SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

POGON „NAŠ MED“ doo ZA SVOJ PROJEKAT DOBIO 800.000 DINARA OD FONDA ZA INOVACIONU DELATNOSTDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.679

Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo podneo je Prijavu za finansiranje projekta pod nazivom „Razvoj standarda kvaliteta srpskog meda“ kroz program Inovacionih vaučera kao jedne od servisnih linija u sklopu Programa transfera tehnologija (Programa TTF) koji implementira centralna Kancelarija za transfer tehnologije uspostavljena u okviru Fonda za inovacionu delatnost, i dobio je podršku u visini od 800.000 dinara.

Ulaganje Pogona je 200.000 dinara, a Fond za inovacionu delatnost uplatiće 800.000 dinara. 

Uskoro će biti potpisan Ugovor sa Inovacionim centrom Hemijskog fakulteta u Beogradu, u okviru kog očekujemo dodatni benefit za Pogon „Naš med“ doo, o čemu će nakon potpisivanja Ugovora biti više reči. 

Inače, svrha Inovacionih vaučera koje Fond za inovacionu delatnost dodeljuje privrednim društvima koja sarađuju sa naučnim institucijama, jeste da podstakne prenošenje rezultata javnog istrazivanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Dizajn i procedure za implementaciju Programa su pripremljene u okviru projekta „Podrška istrazivanju, inovacijama i transferu tehnologije“, koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2013), a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju Programa obezbeđena iz budzeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom). 

 

 

RAZVOJ STANDARDA KVALITETA SRPSKOG MEDA 

Od posebnog značaja za plasman srpskog meda na tržištu je njegova usklađenost sa zahtevima EU u pogledu autentičnosti, specifičnih kriterijuma kvaliteta, botaničkog i geografskog porekla. Međutim, sistematsko ispitivanje našeg meda je relativno skoro započeto te podaci o njegovom kvalitetu još uvek nisu u potrebnoj meri dostupni široj javnosti. Internacionalna komisija za med je u okviru studije više od 6500 uzoraka meda iz 21 zemlje definisala kriterijume kvaliteta glavnih vrsta evropskih monofloralnih medova, ali nijedan uzorak meda iz Srbije nije bio uključen u ova ispitivanja. Zbog toga je usluga koju će sprovesti Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu upravo sistematsko ispitivanje tri, za Savez pčelarskih organizacija Srbije ekonomski najznačajnije, botaničke vrste meda, bagremov, suncokretov i med uljane repice (lipov je detaljno analiziran u projektu Fruškogorskog lipovog meda, te su ti podaci dostupni i koristiće se u budućnosti) i razvoj standarda kvaliteta ovih medova. Pouzdana kontrola kvaliteta usklađena sa standardima Evropske unije doprinela bi promociji našeg meda, odnosno povećanju proizvodnje i izvoza srpskog meda koji zadovoljava stroge zahteve evropskog tržišta. 

Kao rezultat pružene usluge dobićemo: 

– Izveštaj o sistematskom ispitivanju kvaliteta tri botaničke vrste meda iz Srbije: bagremovog, suncokretovog i meda uljane repice;

– Definisane standarde kvaliteta za procenu autentičnosti i botaničkog porekla ispitivane tri vrste meda koje ćemo koristiti kao brz i jednostavan skrining postupak za klasifikaciju meda pre njegove detaljne analize u akreditovanoj laboratoriji.

Metodologiju razvijenu u okviru ove usluge planiramo u daljem radu da primenimo i na druge botaničke vrste meda (lipov i drugi) i definišemo standarde njihovog kvaliteta i karakteristike koje su od posebne važnosti za potvrdu pripadnosti meda određenoj botaničkoj vrsti.

Sve ovo će dodatno doprineti suzbijanju pojave falsifikata meda na tržištu i promociji kvaliteta autentičnog srpskog meda radi njegovog što boljeg plasmana, a što će imati za cilj dalji razvoj pčelarstva u Srbiji, odnosno povećanje proizvodnje i izvoza našeg meda.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien