SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSEDNIKOM ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE NARODNE SKUPŠTINEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.597

Na poziv gospodina Aleksandra Senića, predsednika Odbora za evropske integracije Narodne Skupštine Republike Srbije, danas je u zgradi Narodne Skupštine održan sastanak sa delegacijom SPOS-a.

Pored gospodina Senića, sastanku su prisustvovali i njegovi saradnici, Marija Nestorović i Nikola Beloica.

Delegaciju SPOS-a činili su predsednik SPOS-a dr med. Rodoljub Živadinović i zamenik predsednika SPOS-a Milutin Petrović.

Razlog za sastanak je bio posvećen inicijativi Aleksandra Senića, koja je pokrenuta u saradnji sa američkim Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) i studentima Fakulteta političkih nauka (FPN), sa svrhom definisanja javne politike za određene grane poljoprivrede, za koje se smatra da mogu značajno uticati na poboljšanje standarda života stanovništva u ruralnim područjima naše zemlje.

Javna politika podrazumeva vršenje analize trenutnog stanja u nekoj oblasti, a onda predlog mera kako bi se to stanje poboljšalo i unapredilo. Mere, koje mogu da budu predložene, mogu se odnositi na promenu postojećih zakona, promenu postojećih vladinih uredbi, promenu postojećih pravilnika ministarstava (jednom rečju – promenu pravnog okvira koji se odnosi na datu oblast), promenu načina vršenja inspekcijskog nadzora, kao i na sve druge aktivnosti, koje mogu uticati na povećanje produktivnosti, promociju, zaštitu ili šta god je potrebno za poboljšanje i unapređenje trenutnog stanja u predmetnoj oblasti.

Na sastanku održanom 10. 12. 2015. godine usaglasili su se da je pčelarstvo svakako jedna od grana poljoprivrede koja ima izuzetan prostor za dalji napredak.

Analizirajući Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine, uvideli su da se samo na jednom mestu konstatuje da je 2012. godine u Srbiji bilo 673.000 košnica i koji procenat paše se koristi, ali bez ijedne reči o tome kakvu će strategiju Republika Srbija imati za pčelarstvo. Takođe, u akreditovanom IPARD programu za period 2014. do 2020. godine konstatovano je da će se sredstva za podsticaj razvoja pčelarstva i proizvodnje meda obezbediti iz nacionalnih šema za podršku. Dakle, pčelarstvo i proizvodnja meda neće biti podržani sredstvima iz IPARD-a, o čemu je SPOS već pisao (www.spos.info/1-285).

Stav pokretača ideje je da, naročito imajući u vidu napredak u poslednjih 5 godina koji je obezbedio SPOS u saradnji sa državom Srbijom, pčelarstvo i proizvodnja meda u Srbiji mora imati sasvim drugačiji tretman od strane naše države i društva u celini.

Svrha sastanka bilo je definisanje svih načina koji mogu omogućiti dalji razvoj i ekspanziju pčelarstva u Srbiji.

Delegacija SPOS-a iznela je svoje zadovoljstvo sve boljom saradnjom sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim državnim organima u poslednjih par godina, ali su i navedeni svi još uvek postojeći problemi, vezani pre svega za registraciju transportnih sredstava za selidbu pčela, zakonsku proceduru selidbe pčela, problem pojave neispravnog meda na tržištu Srbije sa mogućim načinima suzbijanja, trenutne probleme sa plasmanom meda uzrokovanih najpre unutrašnjim ali i spoljnim faktorima u poslednjih par meseci, nepostojanje organizovanog pošumljavanja medonosnim drvećem itd.

Sastanak je trajao preko dva sata, i iscrpno je razgovarano o svakom problemu ponaosob. Delegacija SPOS-a prenela je naše viđenje kako treba rešiti sve navedene probleme u pčelarstvu, što bi umnogome unapredilo i ubrzalo razvoj pčelarstva, a što bi, na kraju krajeva, obezbedilo da veći broj porodica u Srbiji ima mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda od pčelarstva.

Razgovarano je i o značaju Državnog pčelarskog sajma koji SPOS organizuje već 7 godina, a VIII Državni pčelarski sajam biće održan 27. i 28. februara 2016. godine. Posebno je ukazano na to da će predstojeći Sajam otvoriti lično premijer Srbije Aleksandar Vučić, što dodatno govori o sve većem značaju pčelarstva u Srbiji, ali i o sve većoj podršci države Srbije razvoju pčelarstva. Drago nam je što se i Odbor za evropske integracije  uključuje u rešavanje problematike pčelarstva, i smatramo da je izabrani put odličan.

Zahvaljujemo se gospodinu Seniću na pozivu i prijemu, kao i na tome što nas je pažljivo saslušao i udubio se u svaki pojedinačni problem. Nakon izrade navedene javne politike, SPOS će biti pozvan još jednom na konačno usaglašavanje.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien