, pošto se dobija na području gde i živimo. Jer, prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, već od 2009. godine postupno se smanjuje nekadašnja zaštitna carina od 30% (u 2010. godini iznosiće 27%, u 2011. godini 21%, u 2012. godini 18%, u 2013. godini 12%, a u 2014. i narednim godinama samo 9%), te će strani medovi mogućeg sumnjivog kvaliteta i niske cene preplaviti tržište Srbije. Ako potrošače dotle ne edukujemo, ostaćemo bez tržišta, jer će se oni opredeljivati za jeftiniju varijantu, ne znajući šta ona sa sobom može da nosi.

15) Podsticaj za pčelarske organizacije

IO SPOS-a je radi povećanja funkcionalnosti rada u pčelarskim organizacijama predvideo plan pomoći SPOS-a na unapređenju njihovog rada. Osnovni plan je da što pre svakom društvu pčelara obezbedimo besplatan mobilni telefon sa fiksnim plaćenim kreditom za osnovne mesečne aktivnosti, pošto je nedostatak komunikacije u društvima pčelara jedan od najvećih problema u njihovom radu. Jer, ne može se očekivati da volonteri u društvima pčelara troše svoja sredstva na telefon za kontaktiranje članova i organizacija sa kojima sarađuju. U prošloj godini je veliki broj društava pčelara koji je imao najmanje 50 članova SPOS-a dobio besplatan mobilni telefon sa fiksnim plaćenim kreditom, i on im ostaje i u 2010. godini (i nakon 1. maja 2010, pošto su telefoni isporučeni početkom maja 2009. godine) ako budu ponovo imali najmanje 50 članova SPOS-a po već dobijenom telefonu (sa uplatama do 20. aprila 2010. godine).

Svako društvo pčelara koje u 2009. godini nije imalo 50 članova SPOS-a, te nije moglo da dobije telefon, a koje u 2010. godini (sa uplatama do 20. decembra 2009. godine) bude imalo onoliko članova SPOS-a koliko mu je nedostajalo do 50 u 2009. godini, dobiće besplatno mobilni telefon sa plaćenim kreditom u periodu od jedne godine (od 1. januara do 31. decembra 2010. godine). Da bi ga zadržalo i u 2011. godini, moraće da do kraja 2010. godine uveća članstvo najmanje za 25% u odnosu na 2009. godinu.

Od 1. januara 2010. godine bi svi telefoni koje su već dobila ili će dobiti društva, trebalo da pređu na povoljniju tarifu za pozivanje (tarifiranje po sekundi), pregovori sa Telenorom su pri kraju. Međusobno pozivanje predsednika društava bilo bi besplatno.

Broj članova sa uplaćenom porodičnom članarinom ne ulazi u kvotu za dobijanje ovih pogodnosti. Sva oprema se daje na revers i ne može se otuđiti.

Napomena: Svi materijali koje SPOS daje članovima mogu se preuzeti kod predsednika pčelarskih društava na čiju adresu će biti poslati.

 

IZNOS ČLANARINE I PRETPLATE NA ČASOPIS PČELAR

 

Članarina u SPOS-u u 2010. godini iznosi 1300 dinara, i obuhvata sva prava osim dobijanja časopisa Pčelar. Članovi SPOS-a imaju značajan popust na časopis, te je za njih časopis Pčelar samo 600 dinaraZnači, da bi ste bili član SPOS-a i da bi primali časopis, potrebno je da uplatite 1900 dinara za SPOS, a na tu sumu treba dodati i članarinu svom lokalnom opštinskom društvu pčelara, jer ne možete postati član SPOS-a direktnom uplatom članarine SPOS-u (tako postajete samo pretplatnik na časopis), već isključivo preko lokalnog društva pčelara, shodno Statutu, jer je SPOS zapravo Savez pčelarskih organizacija (društava i udruženja), a ne savez pčelara.

Pretplata na časopis (bez članstva u SPOS-u i bez ikakvih drugih prava osim primanja 12 brojeva časopisa na kućnu adresu u Srbiji) iznosi 1500 dinara.

Sa 500 dinara se u SPOS mogu punopravno učlaniti samo članovi uže porodice pčelara koji je već član sa 1300 ili 1900 dinara, koji žive na istoj adresi (tzv. porodični član), ali uz podatke o članu treba dostaviti fotokopiju lične karte postojećeg člana i porodičnog člana (adresa mora da se poklapa). I porodični član mora najpre biti član lokalne pčelarske organizacije, da bi bio član SPOS-a. Porodični član ima sva prava kao i član sa 1300 ili 1900 dinara, osim časopisa (ulazi i u broj za delegate na Skupštini SPOS-a, za nagrade i priznanja SPOS-a i slično), jedino ne ulazi u kvotu potrebnu za dobijanje podsticaja za pčelarske organizacije (telefoni).

 
 

ZAŠTO SE SPOS ODLUČIO 
DA POVEĆA ČLANARINU

 

Svedoci smo značajnog povećanja aktivnosti SPOS-a u poslednje dve godine. Borba protiv stavljanja u promet meda koji ne odgovara Pravilniku o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda, dala je odlične rezultate. Aktivnosti na pronalaženju kupaca za med iz inostranstva podigle su otkupne cene meda na tržištu Srbije, što su pratili skoro svi otkupljivači i distributeri meda. Pčelar sada dobija realno veću cenu za svoj med, izraženo i relativno, i apsolutno, i u evrima, nego pre godinu dana. Marketing meda je maksimiziran. Maksimalno smo prisutni u medijima kroz stručne tekstove, recepture, savete potrošačima, ali i kroz intervjue. Zvaničnici SPOS-a su u protekle dve godine dali višestruko više intervjua medijima, nego u stodesetogodišnjoj istoriji SPOS-a. Uradili smo DVD film o vrednostima svakodnevne pravilne upotrebe meda u ishrani, prevenciji i lečenju bolesti. Krenuli smo ozbiljno na svetsko tržište meda, zakupom štanda i predstavljanjem našeg meda na svetskom kongresu Apimondije 2009. godine. Započeli smo ozbiljne pregovore i saradnju sa nadležnim državnim organima. Promenili smo dva Zakona i jedan pravilnik, aktivno radimo u saradnji sa Ministarstvom na izradi četiri nova Pravilnika vezana za pčelarstvo po osnovu novog Zakona o stočarstvu. Radimo i na promeni Pravilnika o prostorijama u domaćinstvu, koji trenutno predstavlja veliki problem pčelarima, onakav kakav je. Izradili smo Strategiju SPOS-a za razvoj pčelarstva u Srbiji. Započeli smo akciju dodeljivanja po jednog besplatnog predavanja zainteresovanim društvima. Maksimalno smo poboljšali informisanje članstva o radu SPOS-a i finansijskim rashodima i prihodima shodno finansijskom planu. Kompletirali smo digitalizaciju časopisa Pčelar i za 2006. i 2007. godinu. Održan je Prvi državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem koji je zabeležio ogroman uspeh, jer je imao impozantan broj izlagača i posetilaca, iako je organizovan prvi put na sajamskom prostoru. Tako će pčelari Srbije imati svoj stalni sajam, koji polako treba da postane glavno mesto trgovine medom na veliko i malo, i pčelarskom opremom i priborom. Urađeno je još mnogo fundamentalnih stvari o kojima ste redovno izveštavani u časopisu, a na kojima će počivati stabilan razvoj SPOS-a i pčelarstva Srbije u narednom periodu.

Sve smo to uradili sa postojećim sredstvima od skromne članarine, bez probijanja finansijskog plana. Posebno smo ponosni što smo u ovoj kriznoj godini u potpunosti ispoštovali finansijski plan usvojen na poslednjoj Skupštini SPOS-a. To je bio pravi podvig koji smo izneli na svojim plećima. Naravno, planirali smo ga mudro, jer je svaki dinar bio unapred namenjen određenoj svrsi, i potrudili smo se da većina troškova ne zavisi od inflacije, tako što smo, pre svega, sklopili ugovor sa štamparijom o fiksnoj ceni svih štampanih materijala. Ipak, nemamo nameru da se hvalimo urađenim, već isključivo da se sa vama dogovaramo o tome kako rešavati preostale probleme, što ćemo učiniti preko vaših delegata na Skupštini SPOS-a.

Jer, pored potrebe rešavanja preostale problematike srpskog pčelarstva koja se gomilala godinama unazad, nalazimo se i pred novim problemima. SPOS je nakon 112 godina postojanja još uvek podstanar, sa dobrim izgledima da u skorijoj budućnosti bude bez zakupljenog poslovnog prostora po trenutnim, realno povoljnim uslovima. Trenutno se nalazimo u prostorijama Poslovnog prostora Beograda, u povlašćenoj tarifi po njihovim trenutnim pravilima. Ako bi plaćali realnu cenu zakupa prostorija, ne bi mogli da odštampamo čak tri broja časopisa Pčelar tokom godine dana. A to može da nam se dogodi svakog trena, što bi ugrozilo funkcionisanje Saveza. IO SPOS-a smatra, na osnovu preliminarne odluke Skupštine da se radi na kupovini prostorija za Savez, koja je za nas obavezujuća, da bi već u 2010. godini mogli da rešimo problem poslovnog prostora Saveza, kako po osnovu ušteđenih sredstava iz prethodne godine, tako i delom iz sredstava SPOS-a iz 2010. godine.

Pored toga, iako smo učinili sve što može da učini jedno udruženje građana, shodno dosadašnjim zakonskim propisima, na prodaji meda, ostaje nam problem plasmana meda po još većim i pristojnijim cenama koje bi se realno mogle postići ako bi imali svoj pogon. Po novom Zakonu o udruženjima, možemo ga imati. Izvršni odbor SPOS-a je procenio da ga moramo imati, ako želimo da imamo budućnost. Ili ćemo postati ozbiljna organizacija ili ćemo nestati u vremenu koje dolazi, gde će opstati samo oni koji budu ekonomski jaki. Svedoci smo da su svi pokušaji stvaranja pčelarskih zadruga poslednjih godina praktično propali. Osmislili smo strategiju da SPOS bude osnivač pogona koji se po osnivačkom aktu nikada ne bi mogao da otuđi, sa jasnim i unapred poznatim pravilima. U njegovom stvaranju ne bi tražili posebna sredstva od članova, već bi ga polako stvarali. Procena je da ga možemo završiti u narednih par godina, možda već za sezonu 2011. godine. Prioritet su svakako prostorije za Savez, ali ćemo se truditi, ako to bude bilo moguće, da ova dva problema objedinimo i da sedište Saveza i pogon stacioniramo na istom mestu, recimo u krugu od desetak kilometara od centra Beograda, što je možda najjeftinije rešenje. Pogon bi koristili svi članovi SPOS-a, i svi bi ostvarivali istu cenu za svoj med, bez obzira gde se geografski nalaze. Ovo je ogroman projekat, ali smo sigurni da ga možemo izneti do kraja, jer znamo šta hoćemo. I znamo šta moramo, ako nam je stalo do pravog uspeha u budućnosti. Ovakvu platformu stavićemo pred Skupštinu na izjašnjavanje, što će Skupština nadamo se i podržati, jer drugog izlaza nemamo. Naročito u svetlu poslednje diskriminacije pčelara od strane pojedinih otkupljivača i distributera meda koju smo doživeli u zajedničkoj akciji sa Merkatorom (OVDE i OVDE).

Time su pokazali njihov odnos prema nama koji nije od juče, samo smo ih našim akcijama podstakli da pokažu svoje pravo lice. U stvari, potrebno je i da im se zahvalimo, jer su nam još jednom jarkom svetlošću osvetlili put kojim moramo da idemo, ako mislimo da opstanemo. Doduše, oni imaju prava da rade šta im je volja, a mi bi trebali da gledamo u svoje dvorište i idemo svojim putem. Znamo da radimo pravu stvar i to nam je dovoljan podstrek za dalji rad u interesu svih članova SPOS-a.

Kao što je poznato, marketing je trenutno u žiži aktivnosti SPOS-a. U protekle dve godine je vrednost marketinga ostvarena veštim vođenjem marketinških aktivnosti, a bez adekvatne finansijske podrške, prevazišla aktivnosti za koje je SPOS izdvajao finansijska sredstva. Svi entuzijasti SPOS-a koji su radili na marketingu, ostvarili su te uspehe zahvaljujući svojim veštinama i dobrim odnosom sa medijskim kućama. Ukupna finansijska vrednost zauzetog prostora koji su dobili u medijima prevazišla je godišnju vrednost članarine SPOS-a! A sve to urađeno je na obostranu korist, i medija i pčelara. Mediji su dobili kvalitetne i sadržajne tekstove, a mi pčelari pravilno informisanje javnosti o vrednostima pčelinjih proizvoda i pčelarstva uopšte za širu društvenu zajednicu. Sada je vreme za preduzimanje opsežnijih aktivnosti u marketingu. Poznato je da se na konkurs SPOS-a za izbor unikatne ambalaže samo za članove SPOS-a nije javio niko. Da li je u pitanju mala vrednost ponuđene nagrade ili nešto drugo, sada nije bitno. IO SPOS-a će taj problem rešiti u najskorijem periodu i izabrati oblik ambalaže. Zatim, paralelno sa formiranjem pogona, krenuće se u brendiranje srpskog meda. To je jedini način da za naš med dobijemo značajno veću cenu na domaćem i inostranom tržištu od trenutne velikoprodajne cene, tako što ćemo med izvoziti u malim pakovanjima. Sve ove aktivnosti zahtevaju kako potrebne veštine i dobar kontakt sa svim nadležnim organima, što smo već ostvarili, tako i dodatna finansijska sredstva. IO SPOS-a ne vidi druge načine za napredak pčelarstva i postizanje boljih cena meda. I to za sve, a ne samo za najveće, jer ako se ovako nastavi, pčelari sa malim brojem košnica će nestati, jer neće imati ekonomskog interesa za dalje pčelarenje, pošto sami na tržištu, koje je sve surovije, neće moći da se snađu.

Pored toga, samo da bi održali trenutni nivo aktivnosti SPOS-a, uz zvaničan realan pad dinara od sredine prošle godine za 15,9%, članarina je sa prošlogodišnjih 1400 dinara trebala da se za isti procenat podigne, tj. na 1622 dinara, a da realno zapravo ostane ista. Međutim, u toj sumi nema novca za pomenute namene, već samo za održavanje trenutnog nivoa aktivnosti. IO SPOS-a jednoglasno smatra da cilj ne sme da nam bude održavanje postojećeg dostignutog stanja, već isključivo dalji napredak, kako bi osigurali budućnost našeg zanimanja. Smatramo da je utvrđeno realno povećanje članarine u odnosu na prošlu godinu od svega 278 dinara (ispod vrednosti kilograma meda na malo) dovoljno veliko da obezbedi bolju budućnost SPOS-a, ali i dovoljno malo da pčelarima taj izdatak ne predstavlja preveliko opterećenje za kućni budžet.

 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a u Pro Credit banci: 220-106226-59. I to, posebnim nalogom za prenos za članarinu sa časopisom (1900 dinara), posebnim nalogom za prenos za članarinu bez časopisa (1300 dinara) i posebnim nalogom za prenos za porodičnu članarinu (500 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.

Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS PČELAR IZ INOSTRANSTVA

 
PRETPLATA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Časopis „Pčelar“ za celu Bosnu i Hercegovinu zastupaju sledeći predstavnici (možete birati gde ćete se pretplatiti).

 
1) Pčelarska zadruga „Matica“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete se javiti na adresu zadruge (sa vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje): Pčelarska zadruga „Matica“, ul. Bana Lazarevića 10, 78000 Banja Luka, kontakt osoba: Milutin Kralj. ++387 51 313-760, ++387 51 317-865. Cena je 35 KM, pod uslovom da pretplatnik preuzima časopis na adresi zadrugeZadruga ne šalje časopis poštom.

 
2) Pčelarska prodavnica „Medita“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 40 KM na adresu: Pčelarska prodavnica „Medita“, ul. Kralja Petra I br. 50, 78000 Banja Luka, kontakt osoba: Vidović Nedeljko, ++387 (0) 51 214-269; ++387 (0) 51 282-755; ++387 (0) 65 635-912, sa vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje i obaveznom napomenom: Za časopis „Pčelar“.Časopis preuzimate u prodavnici, prodavnica ga ne šalje poštom.

 
3) Udruženje pčelara „Semberija“ iz Bijeljine

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 46 KM na adresu: Udruženje pčelara „Semberija“, ul. Galac 66, 76300 Bijeljina, kontakt osoba: Milorad Tešić, ++387 (0) 55 205-491, ++387 (0) 55 206-452, sa vašom kompletnom adresom (isporuka na kućnu adresu), naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje i obaveznom napomenom: Za časopis „Pčelar“.

 
4) Savez pčelara Tuzlanskog kantona iz Tuzle

Možete se pretplatiti tako što ćete uplatiti 45 KM, na sledeći žiro-račun: 1321000309643117, NLB Tuzlanska banka. Original ili fotokopiju uplatnice, zajedno sa potrebnim podacima (vaša čitko napisana puna adresa jer će vam časopis biti slat na kućnu adresu iz Tuzle, kada dobiju pošiljku iz Srbije, brojevi telefona i naznaka da li želite latinično ili ćirilično izdanje) treba poslati na adresu: Savez pčelara Tuzlanskog Kantona, ul. Stari grad 9, 75000 Tuzla, (sa naznakom: Za časopis „Pčelar“). Telefoni zastupnika su: ++387 (0) 35 263-502; ++387 (0) 61 567-115; ++387 (0) 61 292-074; ++387 (0) 61 937-977. Kontakt osoba je Fehro Mustabašić.

 
PRETPLATA ZA HRVATSKU
 

Časopis „Pčelar“ u Hrvatskoj zastupa „PAVIA“ doo, ul. Šodići br. 18, 51221 Kostrena, Republika Hrvatska. Kontakt osoba je Josip Čubrić, a telefoni su: 00385 (0) 51 289-374; 00385 (0) 98 184-5667; fax: 00385 (0) 51 288-602; e-mail: [email protected] Da bi se pretplatili preko ovog predstavnika, potrebno je da uplatite 228 kuna na račun: 2340009-1110145631, obavezni poziv na broj: 1811937, Privredna banka Zagreb, Podružnica RIADRIA, Rijeka. Isporuka časopisa je na kućnu adresu.

 
PRETPLATA ZA CRNU GORU
 

Učinili smo maksimalne napore da visinu cene pretplate za Crnu Goru učinimo što pristupačnijom pčelarima, nakon izdvajanja ove države iz zajedničkog poštanskog sistema. Pretplata za Crnu Goru iznosi 23 evra, a možete je ostvariti preko Saveza pčelara Crne Gore, ul. Tuški put bb, 20000 Podgorica, Republika Crna Gora, kontakt osoba je Vesna Kovačević, a kontakt telefon je: ++382 (0) 20 658-101. Pretplata isključivo za Crnu Goru se ostvaruje slanjem u takozvanim svežnjevima, s tim da svežanj mora biti isključivo po 2 kg (ili 4 kg, 6 kg…), odnosno po 20, 40, 60 časopisa. Prema tome, da bi pčelari iz Crne Gore ostvarili nižu cenu od redovne (23 evra umesto 29) moraju se pretplaćivati isključivo u grupama od po 20 pčelara (recimo: ne 13, 16, 19 , 23 i slično), a to grupisanje obaviće Savez pčelara Crne Gore. Takve su poštanske procedure Pošte Srbije. Ako bi bilo drugačije, cena bi bila 29 evra po pčelaru, i onda pretplatu treba obaviti shodno sledećem navedenom uputstvu:

 

PRETPLATA ZA OSTALE U HRVATSKOJ, SLOVENIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, CRNOJ GORI ILI MAKEDONIJI

 

Za sve pretplatnike iz inostranstva koji nemaju mogućnost pretplate preko nekog od ovih zastupnika ili ne žele da to urade preko njih (jer im je jeftinije direktno), pretplata je moguća direktnom uplatom na devizni račun SPOS-a, prema sledećim instrukcijama za uplate iz inostranstva. Iznos potreban za pretplatu na ovaj način je 29 evra, s tim što bankarsku proviziju plaća uplatilac, i to mora da navede šalterskom radniku prilikom uplate. Obavezno je nakon uplate poslati potvrdu o uplati sa potpunom adresom pretplatnika (poštom ili mejlom), kako bi se časopis mogao poslati pravovremeno. Instrukcije za uplatu iz inostranstva u evrima:

 

INTERNATIONAL PAYMENTS IN FOREIGN CURRENCY FROM ABROAD TO SERBIA PROCREDIT BANK A.D.

 
INSTRUKCIJE ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA
 

For payments to Serbia please instruct your bank in abroad as follows:

 

Name and Surname of Beneficiary:

SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE (07054823)

Beneficiary’s adress:

Molerova 13, 11000 Beograd – Savski Venac

Beneficiary’s Acc. No. with ProCredit Bank / IBAN:
 
RS35 2201 5305 0000 0166 41
 
Bank of beneficiary:
 
ProCredit Bank A.D.
Bulevar Despota Stefana 68c
11000 Belgrade, Serbia
(formerly: Micro Finance Banka AD)

SWIFT: PRCBRSBG