SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBUKA ZA POBOLJŠANJE PREGOVARAČKIH VEŠTINA I PRODAJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.378

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Privredna komora Srbije organizuju obuku za poboljšanje pregovaračkih veština i prodaje, u kojoj učestvuje direktor Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo u izgradnji Radivoje Ranković, i kandidati za menadžera pogona koji su trenutno na probnom radu u SPOS-u.

 

Cilj treninga je da učesnici saznaju kako da istraže mogućnosti postojećeg i potencijalnog tržišta, kako da se pripreme za različite vrste sastanka, ali i kako da na pravi način predstave svoje proizvode.

Trening traje 4 dana, od 28. novembra do 1. decembra 2017. godine. 

Zahvaljujemo se Privrednoj komori (čiji je SPOS član od 2013. godine: OVDE) na prilici za učestvovanje u ovako kvalitetnoj obuci!  

 

Evo celog programa obuke: 

1. Dan – Prodaja u procesu poslovnog planiranja  Istraživanje tržišta: Procena potencijala proizvoda/usluge u odnosu na tržište, pozicioniranje na tržištu i tržišni udeo, Konkurencija (Generisanje prodajnih šansi, Identifikujte Vaše kupce, Gde se kriju Vaši potencijalni kupci i kako pronaći svoju nišu na tržištu?)  Postavljanje ciljeva  Teritorijalni planovi i planovi ključnih kupaca  Segmentacija klijenata – jedan od najvažnijih alata u planiranju prodaje  Obezbeđivanje resursa marketing budžet, partnerska mreža

2. Dan – Upoznavanje kupaca  Upoznavanje kupca pre susreta kroz desk top analizu i istraživanje (kako se pripremiti za prvi sastanak sa klijentom)  Obučenost za izvoz i znanje o (inostranom) tržištu  Veštine komunikacije, pregovaranja i prodaja · prezentacija osnovnih komunikacionih tipova– verbalna i neverbalna komunikacija · pregled komunikacionog procesa i efikasnog prenošenja poruke · Izbor ključnog sadržaja za prezentaciju, priprema i upravljanje vremenom · Pregled prodajnog procesa, razumevanje potreba kupaca  Prepoznajte želju i potrebu kupca  Naučite da postavite prava pitanja kupcu  Poverenje kao deo strategije za lojalne kupce, lojaliti programi

3. Dan – Promotivni alati  Podsticanje kreativnosti i inovativnosti u izradi kataloga proizvoda,  Unapređenje promotivnih materijala (brošura, flajera, prezentacija)  Identifikacija svih kanala za distribuciju promotivnih  Prevazilaženje konkurencije pomoću inovativnijih materijala kojima se komunicira sa kupcima. · kako razviti primeren i koncizan informativni materijal o proizvodima · kako kreirati tražnju pomoću dobro odabranog sadržaja i forme promotivnog materijala · Gde sve distribuirati promo materijale

4. Dan – Priprema sastanaka i analiza rezultata  Priprema za B2B sasatnak sa kupcima sa posebnim fokusom na izvozno tržište i velike međunarodne prehrambene sajmove.  Simulacija dijaloga sa različitim kupcima · kako organizovati direktan susret sa potencijalnim kupcem (match-making) 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien