SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ПОЧИЊЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕГЛИ СПОС-аDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 953

Од данас можете преузети уплаћене тегле СПОС-а у Погону ”Наш мед” у Рачи.

Они који желе уштампавање својих података на етикетама, имају рок да се јаве штампарији најкасније до 15. јула, а након тога ће се етикете за њих исписати у штампарији и аутоматски доставити у Погон и тегле ће моћи да преузму тек након што етикете стигну у Погон (очекује се по плану штампарије до 26. јула 2024. године) или да најпре преузму тегле у Погону а да етикете са уштампаним подацима испоручи штампарија брзом поштом о трошку пчелара али то ОБАВЕЗНО морају писаним путем напоменути штампарији.
 
Тегле СПОС-а су стигле у Србију на царински терминал у Сремској Митровици 30. априла, а у магацин Погона испоручене још 7. маја 2024. године. Тек 28. јуна је стигло решење надлежног санитарног инспектора којим се, након спроведеног лабораторијског испитивања здравствене исправности од стране овлашћене лабораторије, одобрава стављање у тзв. промет тегли СПОС-а јер је у поступку редовне службене контроле утврђено да су здравствено исправне.
 
Ако пчелар жели да му штампарија утисне податке на етикету, и то је могуће, и за утискивање података на 1.000 и више етикета, цена износи 3.600,00 динара са ПДВ, а за утискивање на 2.000 и више етикета цена износи 4.800,00 динара са ПДВ (и шаљу се брзом поштом о трошку пчелара уколико то пчелар жели и обавезно писано напомене штампарији). Потребно је да се најкасније до 15. јула 2024. године јавите штампарији. После наведеног термина неће бити могуће да штампарија утисне наведене податке на етикете те молимо да се придржавате наведеног рока пријаве. Наведена доплата за утискивање уплаћује се директно на рачун штампарије (Kолор Прес доо, Његошева 2, 34220 Лапово, рачун: 205-16735-32 Kомерцијална банка), а наведене податке који ће се штампати на етикету шаљете мејлом штампарији на: [email protected]. За све недоумице по овом питању обратите се штампарији на телефон: Драган Симић, 064/8222-405.
 

БИТНИ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ ОКО ПРЕУЗИМАЊА
ЦЕЛИХ ПАЛЕТА ТЕГЛИ 

 

Напомињемо да пчелари који желе да преузму уплаћене тегле СПОС-а на индустријској палети (димензија 1.200 x 1.000 mm, на коју стаје 12 редова односно 1.452 тегле) потребно је да возило на које утоварују палету поседује покретну утоварну рампу јер Погон још увек не поседује сопствени спољни виљушкар који може утоварити палету на возило без покретне утоварне рампе. За утовар целе индустријске палете на возило које нема покретну утоварну рампу, по жељи и трошку пчелара може се изнајмити виљушкар код локалног оператера по ценовнику који нам је доставио, а то је 1.000 РСД по једном доласку виљушкара на утовар, плус по једној утовареној палети још 500 РСД (Напомена: Наведене цене су без урачунатог ПДВ-а по општој стопи од 20%, и превозник може једино издати рачун који ће гласити на пољопривредно газдинство пчелара). Потреба за изнајмљивање виљушкара се најављује Погону најмање 240 минута пре почетка утовара, а реализација плаћања се врши директно превознику који врши утовар.
Пре преузимања тегли СПОС-а у Погону претходно се МОРАТЕ договорити са контакт особом Погона за сваки случај телефоном о времену преузимања у радно време запослених у Погону 7.00-15.00 сати од понедељка до петка (064/65-77-833 или 060/444-07-07). 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE