SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.622

U nedelju, 8. februara 2015. godine, na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, održana je redovna godišnja Skupština SPOS-a.
Od 158 delegata, Skupštini je prisustvovalo 116, što je prisutnost od 73,4%.
Gosti na Skupštini bili su:
– Gospodin Nenad Terzić, šef Odseka za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
– Gospođa Snežana Savčić Petrić, načelnica Odeljenja za sredstva za zaštitu bilja Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
– Prof. dr Dušanka Milojković Opsenica, profesor na Hemijskom fakultetu u Beogradu
Gosti su bili prisutni tokom cele sednice Skupštine, na čemu im se zahvaljujemo. Tako su imali odličnu priliku da se iz prve ruke, direktno od delegata Skupštine, upoznaju kako sa uspesima SPOS-a, tako i sa svim problemima koje i dalje imamo.
Od gostiju su delegati imali priliku da iz prve ruke saznaju puno toga. Najpre, da je na zahtev SPOS-a iz juna 2014. godine, Ministarstvo poljoprivrede veoma ozbiljno pristupilo obezbeđenju šećera za registrovane pčelare, zbog loše pašne sezone, koji bi bio odlična pomoć pčelarima. Obavešteni smo da su pripreme za realizaciju u završnoj fazi. Nadamo se da će se taj posao privesti kraju, i da će pčelarima država zaista pomoći određenom količinom šećera. Takođe, delegati su saznali da je uveden novi znak koji mora da stoji na svakom pakovanju pesticida koji su otrovni za pčele, znak sa nacrtanom pčelom, koji ukazuje na opasnost po pčele. U saradnji sa Upravom za zaštitu bilja ove godine će se ponoviti veoma uspešno prošlogodišnje saopštenje za javnost protiv trovanja pčela koje su preneli svi mediji, ali će se i štampati adekvatne brošure, i aktivirati fitosanitarna inspekcija u većoj meri nego ranijih godina. Takođe, analizirana je i saradnja sa Hemijskim fakultetom, koja traje od 2009. godine, a ove godine će kuliminirati saradnjom kroz učešće SPOS-a u akreditaciji laboratorije ovog fakulteta, na ime čega će pčelari SPOS-a dobiti trajni popust na sve analize meda u ovoj laboratoriji, u iznosu od 30% u odnosu na realnu tržišnu cenu. Tokom Skupštine SPOS-a, delegati su zvanično izglasali pristanak SPOS-a da se u Pravilnik o kvalitetu meda koji je u izradi, ugradi i obaveznost analize na stabilne izotope, koja bez dvoumljenja utvrđuje falsifikate meda, sa pouzdanim zaključivanjem šta je dodato medu (šećer od repe, šećer od trske, glukozno-fruktozni kukuruzni sirup i slično), te će borba protiv falsifikata po donošenju Pravilnika biti mnogo jednostavnija i efektivnija, jer su neki naši trgovci „zaslađivačima sa dodatkom meda“, uspeli da naprave „med“ koji ispunjava kriterijume trenutnog Pravilnika o kvalitetu meda, iako su čisti falsifikati shodno analizama urađenim ovom metodom. Ovo je veliki korak napred, koji će svakako koštati i pčelare, ali će im uklanjanjem falsifikata sa tržišta u maksimalnoj meri, omogućiti da konačno povećaju prodaju svog meda i u Srbiji, a ne samo da deca u EU jedu vrhunski srpski med, a deca u Srbiji da jedu kukuruzni sirup ili ko zna šta sve još ne.

Nakon pozdravnih reči gostiju, Skupština je započela sa radom, shodno sledećem dnevnom redu:

        1. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE

– 4 člana radnog predsedništva

– 3 člana verifikacione komisije

– 3 člana kandidacione komisije

– 3 člana izborne komisije

– zapisničar i dva overivača zapisnika

         2. PODNOŠENjE IZVEŠTAJA SKUPŠTINI

– Izveštaj o radu Saveza

– Finansijski izveštaj Saveza

– Izveštaj Nadzornog odbora

– Izveštaj Suda časti

 
        3. RAZMATRANjE I USVAJANjE

– Izveštaja o radu Saveza

– Finansijskog izveštaja Saveza

– Izveštaja Nadzornog odbora

– Izveštaja Suda časti

 
        4. PODNOŠENjE SKUPŠTINI NA RAZMATRANjE I USVAJANjE

– Predlog Programa rada Saveza za 2015. godinu

– Predlog Finansijskog plana Saveza za 2015. godinu

 
        5. RAZMATRANjE I DONOŠENjE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA SPOS-a

 
        6. PREDLAGANjE RAZVOJNIH STRATEGIJA SPOS-a ZA NAREDNI PERIOD OD STRANE SKUPŠTINE

 
        7. IZBOR PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

        8. RAZNO

Evo svih dokumenata podnetih Skupštini, koje je Skupština usvojila:

Izveštaj o radu Saveza: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОС У 2014. ГОДИНИ
Finansijski izveštaj Saveza: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2014
Izveštaj Nadzornog odbora: ИЗВЕШТАЈ НО 2014
Program rada Saveza u 2015. godini: ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА 2015
Finansijski plan Saveza za 2015. godinu: ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН САВЕЗА 2015

Skupština je usvojila i izmene i dopune Statuta SPOS-a, shodno zaključku sa prethodne Skupštine, a uskoro ćemo objaviti objedinjeni tekst, kada ga odobri Agencija za privredne registre. Izmene Statuta su izglasane većinom glasova, uz 5 glasova protiv.
Delegati su izneli svoje viđenje razvojnih strategija SPOS-a u narednim godinama, i podržali ideju o početku obavljanja potrebnih priprema za izgradnju sopstvenog pogona za pakovanje meda članova SPOS-a u budućnosti.
Delegati su imali priliku i da prvi put uživo pogledaju jedinstvenu teglu SPOS-a iz standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“, koja će već sredinom ove godina naći put do svakog pčelara SPOS-a koji želi da pristupi standardu kvaliteta.
Za predsedavajućeg Skupštine SPOS-a u naredne dve godine, izabran je Đorđe Mrkić iz Novog Sada.

DSC04354 DSC04367 DSC04368 DSC04388 DSC04479

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien