SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

„PIROTSKA DOLINA“ SA NOVIM SNAGAMA U NOVE AKCIJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 849

U subotu, 8. februara 2020. godine, u medijateci OŠ „Sveti Sava“ u Pirotu, održana je Skupština Udruženje pčelara „Pirotska dolina“, koja je ove godine bila i izborna. Gost na skupštini bio je Vlastimir Spasić, predsednik Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije iz Niša.

Na skupštini su razmatrani i usvojeni izveštaj o radu IO i izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju u 2019. godini. Nakon podnetih izveštaja, kroz diskusiju se govorilo o tekućim i planiranim aktivnostima u 2020. godini.

UP „Pirotska dolina“ u proteklom periodu realizovalo je niz značajnih aktivnosti, pre svega na planu obrazovanja pčelara za primenu savremenih principa pčelarenja, ali i u drugim segmentima delovanja: poseta sajmovima, saradnja sa gradskim strukturama i medijima, popularizacija pčelinjih proizvoda kod građana i slično.

Kada je reč o planovima u tekućoj i narednih godina, velike nade se polažu u novim i mlađim snagama, koje će predvoditi novoizabrani predsednik Miloš Rančić (34 god.), saobraćajni inženjer, iz Pirota.

U obraćanju prisutnima, Vlastimir Spasić je ukazao na ulogu i značaj Saveza pčelarskih organizacija Srbije u razvoju i unapređenju pčelarstva i samim tim neophodnosti omasovljenja ove organizacije. Istovremeno, izrazio je i zahvalnost dosadašnjem dugogodišnjem predsedniku udruženja Bogdanu Kostiću, za izuzetno uspešnu saradnju i uspešnoj izgradnji i vođenju udruženja.

Po završetku skupštine, Vlastimir Spasić održao je predavanje na temu: „Efikasno suzbijanje varoe registrovanim preparatima, sa ciljem očuvanja izvornog kvaliteta pčelinjih proizvoda“. Pored efikasnih metoda i postupaka suzbijanja varoe, predavač je prisutnima ukazao i na značaj i kvalitet prirodnog okruženja u kojem pčelare pirotski pčelari i važnost očuvanja vrhunskog kvaliteta meda sa Stare planine. To je prisutne podstaklo da se ponovo aktuelizuje pitanje zaštite geografske oznake porekla meda sa područja Stare planine, Vidliča, Jelovice,Visočke Ržane, Vrela…

O radu skupštine priloge su snimile i emitovale u informativnim emisijama Regionalna televizija Pirot i TV Pi kanal, u okviru kojih su emitovane i izjave Vlastimira Spasića, Bogdana Kostića i Miloša Rančića.

Bogdan Kostić, član IO UP „Pirotska dolina“

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE