SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBJAVLJENA PROCEDURA POSTUPANJA INSPEKCIJA KOD SUMNJE NA TROVANJE PČELA PESTICIDIMADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.144

Uprava za zaštiti bilja u saradnji sa Upravom za veterinu, shodno dogovoru koji je SPOS postigao sa nadležnima, objavila je Proceduru službene kontrole u slučaju prijave masovnog uginuća pčelinjih društava, kada se sumnja da su uzrok uginuća sredstva za zaštitu bilja.

 

 

Procedura službene kontrole

u slučaju prijave masovnog uginuća pčelinjih društava,

 kada se sumnja da su uzrok uginuća sredstva za zaštitu bilja

 

 

Procedura se odnosi na postupanje Uprave za zaštitu bilja i Uprave za veterinu u slučaju prijave masovnog uginuća pčelinjih društava kada se sumnja da su uzrok uginuća sredstva za zaštitu bilja.

 

1) PRAVNI OSNOV

 

Član 44, 45, 49. i 74. tač. 12), 25), 28) i 34) Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“,br. 104/09).

 

 

2) PRIJAVA UGINUĆA PČELINjIH DRUŠTAVA

 

Prijava uginuća pčelinjih društava može biti prosleđena Upravi za zaštitu bilja preko e-maila načelniku fitosanitarne inspekcije i šefovima odseka fitosanitarne inspekcije od strane pčelara ili drugih organa Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine (MUP, Tužilaštvo, organi AP Vojvodina nadležni za životnu sredinu). O podnetoj prijavi Uprava za zaštitu bilja obaveštava Upravu za veterinu. 

RADNO MESTO

IME I PREZIME

MOBILNI TELEFON

ADRESA U KANCELARIJI

BROJ TELEFONA U KANCELARIJI

e-mail

 adrese

Šef odseka sa sedištem u Novom Sadu, 

 

Nina Nikolić

064/88-18-449

21 000 Novi Sad Bul.Mihajla Pupina 10

 

021/4726-288

[email protected]

 

 

Šef odseka sa sedištem u Beogradu

Nenad Milojević

064/88-18-409

Omladinskih brigada broj 1 Beograd

011/2699-682

[email protected]

 

Šef odseka sa sedištem u Valjevu

Miodrag Spasojević

064/88-18-412

Karađorđeva 31, Valjevo

014-293-981

014-293-980

 

[email protected]

 

Šef odseka sa sedištem u Nišu

Svetlana Stankov

064/80-55-864

Omladinskih brigada broj 1 Beograd

011/3117 359

[email protected]

[email protected]

 

Načelnik Odeljenja veterinarske inspekcije Uprave za veterinu nakon prijema prijave obaveštava načelnika Odeljenja fitosanitarne inspekcije Uprave za za zaštitu bilja, odnosno obrnuto ukoliko je prijava prvo prosleđena Upravi za zaštitu bilja.

 

 

3) SLUŽBENA KONTROLA PRIJAVE UGINUĆA PČELINjIH DRUŠTAVA 

 

Načelnik odeljenja fitosaniatrne inspekcije ili Šef odseka fitosanitarne inspekcije Uprave za za zaštitu bilja određuju nadležnog fitosanitarnog inspektora za službenu kontrolu prijave uginuća pčelinjih društava.

Nadležni inspektor obavlja službenu kontrolu, u skladu sa čl. 44, 45, 49. i 74. tač. 12), 25), 28) i 34) Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“,br. 104/09).

Uzorkovanje uginulih pčela obavlja veterinarski inspektor.

Uzorkovanje bilja i biljnog materijala koje se nalaze u blizini pčelinjih društava na prisustva sredstava za zaštitu bilja, obavlja fitosanitarni inspektor o čemu sačinjava inspekciski zapisnik i nalog za laboratorisku analizu.

Podatke u vezi sa vlasnicima pčelinjih društava prikuplja nadležni veterinarski inspektor.

Podatke u vezi sa vlasnicima parcela koje se nalaze u blizini pčelinjih društava prikuplja fitosanitarni inspektor.

Primerak zapisnika fitosanitarnoi inspektor dostavlja nadležnom veterinarskom inspektoru i obrnuto.

 

4) ISPITIVANjE UZORAKA I SPISAK LABORATORIJA KOJIMA SE DOSTAVLjAJU UZORCI 

 

Uzorkovanje bilja i biljnog materijala, koje obavlja fitosanitarni inspektor dostavljaju se na ispitivanje prisustva sredstava za zaštitu bilja ovlašćenim akreditovanim laboratorijama.

Uzorkovanje uginulih pčela, koje obavlja veterinarski inspektor dostavljaju se na ispitivanje zaraznih bolesti i ispitivanje prisustva sredstava za zaštitu bilja ovlašćenim akreditovanim laboratorijama.

Uzorci se dostavljaju uz nalog nadležnog inspektora.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien